Press: Svenska pressreleaser: 23 augusti 2006
KMR

ÖVER 57 OFFICIELLA VARNINGAR FÖR PSYKIATRISKA DROGER PÅ BARA FYRA ÅR. PSYKIATRIKER VILL GE SEX MÅNADER GAMLA BEBISAR MARIJUANA.

2006-08-23 08:24

Användningen av psykiatriska droger har ökat kraftigt i samhället. Upp till en miljon svenskar tar någon form av psykofarmaka; 600 000 i alla åldersgrupper, även småbarn, får antidepressiva. Men nu duggar varningarna tätt. Och det är inte vilka biverkningar som helst det varnas för, självmord, mani, hallucinationer, psykoser och dödsfall är inte ovanliga.

Nyligen publicerades det en undersökning som visade att deprimerade barn och ungdomar löpte 15 gånger så stor risk att begå självmord om de fick antidepressiva medel jämfört med obehandlade (Archives of General Psychiatry, 2006;63:865-72).

Äldre som förskrivs antidepressiva löper fem gånger så stor risk att begå självmord enligt en kanadensisk undersökning. På bara fyra år har över 57 officiella varningar från myndigheter i fem länder utfärdats för användningen av psykiatriska droger, främst antidepressiva medel - en ökning med 1700%. KMR har samlat alla varningar fram till 19 juli i år i ett dokument: http://kmr.nu/artikel_warn.htm

Det amerikanska läkemedelsverket, FDA, krävde 31 juli i år att tillverkare av antidepressiva medel, såsom Prozac, Seroxat och Zoloft lade till två nya varningar på etiketterna. Medlen kan få nyfödda barn att utveckla en dödlig lungsjukdom. Och om man dessutom tar SSRI-medel tillsammans med vissa medel mot migrän kan man drabbas av s.k. serotonin syndrom, vilket kan leda till hallucinationer, kräkningar, blodtrycksförändring och död. Man kan också påskynda Parkinsons sjukdom vid användning av SSRI-medel enligt en dansk undersökning (Läkemedelsvärlden 02006-06-19). Den 21 augusti i år, alltså bara för ett par dagar sedan, kom FDA ut med en ny mycket allvarlig varning för ADHD-drogen Ritalina angående hjärtproblem och att den kan framkalla hallucinationer; New York Times rapporterade om detta med braskande rubriker samma dag.

Uttrycket ”boten värre än soten” har sin plats i detta sammanhang

Och barnen är den stora riskgruppen. Över hela världen satsar psykiatrin på barn som den nya målgruppen för psykofarmaka. I Australien har man satt igång en undersökning på grund av varningarna om att droger för ADHD har orsakat dödsfall hos barn. Parlamentsekreteraren för hälsa i Australien, Christopher Payne, har begärt ett möte med läkemedelsbolaget Novartis för att höra varför inte varningar om detta satts ut på etiketterna för Ritalina. Rapporter om att så små barn som fem år gamla har fått strokes, hjärtattack, hallucinationer och konvulsioner har upprört hela Australien. Dokument som tidningen The Australian avslöjat visar att närmare 400 biverkningar har rapporteras, vissa för tre år gamla barn. Hälsoministern Christopher Payne har begärt en snabbutredning.

I USA rapporteras att 3100 personer på ett år, främst barn och ungdomar, som använt ADHD-droger har fått åka till akuten. Minst 25 personer har dött. Siffror på upp till 400 har nämnts. Men när nu varningar för de psykiatriska drogerna, främst ADHD-droger och antidepressiva medel, börjar ge effekt går psykiatrikerna över till andra droger – och målgrupper.

Det senaste inom psykiatrin är ”spädbarnspsykiatri”. Droger från vaggan till graven är mottot. ”Posttraumatisk lek” är psykiatrins senaste etikett på sex månader gamla bebisar vars ”mentalsjukdom” manifesteras genom upprepande rörelser. Och om bebisen inte ser ut att uppleva välbehag(!) anses detta tyda på ”depression”, vilket kan diagnostiseras genom att bebisarna, ner till fyra månader gamla, inte vill titta på en person eller tittar med ”slöa ögon”. Det finns redan en uppsjö med ”mentalsjukdomar” i en psykiatrisk diagnosmanual för bebisar och småbarn. Det finns även rekommendation på att marijuana skall användas för att behandla ”mentala barndomsstörningar”, inklusive så kallad ADHD.

En annan ”målgrupp” är psykotiska barn som får antipsykotiska medel (neuroleptika). Det har plötsligt skett en gigantisk ökning av ”psykotiska barn” – medicineringen har femdubblats på 10 år enligt Archives of General Psychiatry. I Sverige finns inga siffror på antalet barn men efter kontakt med Socialstyrelsen fick vi fram siffror som visade på en fördubbling av dygnsdoser (DD) mellan år 2000 (65,8/1000 inv.) och år 2005 (123,5/1000 inv.) bland ungdomar (0-19 år). Barn under fyra år får även dessa medel (235 DD). Enligt FDA så har 450 barn i USA dött av antipsykotika mellan 2000 och 2004 samt dessutom 1328 fall av biverkningar, vissa livshotande. I Sverige finns inga siffror redovisade och Socialstyrelsen kände inte till katastrofen när vi frågade.

I över 15 år har KMR hävdat att de psykiatriska drogerna orsakar katastrofala följder för individen och samhället. Vi vet inte riktigt vad som krävs för att ansvariga personer inom berörda myndigheter skall ta sitt ansvar och förebygga de skador som faktiskt uppkommer. Det har förmodligen uppstått ett slags moment 22. Dessa psykiatriska droger avtrubbar nämligen uppfattningen om risker och faror, att t.ex. köra för fort. Och om nu en miljon svenskar tar psykofarmaka så förutsätter vi att även en hel del beslutsfattare och myndighetspersoner går på dessa medel och således inte förstår allvaret med dessa biverkningar. Med så många varningar så borde annars röda lampor lysa överallt och beslutsfattarna drastiskt dra i bromsen.
Den andra anledningen är ekonomisk – såväl som samhällsekonomisk. Vinsterna för psykofarmaka är nämligen enorma. Den internationella försäljningen av bara sömnmedel uppgår till ca 35 miljarder kronor. Antalet vuxna (22-44 år) över hela världen som använde sömnmedel fördubblades mellan 2000 och 2004 enligt forskningsföretaget Biomarket.
Här kommer en redovisning av årskostnaderna för en patient och företagets del för respektive psykofarmaka per år:
1. Strattera (adhd) kostar ca 10,000 Kr/år. Företagets del ca 9,400 Kr.
2. Concerta (adhd) kostar ca 7,000 Kr/år. Företagets del ca 6,600 Kr
3. Zyprexa (antipsykotika) kostar ca 16,000 Kr/år. Företagets del ca 15,300 Kr.
För varje patient som sätts på Strattera får skattebetalarna punga ut med 800 kronor till Lilly per månad; för varje person på Zyprexa 1300 kronor per månad.

Då går det möjligen att förstå ökningen av ”psykotiska barn”. Och 10 000 ADHD-barn och vuxna på Strattera skulle innebära nästan 100 miljoner till Lilly per år. Att därför ge ADHD-föreningen 1 miljon kronor som Lilly gjort är ”väl investerade pengar” - för ingen driver reklamen för Strattera bättre än Attention i Sverige. Man har t.o.m. anmält en läkare som ifrågasatt både Strattera, ADHD och Attention. Patientföreningar över hela världen får stora summor av läkemedelsbolag för att både direkt och indirekt göra reklam för deras mediciner.

Läkemedelsverket (LV) är egentligen ett statligt verk men läkemedelsbolagen betalar idag så gott som LV:s alla löner och utgifter. Kanske är det därför man har man gjort en eftergift och ändrat i LV:s verksamhetsbeskrivning på sin hemsida. Förr stod det att man eftersträvar ”minsta möjliga biverkningar”. Nyligen tog man bort detta och efterlyser att mediciner istället ”används på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.”

Något måste göras för att stoppa den katastrofala tendensen att droga ner hela samhället med psykiatriska droger. Vi föreslår först och främst ett omarbetat och oberoende granskningsverk för användningen av mediciner som först och främst tjänar allmänheten och inte läkemedelsbolagen och psykiatrikerna.

För mer information kontakta KMR på tel. 08-83 8518

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMRs hemsida: www.kmr.nu
För ytterligare information: 08-83 85 18
Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2, 124 21 Bandhagen

Copyright © 2006 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.