Press: Svenska pressreleaser: 17 September 2010
KMR

SVENSK PSYKIATRIPROFESSOR I MILJARDSKANDAL OM CIPRAMIL FÖR BARN – DAGENS MEDICIN ”INTE INTRESSERADE”
2010-09-17


von Knorring

Nu är det avgjort. Läkemedelsbolaget Lundbecks amerikanska partner Forest Labs fick betala rekordbeloppet 313 miljoner dollar, 2 200 000 000 kronor. En stor del för bedrägeriet runt den studie som leddes av vår egen psykiatriprofessor Anne-Liis von Knorring. Bolaget erkände skuld dessutom, vilket är unikt. Bevisen måste ha varit överväldigande.

Tidningen Dagens Medicin anordnar tisdagen den 22 september Psykiatridagen, med just Anne-Liis von Knorring som huvudtalare. Var det därför Dagens Medicins chefredaktör nyligen om den här gigantiska skandalen skrev: ”…vi är inte intresserade av stämningen mot Forest Labs.”

Det blev totalt 2,2 miljarder kronor som Lundbecks partner fick betala i justitiedepartementets stämning av bolaget. Hälften av summan, 1,1 miljarder kronor gick till böter för den kriminella verksamheten runt försäljningen av två preparat – det ena av dem det antidepressiva medlet Cipramil. Lundbecks partner hade sålt Cipramil för barn trots att de visste att det var helt utan effekt och att det ökade självmordsbenägenheten hos barnen som fick det. Nyheten återges av New York Times så här: http://www.nytimes.com/2010/09/16/health/16drug.html?_r=2&ref=health

Dagens Medicin blev inför anordnandet av Psykiatridagen den 22 september uppmärksammade på den miljardstämningen mot Lundbecks partner, och på att det var en mörklagd och förvanskad europeisk studie, ledd från Sverige, som till stor del låg bakom skandalen. Chefredaktören var inte intresserad. Det är förståeligt med tanke på att tidningen på Psykiatridagen, som huvudtalare har psykiatriprofessor Anne-Liis von Knorring, som ledde den europeiska studien.

För att sätta saken i rätt perspektiv, så här säger det amerikanska justitiedepartementet i sitt pressmeddelande:
”Vi kan inte tolerera att ett bolag hindrar rättvisan och på ett illegalt sätt marknadsför preparat som inte var godkända för behandlingen av barn … Justitiedepartementet kommer att fortsätta säkerställa att skattebetalarna inte får stå för kostnaderna när sådant olagligt och otillbörligt agerande förekommer.”
http://www.justice.gov/opa/pr/2010/September/10-civ-1028.html

Hela bakgrundshistorien och Anne-Liis von Knorrings roll i skandalen finns utförligt beskriven i KMRs tidigare pressrelease: http://www.kmr.nu/pressrel_2009_03_24.htm

Sammantaget kan sägas att Anne-Liis von Knorring haft en ledande roll i spridningen av psykiatriska droger bland barn i Sverige och Norden, och tydligen andra länder. Hon är den som introducerat idén att svenska barn mår så dåligt, bland annat att vilt lekande barn i själva verket är suicidbenägna. Ett flertal andra studier, bland annat från SCB för en vecka sedan, har visat att svenska barn mår bäst i världen. Men så har de heller inga läkemedel att kränga för sin uppdragsgivare.

Kommer Dagens Medicin och annan svensk media att fortsätta tiga om affären eller kommer Anne-Liis von Knorring att få några heta frågor om den på Psykiatridagen? Kommer svenska myndigheter, som Läkemedelsverket, att se mellan fingrarna också nu när de gigantiska böterna utdömts i USA?

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten


  

Copyright © 2010 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.