Fallberättelser
KMR

 

MÄNNISKOR SOM HAR BLIVIT SKADADE ELLER FÖRDÄRVADE AV ELCHOCKER (ECT)

Läs dessa vittnesmål.

De berör verkligen. Känns som min mest angelägna och viktiga artikel någonsin. Kommentera gärna eller maila mig vad du tycker. Skriv gärna på protestlistan mot elchocker om du inte redan gjort det.

Tack för ordet!

Peter U Larsson, Medlem i KMR

http://www.peterularsson.se/manniskor-som-har-blivit-skadade-eller-fordarvade-av-elchocker-ect/

 

KERSTINS BERÄTTELSE

Läkarens uttalande om min hälsa blir allt mer tydligt. Jag bedöms nu ha en klar symtombild och läkaren förklarar tröstande för mig att ju mer vi behandlar mina schizofrena symtom ju bättre kan det hela bli, Ytterligare månader senare med fortsatt tung medicinering skriver läkaren "hon blir all sämre, hallucinerar kraftigt. Sitter idag i en krok utanför sitt rum och tittar rakt fram".

Läs mer

 

MIN DOTTER EHLINE

"Detta får inte hända att patienter som lider så svårt av sin ångest och depression. tar sitt liv för att psykiatrin är så dålig år 2007.
Måste hända nått!
Den skördar många liv idag."

Läs mer

 

SEXUELLA ÖVERGREPP

Maritha kom i kontakt med KMR efter ett antal sexuella övergrepp inom psykiatrin och blev snart aktiv medlem. Hennes berättelse som publicerade i KMR:s tidning "mänskliga rättigheter" ledde till stor uppmärksamhet i media, bland annat med rubriken "Den legala våldtäkten" i Expressen. Den ytterligare uppmärksamheten ledde till en lagändring där det blev förbjudet för vårdare att ha sexuellt umgänge med patient. Detta var lagligt innan.

Läs mer

 

ISTÄLLET FÖR VÅRD - EN BERÄTTELSE OM MISSHANDEL OCH SEXUELLA ÖVERGREPP.

Följande berättelse är en brutal skildrig av hur psykiskt störd personal inom den psykiatriska vården i Stockholm väljer ut en sårbar och ensam patient för att tillfredsställa sina perverterade lustar.

Läs mer

 

VÄRRE ÄN GÖKBOET

...Nästa elchock gavs två dagar senare. Efter detta kunde pappa inte gå utan rullstol. Trots detta lämnar de honom ensam i rummet för att klara sina toalettbestyr. Han ramlar handlöst på toalettstolen och bryter höftbenet....

Läs mer

 

"MIN KUSIN BLEV FELBEHANDLAD AV PSYK.....HON TOG SITT LIV."

...Ingen ska behöva uppleva detta ...vi gör detta för en upprättelse ... så min kusin inte dog allt förgäves.
Sen att INGEN annan ska behöva genom gå detta helvete...

Läs mer

 

ELCHOCK

... Efter tredje behandlingen förvärrades jag och fick åka in akut då jag hade hallucinationer och kände att jag aldrig tidigare varit så nära att begå självmord. När jag kom in så konstaterades det att jag drabbats av mani som utlösts av ECT:n...

Läs mer

 

ÄR JAG EN MÄNNISKA?

... Har man fått denna stämpling - en s.k. psykosdiagnos - kan man hälsa hem. Då tillhör man de obotligas skara och får leva på samhällets nåder resten av livet! ...

Läs mer

 

FELBEHANDLING

...Av alla dessa psykiatriska droger har han fått olika slags allvarliga biverkningar:
• spänningar, framför allt i käkmusklerna och ansiktet
• frossa
• trötthet
• balanssvårigheter
• suddig blick som medförde svårigheter med att läsa
• oförmåga att fokusera blicken
• en känsla av att vara trög och dum i huvudet, som lobotomerad ...

Läs mer

 

Copyright © 2008 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.