Press: Svenska pressreleaser: 19 juli 2007
KMR

SOCIALSTYRELSENS NYA RAPPORT OM SJÄLVMORD - INTE ETT ORD OM DET MEST UPPENBARA: ÖVER 80 PROCENT FICK PSYKOFARMAKA
2007-07-19


Socialstyrelsen har idag gett ut sin rapport, "Självmord 2006 anmälda enligt Lex Maria". Inte ett enda ord finns i rapporten om det mest slående av allt: Långt över 80 procent av de personer som begick självmord fick "behandling" med psykiatriska droger.

KMR har i en tidigare pressrelease berättat att Socialstyrelsen i sin rapport, på grund av ideologisk blindhet, och sponsrade konsultpsykiatriker, helt kommer att undvika att berätta att de allra flesta patienter som begått självmord fick behandling med antidepressiva medel och neuroleptika - de psykiatriska droger som psykiatrin påstår ska skydda mot självmord.

KMR hade tyvärr rätt!

Man säger sig i rapporten vilja "identifiera systembrister som kan ha bidragit till självmordet", man säger att det är viktigt att "vårdgivaren uppmärksammar risk- och stödfaktorer och vidtar åtgärder för att minska risken för självmord", man säger: "Varje utrett självmord där man konstaterar brister som går att åtgärda, kan bidra till att förebygga ytterligare självmord", bl.a, bl.a…

Inte med ett ord tar man upp det mest viktiga och uppenbara: antidepressiva medel och neuroleptika orsakar eller bidrar till att ett stort antal människor begår självmord. Det framgår med största klarhet att de i alla fall inte på något sätt förebygger självmord. Detta bekräftar de över 60 officiella internationella rapporter de senaste fyra åren som bland annat varnar för de ökade självmordsriskerna med dessa medel. Uppenbarligen är Socialstyrelsen inte med på sändlistan.

Socialstyrelsen är tydligen inte villig att titta och räddar därför inte de liv man skulle kunna ha räddat.

Se tidigare pressrelease: Socialstyrelsens blinda haverikommission om självmord, http://www.kmr.nu/pressrel_2007_07_04.htm

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMRs hemsida: www.kmr.nu
För ytterligare information: 08-83 85 18
Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2
124 21 Bandhagen


  

Copyright © 2007 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.