KMR i Sverige: Rapportera övergrepp
KMR

 

RAPPORTERA PSYKIATRISKT ÖVERGREPP

ÖvergreppOm du - eller någon du känner - lidit skada från psykiatrisk behandling eller övergrepp, våldtäkt, bedrägerier eller andra brott begångna av psykiatriker, rapportera psykiatriska övergrepp och vanvård till närmsta KMR-kontor:

Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039
129 06 HÄGERSTEN
(Stockholm)
E-post: info.kmr@telia.com

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 5107
200 71 MALMÖ

E-post: malmo@kmr.nu


Vi arbetar för att återupprätta mänskliga rättigheter inom mentalvården och ställa psykiatrin och dess utövare till ansvar för all den skada de åsamkar både enskilda individer och samhället i stort.

 

OBS! KMR ger inga medicinska eller juridiska råd. Vi kan alltså inte föreslå behandlingar eller avgiftning och inte heller rekommendera rättsliga åtgärder. Däremot kan vi ge olika former av hjälp och upplysning för personer som bestämt sig för att gå i den riktningen.

 

Varning: Innan du slutar att ta psykiatriska droger, sök alltid hjälp och råd av en kompetent, icke-psykiatrisk läkare.

 

 

ANMÄL DESSUTOM ÖVERGREPP OCH FELBEHANDLING TILL BERÖRDA MYNDIGHETER.

 

INSPEKTIONEN FÖR VÅRD OCH OMSORG, IVO, utövar tillsyn över verksamheter inom socialtjänstområdet och hälso- och sjukvården, samt över hälso- och sjukvårdspersonal; http://www.ivo.se.

Anmälan kan du göra på http://www.ivo.se/for-privatpersoner/klaga-pa-varden/Sidor/hur-gor-jag-en-anmalan.aspx. Där hittar du också information om vart du vänder dig om du vill begära skadestånd.

 

PATIENTSKADELAGEN    www.patientforsakring.se

Om du drabbas av en skada när du vårdas inom offentlig sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Drygt 40 % av anmälda fall får ersättning. När man inte får ersättning beror det oftast på att skadan inte hade kunnat undvikas. Se 

 

”Om du vill kan du kan få hjälp av kurator eller patientombud vid det sjukhus eller den mottagning som behandlat dig med att göra en anmälan till Patientförsäkringen LÖF.”  http://www.patientforsakring.se/Anmala-en-skada.html

Om patientskadelagen kan du läsa på
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientskadelag-1996799_sfs-1996-799/

 

LÄKEMEDELSVERKET       http://www.lakemedelsverket.se/

Angående biverkningar (som man absolut bör rapportera!) skriver Läkemedelsverket på sin hemsida
”Du kan själv rapportera biverkningar som du eller någon närstående har upplevt. Använd gärna e-tjänsten för att rapportera direkt till Läkemedelsverket. Du hittar länk till e-tjänsten på sidan Rapportera biverkningar.
Sjukvården har skyldighet att rapportera alla biverkningar som uppkommer vid behandling, även om du som patient/konsument också gör det.”

 

 

Copyright © 2014 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.