Press: Svenska pressreleaser: 18 september 2007
KMR

VÅLDSAM ÖKNING AV PSYKIATRISKA DROGER TILL BARN MED "ADHD" I SVERIGE. GILLBERG TIGER OM DE RÄTTA SIFFRORNA.
2007-09-18


Aldrig tidigare har det utgivits så många internationella varningar om skadorna av psykiatriska droger. Men trots det har ökningen av "ADHD-droger" till barn i Sverige aldrig varit större. Ökningen har också fortsatt trots att Gillberg i en undersökning i Norge kommit fram till att de faktiska siffrorna för antalet "ADHD-barn" är väldigt mycket lägre än de som står i Socialstyrelsens "kunskapsdokument", vilket ligger till grund för den största nerdrogningen av barn i historien, i Sverige. Att barnen dessutom i själva verket ofta är förgiftade av tillsatsämnen i maten nämns inte med ett ord.

Aldrig tidigare har det utgivits så många internationella varningar om skadorna av psykiatriska droger. Men trots det har ökningen av "ADHD-droger" till barn i Sverige aldrig varit större. Ökningen har också fortsatt trots att Gillberg i en undersökning i Norge kommit fram till att de faktiska siffrorna för antalet "ADHD-barn" är väldigt mycket lägre än de som står i Socialstyrelsens "kunskapsdokument", vilket ligger till grund för den största nerdrogningen av barn i historien, i Sverige. Att barnen dessutom i själva verket ofta är förgiftade av tillsatsämnen i maten nämns inte med ett ord.

Ungefär 8000 barn och ungdomar, 19 år och yngre, fick förra året psykiatriska droger för sitt påstådda ADHD-tillstånd (främst de narkotikaklassade medlen Ritalina och Concerta). Utskrivningen av amfetaminpreparat till barn och ungdomar har ökat 800 procent sedan år 2000. Det är något av ett internationellt rekord.

I början av förra året gick FNs narkotikaorgan, INCB, ut med skarpa varningar om utskrivningen av narkotika till barn i Norge. På tio år hade utskrivningen tiodubblats. Situationen i Norge överträffades bara av den i USA.

Sverige har länge betraktats som ett föregångsland; som ett land som inte importerat det amerikanska vansinnet att lösa barns problem med psykiatriska droger. Så är det alltså inte längre. Den procentuella ökningen i utskrivning av ADHD-droger är nu större än den i Norge.

Samtidigt som svenska psykiatriker och läkemedelsbolag genom intensiv lobbyverksamhet drivit fram en våldsam ökning av ADHD-droger till barn har de internationella varningarna för dessa skjutit i höjden. KMR har i tidigare pressmeddelanden givit utförliga rapporter om dessa varningar (NYA VARNINGAR OM "ADHD-MEDICINER" - 1000 RAPPORTER OM PSYKOSER OCH MANI, 1500 RAPPORTER OM AGGRESSIONER OCH VÅLDSBETEENDE http://www.kmr.nu/pressrel_2006_03_17.htm , ÖVER 57 OFFICIELLA VARNINGAR FÖR PSYKIATRISKA DROGER PÅ BARA FYRA ÅR. PSYKIATRIKER VILL GE SEX MÅNADER GAMLA BEBISAR MARIJUANA, http://www.kmr.nu/pressrel_2006_08_23.htm )

I tillägg till de internationella varningarna om skador från psykiatriska droger från FN och läkemedelsmyndigheter har nya undersökningar visat att det som psykiatriker kallar ADHD i många fall är reaktioner på tillsatser i mat och godis. KMR tog upp detta problem för länge sedan (se KMR VARNADE FÖR TILLSATSÄMNEN I MATEN REDAN FÖR 16 ÅR SEDAN, http://www.kmr.nu/pressrel_2007_09_11.htm ) Psykiatrins lösning på förgiftningstillståndet är alltså att, i namn av behandling, nu även förgifta barnen med beroendeframkallande narkotika. Det är en myt att barnen får en "liten dos", den är faktiskt ganska hög, att de egentligen inte får narkotika och att amfetaminet på något sätt rättar till en "kemisk obalans" i hjärnan (fullständigt obevisat).

Media och politiker har tigit om den våldsamma ökningen i utskrivning av droger till barn och har enbart fört fram läkemedelsindustrins och psykiatrins PR-budskap. Över hela landet har tidningar beklagat "köerna till ADHD-behandling". Så till exempel har Sveriges Radio i otaliga inslag de sista två åren tagit upp dessa köer. Detta trots att man borde veta att snyftandet om "köer" är skapat av läkemedelsbolagen som en smart och billig marknadsföringsplan. Eli Lilly, som arbetar tillsammans med "patientföreningen" Attention för att sälja sin ADHD-drog Strattera, är ett av de bolag som bedriver marknadsföring i media via "köbudskapet". Kan man tänka sig någon bättre försäljning än den att politiker och media slåss för en "vårdgaranti" - en garanti att barn och vuxna får psykiatriska droger på direkten? (Se ADHD-KÖERNA ÄR SKAPADE - MILJARDBELOPP STÅR PÅ SPEL! http://www.kmr.nu/pressrel_2006_10_03a.htm )

Det är olagligt att marknadsföra ADHD-droger för vuxna. INTE ETT ENDA preparat är godkänt för dessa. Men läkemedelsbolagen undgår åtal genom att låta föreningen Attention och deras psykiatriska konsulter stå för marknadsföringen. I en strid ström av artiklar har ovetande journalister berättat om de riktigt långa köerna för "ADHD-behandling" av vuxna. Och politiker har fått försvara sig och lovat mer resurser. Det här har inneburit att runt 8000 vuxna (!) nu får ADHD-droger (främst amfetaminpreparat) i Sverige - TROTS ATT INTE ETT ENDA AV DESSA PREPARAT ÄR GODKÄNT FÖR VUXNA. Politiker har alltså satsat skattebetalarnas pengar på utskrivning av "läkemedel" som inte är godkända av läkemedelsmyndigheten. Det är en perfekt försäljningssituation för dessa läkemedelsbolag - de fick nästan 50 000 000 kronor av skattebetalarnas pengar förra året för preparat som inte ens var godkända för de patienter de skrevs ut till. Och Läkemedelsverket och Socialstyrelsen tiger. Totalt fick skattebetalarna förra året ge ut 92 000 000 kronor till läkemedelsbolagen för dessa preparat.

Christopher Gillberg och kollegor har i många år hävdat att runt 10 procent av alla barn har ADHD eller DAMP och att många av dem behöver amfetamin (eller Eli Lillys Strattera). Gillbergs magiska siffra för andelen barn med DAMP - från hans numera strimlade undersökning - var 7,1 procent (i tillägg till detta kom de barn som enbart hade ADHD). Media har flitigt rapporterat om alla barn och vuxna "med ADHD" och Socialstyrelsen gav till sist (2002) ut den biologiska psykiatrins syn, som sin egen, i dokumentet ADHD hos barn och vuxna. Detta dokument har lett till en våldsam ökning i utskrivningen av ADHD-droger.

Vad som inte blivit känt i media är att Gillberg och kollegor i Bergen i Norge, nyligen - i den största nordiska psykiatriska undersökning som någonsin gjorts av barn - kom fram till att bara 1,7 procent av barnen "hade ADHD". Räknat på de sammantagna bedömningarna var det bara 1,3 procent. Och 70 procent av dessa 1,7 procent sades vara barn som led av "beteendestörning", som alltså främst var bråkiga, trotsiga eller kränkte andras rättigheter - och som I TILLÄGG till detta sades "ha ADHD". De barn som hade "ren" ADHD var bara 36 stycken av de 9 155 barnen - alltså 0,4 procent! (Psychiatric Disorders in Norwegian 8- to 10-Year-Olds: An Epidemiological Survey of Prevalence, Risk Factors, and Service Use; Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 46(4):438-447, April 2007.) Andelen elever i den svenska skolan med "ren" ADHD skulle alltså, om Gillbergs undersökning i Norge fick gälla, vara runt 4000. Dubbelt så många av de svenska eleverna får i nuet ADHD-droger! Och långt fler väntar på "vård". Det är inte bara en skandal - det är snudd på kriminellt att tiga om detta. Psykiatrikerna ger faktiskt rent amfetamin till små barn.

Ingen svensk tidning har funnit det lämpligt att skriva en artikel med rubriken "Långt färre barn har ADHD än man tidigare trott". En sådan artikel skulle rimligtvis mynna ut i krav på mindre skattemedel till läkemedelsbolagen.

Socialstyrelsens "kunskapsdokument" om ADHD och amfetaminutskrivning måste dras in. Det har lett till en våldsam utskrivning av psykiatriska droger till barn - med åtföljande allvarliga skador. Föräldrar och allmänhet måste få veta de fakta som avslöjats om drogbehandlingen. De måste få veta att diagnosen ADHD inte är en sjukdom - det finns inte något objektivt medicinskt test för tillståndet, barn hos vilka det inte uppmätts någon fysisk eller kemisk avvikelse är friska. Barn ska inte ges livsfarliga personlighetsförändrande droger i syfte att kontrollera deras beteende.

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMRs hemsida: www.kmr.nu
För ytterligare information: 08-83 85 18
Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2
124 21 Bandhagen


  

Copyright © 2007 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.