Press: Svenska pressreleaser: 22 januari 2010
KMR

SVERIGES FRÄMSTE ELCHOCKARE FICK SPARKEN – UTPLÅNADE KVINNAS MINNE MED 38 ELCHOCKER.
2010-01-22


Håkan Odeberg Elstöten

Efter 38 elchocker kom patienten ”i princip inte ihåg något av sitt liv före ECT”. För det ”behandlingsresultatet” fick Sveriges meste elchockare psykiatriker Håkan Odeberg (känd från Uppdrag Gransknings program om ECT) sluta på Karolinska sjukhuset i Huddinge. Trots de uppenbara skadorna tycks Socialstyrelsen vilja vidga indikationsområdet för ECT.

Håkan Odeberg är ansvarig för den mest spridda svenska patientinformationen om elchocker ”ECT – elbehandling”, utgiven i samarbete med läkemedelsbolaget Pfizer. Det var denna otroliga skrift som i november visades i Uppdrag Gransknings program om ECT, och i vilken Odeberg skriver: ”Först och främst ger ECT ingen skada på hjärnan, det är tydligt fastslaget i omfattande forskning under 60 år … I forskning har man inte kunnat visa kvarstående minnesstörning längre än några månader efter ECT.” Odeberg har även en liknande skrift för läkare men den är inte lika friserad.

Men en av hans egna patienters ”totala minnesförlust” – hennes tillstånd av global retrograd amnesi, som det heter i en läkares anmälan av fallet till Socialstyrelsen, var dock ett alltför tydligt bevis på de omfattande hjärnskador som Odebergs behandling orsakar.

Han fick sluta som överläkare på Huddinge. Han fick helt enkelt sparken, även om det inte uttrycks så.

Till saken hörde att patienten tidigt klagat på minnesproblem, det noterades att behandlingen gav betydande biverkningar och att den snabbt borde upphöra. Trots det fortsatte den till det ”katastrofala tillstånd” som anmälan mot Odeberg berättar om. Man gav sig inte förrän patienten fått 38 elchocker och då kom patienten ”i princip inte ihåg något av sitt liv före ECT”.

Men om Odeberg nu fick sparken för att han orsakat svåra skador, eller för att han var en uppenbar risk för den framtida ECT-verksamheten, förtäljer inte historien. I svaret på anmälan framgår nämligen att den nuvarande överläkaren vid Affektiva mottagningen i Huddinge, Mats Adler, är mycket medveten om att han själv deltar i att orsaka allvarliga hjärnskador i form av minnesproblem. Han skriver: ”Tyvärr är omfattande minnesproblem efter ECT inte något helt unikt. Vi har råkat ut för flera mycket beklagliga fall…”

Hans rättfärdigande och förklaring till läkarnas bedömningar och agerande i det nu aktuella fallet är något av de mest häpnadsväckande som skrivits av en elchockspsykiatriker. Adler berättar att inblandade läkare tyvärr trott på vad (rikspsykiatriker) Jan-Otto Ottosson, professor Giacomo d’Elia (en av Sveriges ledande ECT-experter) och Socialstyrelsen tidigare sagt när de berättat om skador av ECT; att dessa i decennier sagt att ”minnesbiverkningarna av ECT är lindriga och övergående”. Det är med andra ord läkares auktoritetstro på ålderstigna, prestigefyllda professorer som fått dem att bli blinda för de allvarliga skador som de faktiskt åstadkommer. Senare undersökning (bl. a. Royal College of Psychiatrists) visar att hälften av alla ECT-patienter drabbas – och kanske mer. (Se bifogad PDF-dokument).

Den bedömning som de läkare som drivit kvinnan till total minnesförlust gjort, säger Adler, ”ter sig starkt präglad av uppfattningen att biverkningar av ECT antingen är övergående eller lindriga”, och att det då kan ”te sig rationellt att driva behandlingen till depressionen är helt borta, trots förekomsten av minnesbiverkningar” (helt utplånat minne, vår kommentar.). Läkarna har bara ”handlagt patienten i linje med ledande svenska experters, läroböckers och myndigheters uttalande(!) uppfattning i fråga om biverkning av ECT”.

KMR har tagit del av flera fall av allvarliga permanenta minnesskador som skapats av Adler och kompanjoner. Att läsa denne elchockspsykiatrikers bedömning av Socialstyrelsens kommande riktlinjer om ECT får dessa att framstå som det chockerande vansinne de är. Adler är dock väl medveten om skadorna från ECT då han skriver: ”Jag följer med oro Socialstyrelsens förslag till att vidga indikationsområdet för ECT, ett förslag som kommer att öka risken för den typ av biverkning som den nu aktuella patienten drabbats av.”

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2, 124 21 Bandhagen


  

Copyright © 2010 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.