Press: Svenska pressreleaser: 1 februari 2010
KMR

STATLIG MISSBRUKSEXPERT VILL FÖRBJUDA DROGFRI BEHANDLING AV MISSBRUKARE. KRÄVER SKYHÖGA DOSER RENT AMFETAMIN
2010-02-01


SBUs psykiatriker Bo Söderpalm vill dra in stödet till drogfri behandling. Missbrukare ska ges legalt amfetamin och Söderpalm ger själv skyhöga doser narkotika till amfetaminmissbrukare ”med ADHD”.

Enligt föreningen Attention säger Söderpalm att socialtjänsten ska KRÄVA att behandlingshemmen gör ADHD-utredningar och ger amfetamin. De hem som inte ställer upp på det ska inte få några avtal och inget stöd från samhället. Söderpalm begär med andra ord ett indirekt förbud mot drogfri behandling av missbrukare.

Inga av de starkt beroendeframkallande amfetaminpreparaten som Söderpalm vill ge till missbrukare är dock godkända för vuxna, vilket inte verkar bekymra de journalister och politiker som likt ett eko från 1960-talet propagerar för ”rätten att få amfetamin”.

Läkemedelsverkets expert Lars von Knorring vill, som KMR kunde berätta om den 29 januari, skriva ut SKYHÖGA doser rent amfetamin (Metamina) till missbrukare, och skriver att det ”råder också en överväldigande enighet bland de specialsakkunniga på vuxna med ADHD och missbruk om att dessa kräver höga doser.”

De ”specialsakkunniga” han främst syftar på är missbrukspsykiatriker Bo Söderpalm och Johan Franck. von Knorring vill få båda dessa experter med sig för att övertyga Läkemedelsverket om att missbrukare behöver skyhöga doser dexamfetamin.

Och för att göra saker än värre så har Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) preliminärt utsett missbrukspsykiatriker Söderpalm till en av de experter som på socialministerns uppdrag ska ta fram nya riktlinjer om behandling av personer ”med ADHD”. Det är en katastrof på alla plan.

I nuet har dessa psykiatriker genom sin legala langning av Concerta, Ritalina och Metamina skapat ett missbruk i Sverige som man lätt kan ta del av via nätdiskussioner. Det kan låta så här:

  • ”jag har stark ADHD och får 80 mg ritalin per dag, har aldrig tagit den som jag ska, bara missbrukat men om jag krossar 40mg och snortar får jag lite effekt,och fortsätter jag sedan så blir jag rejält speedad”;
  • ”Jag vet inte vad Concerta kostar svart eftersom jag har diagnosen ADD och får ut skiten i stort sett gratis … På detta sätt blir jag speedad, kan fånga kulor och räkna snabbare än miniräknare på doser 108mg och uppåt”;
  • ”jag har conecrta utskrivet fr 72mg (2*36mg dagligen, för att bli "påtänd" käkar jag då minst 10 54mg tuggade såklart eftersom det är depot”;
  • ”Jag började ta lite mer än jag borde för att jag inte kände den effekten jag fick i början, och det blev bara fler och fler för varje gång. Nu sitter jag här, en månadsranson slut på 3 dagar”; ”Har just lyckats få min psykiater att skriva ut Ritalina till mig (bågade ihop att jag har ADHD osv), men inte kapslar utan vanliga tabletter om 10 mg. Min fråga till er experter är nu hur många av dessa som man bör ta för att ha lite skojj?”;
  • ”Drar Concerta (samma sak som Ritalin) just nu, har det utskrivet. 1.börjar inom tio minuter, går uppåt i 30 min till. Viktigt: krossat oralt om man äter något extra till, en frukt eller banan kanske. Uppgången är VÄLDIGT skön måste jag säga, speciellt om man lyssnar på musik.”; ”men själv e jag ordinerad 3st 54mg concerta...sen 2 månader tillbaka men ibland tar man 4-5st (ej krossad) så mår man bra i många timmar”;
  • ”Jag har fått både concerta och ritalin utskrivet för nån vecka sedan trots att jag har ett långt missbruk bakom mig med cs. Detta vet min psykiatriker om. Jag gjorde adhd testet och hade klar adhd. Det värsta är att jag inte kan låta bli att tugga sönder kapslarna på concertan för att få en kickeffekt..”.

På 1960-talet skapade några få missbrukspsykiatriker en katastrofal spridning av legalt amfetamin i samhället. Den främste av dessa sade då: ”Man kan inte bota en narkoman genom att förbjuda honom eller undanhålla honom narkotika. De är i samma behov av sitt narkotika som ett svältande barn är av sitt bröd.”

Det är i grunden den filosofi som nu tagits till heders igen. Vad säger socialministern?

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2, 124 21 Bandhagen


  

Copyright © 2010 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.