Press: Svenska pressreleaser: 17 mars 2006
KMR

 

Stockholm 17 mars 2006

NYA VARNINGAR OM ”ADHD-MEDICINER” – 1000 RAPPORTER OM PSYKOSER OCH MANI, 1500 RAPPORTER OM AGGRESSIONER OCH VÅLDSBETEENDE

 

Det amerikanska läkemedelsverket FDA bekräftar nu det som Kommittén för Mänskliga Rättigheter (KMR) hävdat i många år: Amfetamin och andra psykiatriska droger, som skrivs ut till barn med diagnosen ADHD, ger psykoser och mani, med hallucinationer.

FDA bekräftar att ”ADHD-medicinerna” har skapat psykoser och mani hos barn som inte tidigare visat några sådana tecken; doserna har varit normala; ”hos den överväldigande majoriteten av fallen (grovt räknat 90 % överlag) hade patienten inte någon tidigare historia av liknande tillstånd”.

FDA-rapporten, som släpptes på onsdagen, säger vidare: ”En avsevärd del av de psykosrelaterade fallen rapporterades inträffa hos barn 10 år och yngre, en åldersgrupp i vilken hallucinationer inte är vanliga … De ofta framträdande hallucinationerna, både visuella och taktila, med insekter, ormar och maskar, är slående…” Man framhåller hur otroligt traumatiskt det är för små barn och deras familjer att drabbas av dessa drogskapade skadeverkningar.

Rapporten berättar också om ett stort antal fall av aggression och våldsbeteenden vid behandling med ”ADHD-mediciner”. Och, säger man, ”en stor majoritet (80 till 90 % överlag) av patienterna som identifierats i denna översyn hade ingen tidigare historia av sådana händelser”.
(Läs rapporten: http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/06/briefing/2006-4210b_11_01_AdverseEvents.pdf )

Dessa avslöjanden kommer bara en månad efter det att en annan FDA-kommitté berättat
om 51 rapporter om dödsfall sedan 1999 vid behandling med amfetaminpreparat (som Ritalina och Concerta). Man kunde läsa om 25 dödsfall från hjärtskador och 54 rapporter om allvarliga hjärtskador. Den expertkommitté (utan psykiatriker) under FDA som gick igenom underlaget rekommenderade att allvarligast tänkbara varningstext genast måste införas för alla amfetaminpreparat. Läkaren och hjärtspecialisten Steven Nissen i FDA-kommittén sade: ”Det här är medel vars användning gått helt ur kontroll, som har allvarliga kardiovaskulära konsekvenser [effekter på hjärta och blodkärl]. Vi står inför en potentiell hälsokris för allmänheten. Jag anser att patienter och familjer måste göras medvetna om dessa problem.” Nissan noterade också att andra till Ritalina närliggande centralstimulantia förbjudits på grund av de kardiovaskulära skador de åstadkom.

Att amfetaminbehandling kan ge psykoser med hallucinationer är dock inget nytt för svenska psykiatriker, som Christopher Gillberg. I hans ”långtidsstudie” på 90-talet om amfetaminbehandling av barn förekom fall av hallucinationer och uppskruvat stämningsläge – de avskrevs dock bekvämt och ansågs inte vara effekter av de psykiatriska drogerna.

En av de ”ADHD-mediciner” som beskrivs i den senaste FDA-rapporten är Eli Lillys Strattera med 900 fall av aggressioner och våldsbeteenden, 350 fall av psykos eller mani, och 400 fall av självmordsbeteende – på bara 3 år!

Eli Lillys chefspsykiatriker, A.J. Allen, tyckte inte att fallen av psykoser och hallucinationer var så märkvärdiga. I en intervju sade han: “Alla de här tillstånden är övergående sjukdomar.” Och: ”Kanske skulle det här ha hänt i alla fall om de inte fått behandling.” (Se FDA may seek psychosis alerts for ADHD drugs http://www.indystar.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20060316/BUSINESS/603160409 )

Allen visar samma arrogans som sin svenska kollega Christopher Gillberg. Gillberg gör tillsammans med Björn Kadesjö ”marknadsföringsprövningar” åt Eli Lilly av Strattera. Syftet är att få medlet godkänt av det svenska Läkemedelsverket. I ett brev till Läkemedelsverket i december viftar Gillberg bort skadeverkningarna av Strattera och berättar att han till föräldrarna till de barn som får Strattera lyckats få över att biverkningarna är – ”försumbara”!!

Björn Kadesjö är huvudförfattare till Socialstyrelsens ”kunskapsdokument” om ADHD – och han har krävt att långt över 10 000 svenska barn genast sätts på ”ADHD-mediciner”. Samtidigt som Kadesjö har verkat som vetenskapligt råd för skolhälsovården hos Socialstyrelsen och skrivit rekommendationerna om drogbehandling har han ända sedan år 2002 haft avtal med Eli Lilly. I nuet leder han Lillys prövning av Strattera i Sverige och ingår i Advisory Board i bolagets marknadsföringsprojekt EINAQ http://www.einaq.org/faculty.php3 Det är ingen risk att Kadesjö avslöjar de skadliga effekterna av Strattera – han har avtal med Eli Lilly om att hålla tyst.

Varken Socialstyrelsen eller den nationella psykiatrisamordnaren Anders Milton verkar bekymra sig om det ovanstående utan ger Kadesjö i uppdrag att författa avgörande rekommendationer för sjukvård och skola. Agerandet är ett rent lagbrott. Man skulle lika gärna kunna ge uppdraget till läkemedelsbolaget direkt.

Det har under de senaste veckorna avslöjats att åtta av tio barn i Norge med diagnosen ADHD får amfetamin och andra psykiatriska droger, och den explosiva ökningen har fått skarp kritik av FN. Se: FN bekymret over Norge http://pub.tv2.no/nettavisen/na24/article570641.ece

Svenska psykiatriker och läkare, som Gillberg och Kadesjö, har haft stor del i att situationen i Norge helt urartat och de försöker nu få till stånd en massiv utskrivning av amfetamin och Strattera till barn i Sverige.

Det är dags att socialminister Berit Andnor och vårdminister Ylva Johansson vaknar och agerar till barnens försvar. Socialstyrelsens ”kunskapsdokument” om ADHD och amfetaminutskrivning måste dras in. Föräldrar och allmänhet måste få veta de fakta som nu avslöjats om drogbehandlingen av barn. De måste få veta att diagnosen ADHD inte är en sjukdom – det finns inte något objektivt medicinskt test för tillståndet, barn hos vilka det inte uppmätts någon fysisk eller kemisk avvikelse är friska. Barn ska inte ges livsfarliga personlighetsförändrande droger i syfte att kontrollera deras beteende.


Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården. För mer information gå till: www.cchr.org

För ytterligare information: 08-83 85 18
Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2, 124 21 Bandhagen


Copyright © 2006 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.