Press: Svenska pressreleaser: 11 februari 2010
KMR

RIKSDAGSLEDAMOT OCH PSYKIATRIKER FINN BENGTSSON FAR MED OSANNING I RIKSDAGSDEBATT OM ECT
2010-02-11


Under tisdagens interpellationsdebatt om ECT framförde riksdagsledamoten och psykiatrikern Finn Bengtsson falska påståenden. Han påstod att den mest skadliga formen av ECT inte förekom och skyllde de allvarliga minnesstörningarna på patienternas sjukdom och jämförde dem med cancerpatienter. Det är illa nog att psykiatrikerna ljuger vilt om ECT, det är än värre när osanningen framförs i riksdagen.

KMR vet långt mer än Socialstyrelsen om var och hur ECT utförs. Faktum är att de vet nästan ingenting. Ändå hämtade socialminister Göran Hägglund sina uppgifter därifrån och visade i sina svar att han saknar det kunskapsunderlag som KMR har. Än värre var psykiatriker Finn Bengtsson som arrogant och närmast komiskt hävdade att man måste ha ”rätt faktaunderlag” om man ska diskutera ECT. Han påstod att den gamla typen av ECT där man håller elektroderna på båda tinningarna (bilateral) var gammalmodig och inte använts i Sverige sedan 70-talet. Samtidigt sade han att han själv bara använder unilateral (ena sidan) ECT ”. Vi har alltså en elchockande riksdagsledamot som far med direkt osanning i riksdagen.

De patienter som berättat om allvarliga permanenta minnesförluster jämför psykiatriker Bengtsson i debatten med cancerpatienter. Han säger om ECT-patienternas behandling: ”Det är inte konstigare än att en patient har cancer och får cellgift, och om patienten avlider antas det omedelbart vara cellgiftet som har tagit livet av patienten. Det kan ju vara cancersjukdomen.” (Vi kan i sammanhanget påminna om att Socialstyrelsen ligger på en undersökning som visar på 34% ökad dödlighet efter ECT-behandling. DEN vill SS inte offentliggöra.)

Och KMR kan direkt avslöja lögnerna genom att berätta att en helt ny undersökning av klinikerna i Stockholms län visar att bilateral ECT-behandling gavs i 545 behandlingar (40 % av alla behandlingar) på Löwenströmska och att sådan behandling gavs i 503 behandlingar (18 % av alla behandlingar) på Huddinge år 2008. De patienter som fick flest bilaterala elchocker under 2008 fick otroliga 71 (Löwenströmska) och 64 (Huddinge).

Riksdagsledamot Finn Bengtsson, ondgör sig i riksdagen över ”besinningslös kritik” och ”antipsykiatriska rörelser”, och säger att det nyligen sända TV-programmet om patienter som skadats av ECT var ett ”kraftigt vinklat inslag om elbehandlingens roll inom psykiatrin”. Han vet med andra ord inte alls vad han pratar om. Han bör hålla tyst i denna fråga, andra riksdagsledamöter kan ju faktiskt tro att han talar sanning.

Han borde kanske lyssnat på vad hans kollega, överläkaren vid den psykiatriska kliniken i Huddinge, har att säga. Denne kan knappast anses ”antipsykiatrisk”, speciellt med tanke på att patienterna vid hans klinik fick i genomsnitt 14 elchocker(!) 2008. Överläkaren konstaterar i ett anmälningsärende: ”Tyvärr är omfattande minnesproblem efter ECT inte något helt unikt. Vi har råkat ut för flera mycket beklagliga fall…” Han säger det efter att en patient fått hela sitt minne utplånat efter en serie på 38 elchocker (Se KMRs pressmeddelande från den 22 januari, http://kmr.nu/pressrelease/2010/01_22-sveriges-elchockare-sparken-minne.htm )

Socialminister Göran Hägglund berättar i debatten i riksdagen att Socialstyrelsen senast den 31 mars ska publicera sina slutgiltiga riktlinjer om depressionsbehandling och säger om ECT att ”här ska vi [politiker] nog luta oss tryggt mot vetenskapen”. Men överläkaren på Huddinge ”med flera beklagliga fall” av ”omfattande minnesproblem efter ECT” är inte lika trygg när det gäller Socialstyrelsens rekommendationer. Han säger: ”Jag följer med oro Socialstyrelsens förslag till att vidga indikationsområdet för ECT, ett förslag som kommer att öka risken för den typ av biverkning som den nu aktuella patienten [som fick sitt minne helt förstört] drabbats av.”

KMR vill informera ministern om att de faktauppgifter som angetts ovan om ECT-behandlingen från landets största landsting, Stockholms län, är helt okända för Socialstyrelsen, som fortfarande bara har uppgiften att 0 (!) ECT-behandlingar gavs i länet 2008. Det säger sig självt att myndigheten inte heller vet något om antalet elchocker som gavs under tvång, om antalet elchocker som gavs bilateralt och om det genomsnittliga antalet elchocker som patienter fått.

OCH NATURLIGTVIS VET MAN OM MÖJLIGT ÄN MINDRE OM RESULTATEN AV ELCHOCKERNA.

Socialstyrelsen har inte gjort någonting för att få reda på fakta – absolut ingenting. Man har tydligen valt att inte ta fram uppgifterna, för KMR fick fram uppgifterna på relativt kort tid. Det var också därför KMR valde att JO-anmäla Socialstyrelsen i tisdags. Kort sagt: Socialstyrelsen har inget som helst vetenskapligt faktaunderlag för sina rekommendationer om elchocker. Ändå vill man ”vidga indikationsområdet”.

Finn Bengtsson kränker alla de patienter som fått allvarliga livslånga skador av elchockerna. Socialministern sade i princip ingenting av vikt. Riksdagsledamot Elina Linna (sjuksköterska) som väckte frågan i riksdagen kom dock med välgrundade argument och farhågor om ECT-behandling.

(Ref: 13 § Svar på interpellation 2009/10:187 om ECT-behandling)

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2, 124 21 Bandhagen


  

Copyright © 2010 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.