Press: Svenska pressreleaser: 12 mars 2010
KMR

DAGENS PSYKIATRISKA DROGKULTUR ÄR SKAPAD
2010-03-12


1967 möttes en grupp prominenta psykiatriker i Puerto Rico, den internationella läkemedelsindustrins centrum. Man skulle diskutera användning av psykofarmaka på 2000-talet och medvetet inrikta sig på ”normala människor”. Varje udda beteende sjukförklarades. Vinsterna blev enorma. Från Valium till Prozac. Idag påstås hälften av befolkningen vara deprimerade – och i behov av psykdroger.

Psykiatrikerna under mötet i Puerto Rico ”såg en utvecklande potential till en nästan total kontroll av människors känsloliv, psykiska funktion och vilja att agera”.

Deras plan var att fram till år 2000 skapa en rad psykiatriska droger som ”reglerade varje aspekt av mänskligt beteende”.

Enligt den organiserande psykiatrikern dr Wayne O. Evans så skulle ”psykomedicinering bli en accepterad livsstil [under 2000-talet] och sökandet efter den exakt rätta pillret, ett mål för många människor”.

I början av 1980-talet så var Valium den mest utskrivna medicinen av alla i västvärlden. Enbart under år 1978 såldes mer än 2,3 miljarder tabletter, tillräckligt för halva världens befolkning. Därefter kom Prozac. Idag går mer än 100 miljoner människor regelbundet på psykdroger. Ständigt nya diagnoser som täcker varje slags beteende uppfinns för att utvidga marknaden. Normala människor sjukförklaras. Ungdomar förtidspensioneras. Gamla sövs ner. Barn drogas ner med amfetamin. Under 2009 skrevs det ut 13 318 019 dygnsdoser metylfenidat (amfetaminliknande, typ Ritalina) – en mängd som skulle räcka till en och en halv gånger Sveriges befolkning. Och då har vi inte tagit med övriga ADHD-droger.

Marknaden är enorm, vinsterna gigantiska. Nyligen har psykiatrikerna förklarat att hälften av jordens befolkning är deprimerade.

Deras orwellianska plan är på väg att förverkligas – om inget görs.

Stöd KMR för rätten till en drogfri vård.

 


Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten


  

Copyright © 2010 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.