Press: Svenska pressreleaser: 11 Oktober 2010
KMR

KMR ANMÄLER PSYKIATRIPROFESSOR VON KNORRING TILL VETENSKAPSRÅDET
2010-10-11


 

Vetenskapsrådet meddelade nyligen att forskare som fuskar inte längre skall få bidrag. Utbetalning av redan godkända bidrag skall kunna avbrytas. KMR blir den första instans som anmäler en läkare och forskare efter detta beslut: psykiatriprofessor Anne-Liis von Knorring och hennes kollega, psykiatriker Gunilla Olsson.

KMR välkomnar Vetenskapsrådets beslut och bidrar till upprensningen inom psykiatrin genom att be Vetenskapsrådet att granska affärerna runt Anne-Liis von Knorrings studier runt det antidepressiva medlet Cipramil till barn.
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/hardare-tag-mot-fuskande-forskare_5462679.svd

Som KMR tidigare berättat så har läkemedelsbolaget Lundbecks samarbetspartner i USA, Forest Labs fått betala rekordbeloppet 313 miljoner dollar, 2 200 000 000 kronor i skadestånd till amerikanska staten. En stor del för bedrägeriet runt den studie som leddes av vår egen psykiatriprofessor Anne-Liis von Knorring tillsammans med psykiatriker Gunilla Olsson. Bolaget erkände skuld dessutom, vilket är unikt.

Det handlade om den kriminella verksamheten runt försäljningen av två preparat – det ena av dem det antidepressiva medlet Cipramil. Lundbecks partner hade sålt Cipramil för barn trots att de visste att det var helt utan effekt och att det ökade självmordsbenägenheten hos barnen som fick det. Nyheten återges av New York Times så här: http://www.nytimes.com/2010/09/16/health/16drug.html?_r=2&ref=health

Om Anne-Liis von Knorring och Gunilla Olsson avslöjat resultaten av sin Cipramilstudie skulle det ha blivit tvärstopp för marknadsföringen – läkemedelsbolaget hade inte kunnat skicka sina betalda psykiatriker på försäljningsturné i USA. Bägge visste att Cipramilstudien var misslyckad, och att pillret var ineffektivt och skadligt för barn. Det amerikanska läkemedelsverket FDA skrev i sin bedömning att von Knorrings Cipramilstudie var ”klart en negativ studie som inte ger något stöd för effektiviteten av citalopram [Cipramil].”

Man skrev också att studien visade att”14 av patienterna som tog Celexa [Cipramil] gjorde självmordsförsök eller rapporterade om självmordsidéer jämfört med bara 5 av patienterna som fick placebo. Men det här berättade inte von Knorring och Olsson. I stället bluffade man, rent ut.

Det amerikanska justitiedepartementet säger följande i sitt pressmeddelande:
”Vi kan inte tolerera att ett bolag hindrar rättvisan och på ett illegalt sätt marknadsför preparat som inte var godkända för behandlingen av barn … Justitiedepartementet kommer att fortsätta säkerställa att skattebetalarna inte får stå för kostnaderna när sådant olagligt och otillbörligt agerande förekommer.”
http://www.justice.gov/opa/pr/2010/September/10-civ-1028.html

Hela bakgrundshistorien och Anne-Liis von Knorrings roll i skandalen finns utförligt beskriven i KMR:s tidigare pressrelease: http://www.kmr.nu/pressrel_2009_03_24.htm

KMR kräver att Anne-Liis von Knorring och psykiatriker Gunilla Olsson avstängs från alla bidragsansökningar från Vetenskapsrådet och att redan utbetalda bidrag återbetalas.

 


Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten


  

Copyright © 2010 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.