Press: Svenska pressreleaser: 8 februari 2010
KMR

KMR JO-ANMÄLER SOCIALSTYRELSEN. SOCIALMINISTERN GROVT VILSELEDD INFÖR RIKSDAGSDEBATT OM ECT.
2010-02-08


socialstyrelsen

KMR har idag JO-anmält Socialstyrelsen för myndighetens katastrofala hantering av elchocksfrågan. Socialminister Göran Hägglund saknar grund för sina lugnande besked i riksdagens interpellationsdebatt tisdagen den 9 februari. En undersökning KMR tagit del av visar på extrema missförhållanden på bland annat psykiatriska kliniken i Huddinge.

Socialminister Göran Hägglund kommer med största sannolikhet att grunda sina lugnande uttalanden om elchocker på den information han fått från Socialstyrelsen. Men KMR kan nu avslöja att Socialstyrelsen inte har något som helst underlag för den information man gett till ministern, och att myndigheten genom sina försummelser bidrar till att patienter fortsätter att få allvarliga och permanenta skador.

Det har tidigare berättats om en ”underrapportering” till Socialstyrelsen när det gäller antalet utförda elchocksbehandlingar och övriga behandlingsdata som ska lämnas till myndigheten. Socialministern pratar om att ”förbättra verksamhetsuppföljningen” och att det är viktigt att ”uppföljningen av…ECT-behandlingar förstärks” (riksdagen den 2 december).

Vad Socialstyrelsen inte berättat för Hägglund är att situationen när det gäller rapportering och uppföljning av elchocksbehandlingar är en ren katastrof.

För inte visste väl socialministern att Socialstyrelsens register visar att det gavs 0 (!) elchocker i Stockholm län år 2008, och att landstinget ännu inte denna dag kommit in med någon form av rapport till Socialstyrelsen? Men det vet KMR!

En undersökning av den faktiska situationen i Stockholm visar att det 2008 gavs mer än 10 000 elchocker (data från fyra av sex kliniker visar att 8759 behandlingar givits vid dessa fyra kliniker; två kliniker återstår att undersöka). Socialstyrelsens data visar alltså 0 elchocker medan det i själva verket gavs över 10 000 sådana!

Eftersom Socialstyrelsen inte skaffat sig någon information om situationen på klinikerna i Stockholms län känner man inte heller till, och har än mindre granskat, de otroliga missförhållandena vid exempelvis den psykiatriska kliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Socialstyrelsen vet inte att patienterna på denna klinik fick i genomsnitt 14 elchocker under 2008, och att 37 patienter (av 198) fick 20 elchocker eller fler det året. De två patienter som fick flest fick 68 respektive 66 elchocker det året. Vid 503 behandlingar (18 %) gavs dessutom bilaterala (båda sidor) elchocker, som är kända för att orsaka de värsta minnesskadorna. Överläkaren på kliniken skriver om ”flera mycket beklagliga fall” med ”omfattande minnesproblem efter ECT”.

Socialstyrelsen har dock fått en glimt av de skador som patienterna fått genom den Lex Maria-anmälan som inlämnades om den patient på kliniken som efter 38 elchocker ”i princip inte [kom] ihåg något av sitt liv före ECT”. Myndigheten har än idag inte utrett ärendet färdigt trots att anmälan lämnades för mer än ett halvår sedan (se KMRs pressmeddelande från den 22 januari, http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/kommitten_for_manskliga_rattigheter/pressrelease/view/sveriges-fraemste-elchockare-fick-sparken-utplaanade-kvinnas-minne-med-38-elchocker-364678 )

Så vad grundar socialminister Göran Hägglund sina lugnande besked i riksdagen på?

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2, 124 21 Bandhagen


  

Copyright © 2010 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.