Press: Svenska pressreleaser: 1 September 2012
KMR

BARNLÄKAREN MATS REIMER OCH ELI LILLYS STRATTERASTUDIE
2012-09-01


Dagens Medicins "oberoende" kolumnist Mats Reimer, som viger sina krönikor till att attackera allt vad alternativmedicin heter, har visat sig vara inblandad också i Eli Lillys misslyckade svenska studie av ADHD-drogen Strattera. En studie där de faktiska usla resultaten på barnen mörklades av läkemedelsbolaget. Eli Lilly har på grund av barnläkare Mats Reimers, Björn Kadesjös och ledande barnpsykiatrikers insatser sålt Strattera för 186 miljoner på "barnmarknaden" i Sverige sedan 2006.

I sin krönika i Dagens Medicin har inte Reimer berättat att han deltar i läkemedelsbolaget Shires lansering av det första rena amfetaminet för barn i Sverige – Vyvanse, eller att han är en av två "Principal Investigators" i Sverige i studien av Shires andra ADHD-drog INTUNIV. http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/kommitten_for_manskliga_rattigheter/pressrelease/view/dagens-medicins-mats-reimer-lanserar-amfetamin-foer-laekemedelsbolag-787405

Nu har det framkommit att Reimer också var prövare i Eli Lillys svenska studie av ADHD-drogen Strattera; den studie som skulle bidra till att Strattera blev godkänt i Sverige, och där resultaten skulle leda till att Eli Lilly tog över en stor del av "barnmarknaden" för ADHD-preparat i landet.

Den studie om vilken vi nu vet följande:

Lilly satsade 32 000 kronor för varje barn (6-15 år) som inkluderades. Totalt deltog 99 svenska barn och Lilly satsade alltså 3 168 000 kronor i studien. Prövarna i studien hade sekretessavtal med läkemedelsbolaget som innebar att om någon ställde frågor skulle man "direkt underrätta Lilly och inte avslöja någon information utan Lillys på förhand givna skriftliga godkännande". (Lilly, Confidentiality Agreement) Studien leddes av Socialstyrelsens vetenskapliga råd, barnläkaren Björn Kadesjö och professorn i barn- och ungdomspsykiatri, Bruno Hägglöf. Under 10 veckor skulle hälften av barnen få sockerpiller och hälften Strattera.

Eli Lilly presenterade "resultaten" i en pressrelease den 26 augusti 2007. Rubriken löd: "Svensk studie ger hopp till barn och ungdomar med ADHD". Lilly berättade en historia om "att barn och ungdomar med ADHD som behandlas med Strattera får förbättrad livskvalitet". Psykiatriker Bruno Hägglöf uttalade sig och sade: "Den här studien visar att effekten vid behandling av Strattera är hög på både kärnsymtom och livskvalité." Och biverkningarna som barnen fick var ingenting. Enligt Hägglöf: "Inga av de barn som deltog behövde avbryta studien på grund av biverkningar."

Fakta var dock att BARNEN SJÄLVA inte hade upptäckt det som Eli Lillys psykiatriker och barnläkare tyckt sig se. För barnen själva hade inte upptäckt någon "ökad livskvalitet". När barnen fick bedöma hur de såg på saken blev resultatet:

"Inga statistiskt signifikanta skillnader… fanns mellan behandlingsgrupperna [där den ena gruppen fick Strattera och den andra placebo] i någon av subskalorna: Fysisk förmåga, Prestationsförmåga, Psykiskt välbefinnande, Familjerelationer, Relationer till kamrater, och Totala poäng." [1]

Med andra ord, BARNEN SJÄLVA tyckte inte att det gick bättre för dem eller att de kände sig bättre av att få Strattera.

Däremot kunde många av de barn som fick Strattera berätta om de skador de fick av preparatet under de 10 veckor som studien pågick:
huvudvärk: 39 % Strattera, 18 % placebo;
övre buksmärtor: 41 % Strattera, 14 % placebo;
trötthet: 33 % Strattera, 18 % placebo;
aptitlöshet: 35 % Strattera, 0 % placebo;
illamående: 29 % Strattera, 4 % placebo;
kräkningar: 12 % Strattera, 8 % placebo;
irritation: 12 % Strattera, 4 % placebo;
depressionssymptom: 10 % Strattera, 4 % placebo. [1]

Vi kan alltså säga att Strattera direkt ORSAKADE att 21 % av barnen fick huvudvärk (skillnaden mellan placebo och Strattera), 27 % fick buksmärtor, 15 % drabbades av trötthet, 35 % av aptitlöshet, 25 % blev illamående, 4 % drabbades av kräkningar och 6 % fick depressionssymtom. När barnen som fick Strattera fick säga sitt framträdde bilden: ingen positiv effekt och massor av skadeverkningar.

Det här hindrade inte Eli Lilly, som struntade i vad barnen ansåg och i stället förde fram ett för affärerna mer "anpassat" budskap i kontakten med landets barnpsykiatriker. Och det budskapet har lett till att Lilly under åren 2006-2011 sålde Strattera för 186 miljoner på "barnmarknaden" i Sverige (Apotekens Service AB).

Inblandade psykiatriker och barnläkare – alla med sekretessavtal med Eli Lilly – har tigit om bolagets falska och bedrägliga marknadsföringsbudskap, som i pressreleasen från 2007.

Det gäller i högsta grad den skenbart oberoende kolumnisten och barnläkaren Mats Reimer som haft alla chanser i världen att göra upp med läkemedelsbolagets kriminella agerande. Det bör påminnas om att Eli Lilly 2009 slog nytt världsrekord i kriminell verksamhet när man dömdes att betala 9 200 000 000 kronor (1,4 miljarder dollar). [2] Det var samma år som den svenska Stratterastudien, helt i skymundan utan några pressreleaser, publicerades i European Child & Adolescent Psychiatry, med Mats Reimer som angiven prövare. [3]

Reimer har verkligen hållit sitt avtal och har inte skrivit något som kan skada Eli Lillys affärer. Istället har han i Dagens Medicin attackerat alternativa metoder att komma till rätta med barns beteendeproblem. Som när den vetenskapliga tidskriften Lancet publicerade en artikel om de utmärkta resultaten av kostintervention för barn med beteendeproblem. [4] Reimer var inte nådig i sin kritik av denna viktiga studie. Och nu kan vi förstå varför.

När det gäller Strattera så har det funnits möjlighet att skriva många krönikor. I dem kunde, förutom Eli Lillys bedrägliga lansering av Strattera i Sverige, exempel på de utfärdade varningarna om skadeverkningar av Strattera tas upp. [5] Alla de allvarliga skadorna och dödsfallen som rapporterats för barn som fått Strattera skulle förvisso också förtjäna några krönikor i Dagens Medicin. [6] Men det kommer vi aldrig att få se, och med detta förstår vi också varför. Mats Reimer har utnyttjat sin ställning för att trycka ner alternativen och främja läkemedelsbolagens ytterst skadliga droger till barn.

[1] http://wpy.observer.se/wpyfs/00/00/00/00/00/0A/73/08/wkr0001.pdf (Se sektionen "I think I am" i högra kolumnen.)
[2] http://www.kmr.nu/pressrel_2009_01_20.htm
[3] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2770135/
[4] http://www.kmr.nu/pressrel_2011_02_05-langt-over-halften-av-alla-fall-med-adhd-kan-ha-kostanknytning.htm
[5] http://www.kmr.nu/pressrel_2008_12_02.htm
[6] 122 dödsfall med Strattera som "Primary Suspect Drug", har rapporterats till amerikanska FDA för åren 2004-2010, se http://www.lamplightersoftware.com/StratteraAll.html (betänk att man räknar med att bara 1-10 % av alla allvarliga skadeverkningar rapporteras till biverkningsregister).

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2012 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.