Press: Svenska pressreleaser: 2 december 2008
KMR

NYA OFFICIELLA VARNINGAR: ADHD-DROGEN STRATTERA ORSAKAR ATT BARN FÅR PSYKOSER
2008-12-02


Till slut kom de officiella varningarna om det som KMR berättat om i flera år: ADHD-drogen Strattera ORSAKAR manier och psykotiska tillstånd med hallucinationer.

Det är en skammens dag för Läkemedelsverket som kände till dessa fakta redan innan Strattera godkändes i Sverige (april 2006), men tigit om dem. Man lyssnade på sina psykiatriska konsulter och skyddade läkemedelsbolagets ekonomiska intressen i stället för att skydda barnen. Ett antal förtvivlade föräldrar har hört av sig till KMR och berättat att deras barns läkare inte tror dem när de berättat att barnen drabbats av maniska tillstånd eller hallucinationer. Läkemedelsverket har ju inte sagt något, "det är bara barnets ADHD" - är vad föräldrarna fått höra.

Det är också en skammens dag för Läkartidningen och dess medicinska chefredaktör som vilselett läkare och 2006 avfärdade de klara bevisen att Strattera orsakar psykotiska tillstånd och självmordsbeteende. Läkartidningen sänkte sig så lågt att man som vetenskaplig referens angav en krönika från en nöjesjournalist. Denne skrev att en artikel om barn som begått självmord var en "snyftstory", och att rapporterna om Strattera bara var "ordinär biverkningsstatistik". Faktum var att det internationellt inkommit över 23 000 rapporter om skador från Strattera, med 60 000 olika beskrivna skadeverkningar, vid tidpunkten i fråga - kan det kallas "ordinär biverkningsstatistik"?

Skämmas ska också de reportrar och redaktionsledningar som lyssnade på och följde kraven från den av läkemedelsindustrin uppbyggda "patientföreningen" Attention (som under de två åren 2004 och 2005 sammanlagt fick 1 miljon kronor i bidrag av tillverkaren av Strattera, Eli Lilly. Föreningen krävde i ett pressmeddelande (juli 2006) censur av all kritik mot ADHD-droger. Man begärde att de som har "ansvar för publiceringen" i media skulle gripa in och stoppa kritiska inlägg från att publiceras. Föräldrar fick samtidigt av Attention veta: "De studier som gjorts hittills visar att nyttan med behandlingen vida överstiger de potentiella riskerna." Och redaktionsledningarna lyssnade - det blev HELT tyst och inga kritiska artiklar skrevs.

Men nu har alltså till sist officiella varningar givits ut: Strattera ORSAKAR att barn får manier och psykotiska tillstånd med hallucinationer. Eli Lilly har protesterat och förhandlat med den brittiska läkemedelsmyndigheten om formuleringen av varningarna i nästan ett år: de får stå där men måste tonas ner så mycket som möjligt. Av förståeliga skäl kommer inte Läkemedelsverket att skicka ut några långa pressmeddelanden om det här. Speciellt som varningarna krockar med de nya ADHD-rekommendationerna från Läkemedelsverkets expertkommitté - landets värsta förespråkare av psykiatriska droger till barn. I stället läggs texten bara in i den produktbeskrivning för Strattera, som man kan läsa i FASS.

Där kommer det under rubriken Psykotiska eller maniska symtom att stå (preliminär översättning): "Psykotiska eller maniska symtom som uppkommer vid behandlingen, t.ex. hallucinationer, villfarelser, mani eller agitation hos barn och tonåringar utan en tidigare historia av psykos eller mani kan orsakas av atomoxetin [Strattera] vid vanliga doser." [Betonat här.] Alltså samma text som sedan några dagar tillbaka finns i den för Europa gällande produktbeskrivningen: "Psychotic or manic symptoms: Treatment-emergent psychotic or manic symptoms, e.g., hallucinations, delusional thinking, mania or agitation in children and adolescents without a prior history of psychotic illness or mania can be caused by atomoxetine at usual doses." (se http://emc.medicines.org.uk/ sök Strattera)

För den som vill läsa vad oberoende forskare inom FDA kom fram till om ADHD-drogerna i stort, redan för nästan TRE år sedan, rekommenderas läsning av KMRs pressmeddelande från mars 2006, där länk finns till FDA-rapporten http://www.kmr.nu/pressrel_2006_03_17.htm

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMRs hemsida: www.kmr.nu
För ytterligare information: 08-83 85 18
Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2,
124 21 Bandhagen


  

Copyright © 2008 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.