Press: Svenska pressreleaser: 3 Oktober 2010
KMR

HÄLFTEN AV ALLA AMERIKANER PÅ MEDICINER. BUDGET OCH DEMOKRATI I FARA
2010-10-03


dollar burk

 

Närmare hälften av alla amerikaner använder nu receptbelagda mediciner regelbundet enligt en rapport från CDC (Center for Disease Control) som nyligen släppts(1). Närmare en tredjedel av alla amerikanarna använder två eller fler mediciner och mer än en av tio använder fem eller fler receptbelagda mediciner regelbundet.

Man får också veta att ett av fem barn samt nio av tio äldre regelbundet får receptbelagda mediciner. Allt detta till en kostnad av över 234 miljarder dollar under 2008 (1 571 000 000 000 kronor)

Men nu kommer det mest skrämmande. De vanligaste medicinerna – och nu får vi använda ordet droger – är antidepressiva medel till medelålder personer samt amfetamin till barn. Bägge är både personlighetsförändrande och beroendeframkallande och därför droger.

USA har blivit en drognation. Barn och ungdomar, ända ner till två års ålder, blir dopade med legalt speed (amfetamin). När de når medelåldern får de starka antidepressiva medel och när de uppnått ålderns höst blir de nerdrogade med allehanda starka droger för nästan varje mental yttring en psykiatriker kan komma på. Soldaterna i och från Irak blir så nerdrogade med psykiatriska droger att bara kostnaderna har blivit ett jätteproblem.

Vid sidan av detta förekommer det ett ”legalt” missbruk av psykiatriska droger som överstiger det ”illegala” missbruket och snart är det ingen som kan skilja det åt.

Och detta är ingen slump. 1967 möttes en grupp psykiatriker i Puerto Rico, den internationella läkemedelsindustrins centrum. Man skulle diskutera användning av psykofarmaka på 2000-talet och medvetet inrikta sig på ”normala människor”. Deras plan var att fram till år 2000 skapa en rad psykiatriska droger som ”reglerade varje aspekt av mänskligt beteende”. Varje udda beteende skulle sjukförklaras. Vinsterna skulle bli enorma. Allt har slagit in. Se video:
http://www.kmr.nu/pressrel_2010_03_12-dagens-psykiatriska-drogkultur-skapad.htm

De psykiatriska drogerna är så farliga att de jämförs med vapen. DEA (Drug Enforcement Administration) har därför nyligen startat en kampanj med ”Lämna tillbaka dina piller” där man ger medborgare rätt att lämna tillbaka sina oanvända psykiatriska piller till DEA. De tar dock bara emot ”legala” piller. Man är bara skyddad om man betalt monopolet Big Pharma pengar.

Med Obamas hälsoreform kommer det bara att bli om möjligt ännu värre. Var femte skattedollar i USA spenderas redan idag på sjukvård. Den största biten av kakan hamnar på Big Pharmas tallrik. Och amerikanarna blir allt sjukare. Finns det någon koppling?

Massmedicineringen har nått en kritisk punkt där nationens demokratiska framtid står på spel. Psykofarmaka orsakar kognitiv försämring, en närmast hypnotisk trans, öppen för mediala manipulationer. De psykiatriska drogerna försämrar inte bara bilkörningen, de försämrar omdömet, tänkandet och förmågan att dra logiska slutsatser. Ett självklart exempel på detta är att de psykiatriska drogerna inte fungerar, ändå används de. Om över 50 procent av alla amerikaner inte kan tänka klart är inte bara den nationella ekonomin i fara. Demokratin hotas.

1. (1) National Center for Health Statistics: "NCHS Data Brief No. 42, September 2010."

 


Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten


  

Copyright © 2010 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.