Publikationer: DVD
KMR

DÖDLIG UTGÅNG

Dödlig utgång är en gripande dokumentär som avslöjar hur förödande skadliga, rent av direkt dödliga, de psykiatriska drogerna kan vara för våra barn. Här får man följa åtta mödrars berättelse om hur de förlorade, eller höll på att förlora, sina barn. Men inte minst deras kamp för upprättelse som givit gensvar i Kongressen och i media i hela USA där 8 miljoner barn drogas ner med starka psykiatriska droger.

Man får också höra oberoende experter förklara hur skadliga dessa droger i själva verket är. Något som psykiatrin direkt ljuger om. 20 miljoner barn får psykiatriska droger – alla överlever inte.

DVD Dödlig Utgång

Dödlig Utgång
DVD: längd 1 timme 27 minuter
Språk: Svenska

Pris 159 kr

Köp genom att sätta in 159 kr på postgiro 10001-6. Ange namn, adress och filmens titel. Meddela gärna även e-postadress och telefonnummer.

MARKNADSFÖRING AV VANSINNE

Detta är berättelsen om det höginkomstbringande samarbete mellan psykiatrin och läkemedelsbolagen som skapat en industri med psykiatriska droger värd 80 miljarder dollar. Den avslöjar även psykiatrins bedrägliga diagnoser för att vidare kunna utvidga marknaden till "normala" människor. Hälften av jordens befolkning beräknas snart vara mentalt störd enligt psykiatrin.

 

Marknadsföring av Vansinne

Marknadsföring av Vansinne
DVD: längd 46 minuter
Språk: Svenska

Pris 159 kr

Köp genom att sätta in 159 kr på postgiro 10001-6. Ange namn, adress och filmens titel. Meddela gärna även e-postadress och telefonnummer.

MÖRDANDE VINST

Det här är berättelsen om stora pengar - droger som håller igång en psykiatrisk industri som omsätter 330 miljarder dollar om året, utan att en enda person botas. Kostnader i mänskligt lidande är ännu större - dessa medel dödar nu uppskattningsvis 42 000 människor varje år. Och antalet dödsfall bara stiger.

DVD Mördande Vinst

Mördande Vinst
DVD: längd 1 timme och 34 minuter
Språk: Svenska

Pris 159 kr

Köp genom att sätta in 159 kr på postgiro 10001-6. Ange namn, adress och filmens titel. Meddela gärna även e-postadress och telefonnummer.

PSYKIATRI: DÖDENS INDUSTRI

Introduktion

Denna film innehåller intervjuer med över 150 personer som arbetar inom sjukvården; advokater, pedagoger och andra experter; både historiska och samtida filmklipp som visar psykiatrins barbariska behandlingsmetoder; dessutom intervjuer med offer för psykiatrisk brutalitet, vilket omfattar sådant som elchocksterapi, tvångsintagning, politisk tortyr, psykokirurgi och de förödande konsekvenserna av psykofarmaka.

Det medföljande häftet med över 150 fotografier och bilder illustrerar psykiatrins historia, från den makabarbra tillblivelsen på 1700-talet till idag, när 100 000 patienter årligen dör i psykiatriska institutioner, och 20 miljoner barn ordineras potentiellt dödliga sinnesförändrande droger.

dvd

Psykiatri: Dödens Industri
DVD: längd 1 timme och 48 minuter
Broschyr: 70 sidor
Språk: Svenska

Pris 159 kr

Köp genom att sätta in 159 kr på postgiro 10001-6. Ange namn, adress och filmens titel. Meddela gärna även e-postadress och telefonnummer.

Copyright © 2011 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.