Press: Svenska pressreleaser: 4 juli 2007
KMR

SOCIALSTYRELSENS BLINDA HAVERIKOMMISSION OM SJÄLVMORD
2007-07-04


Det är nu klarlagt att psykofarmaka inte förhindrar självmord. Frågan är istället om den i själva verket inte framkallar dem. I över 80 procent av alla självmord i samband med vårdkontakt hade patienten nämligen fått psykofarmaka.

Folkhälsominister Maria Larsson har tillkännagivit en nollvision när det gäller självmord. Hon borde då, om hon menar allvar, vara väldigt intresserad av denna information.

En genomgång av runt 350 självmordsfall för 2006 som rapporterats per Lex Maria och som KMR tagit del av, visar att i långt över 80 procent av fallen fick patienterna behandling med psykofarmaka.

Den 19 juli kommer Socialstyrelsen att publicera sin utredning om 153 fall av självmord för 2006 som rapporterats och utretts per Lex Maria. Varför man bara tar med 153 av de cirka 350 rapporterade fallen är oklart. Klart är att Socialstyrelsens utredning inte kommer att uppmärksamma och kritiskt analysera det faktum att långt mer än 80 procent av de totalt runt 350 rapporterade fallen för 2006 faktiskt behandlades med psykiatrins droger och att långt över 60 procent hade fått antidepressiva medel eller neuroleptika.

Tilltron till myten om antidepressiva medels och neuroleptikas "självmordsskyddande effekt" är nämligen mycket stark hos inblandade tjänstemän på Socialstyrelsen. Psykiatriska konsulter, betalda av läkemedelsbolagen, är ivriga förespråkare för idén att dessa medel skyddar mot självmord. Att fler än 225 personer (av 350) fick antidepressiva eller neuroleptika och sedan tog livet av sig rubbar inte tilltron till myten. Man ifrågasätter inte den biologiska psykiatrins och läkemedelsbolagens inarbetade propagandafraser. Man utreder inte den självmordsbenägenhet som skapas av de antidepressiva medlen och av neuroleptikan.

Man blundar för det uppenbara: antidepressiva medel och neuroleptika orsakar eller bidrar till att ett stort antal människor begår självmord.

Om man bara öppnade ögonen och tog till sig de kända skadeverkningarna av "medicinen" skulle många liv gå att rädda. Man behöver inte titta långt. Sedan 2004 har över 60 internationella officiella rapporter publicerats om skadeverkningarna från de psykiatriska drogerna. Och om man bemödade sig om att titta i produktbeskrivningarna för de flesta av dessa psykofarmaka så står det faktiskt varningar för att preparaten kan framkalla just självmordsbenägenhet.

Ett avsevärt antal av de personer som tagit livet av sig kan förväntas ha drabbats av akatisi - en extrem inre rastlöshet, en känsla av att man måste "krypa ur skinnet", ett fullständigt olidligt tillstånd. Tillståndet är helt och hållet skapat av de antidepressiva medlen eller neuroleptikan, inte av någon "underliggande sjukdom". Det är ett tillstånd som kan driva personer till vanvettiga handlingar - som våld mot andra eller självmord. Och - det är ett tillstånd som numera är officiellt erkänt som orsakat av "medicinen" - det finns beskrivet i varningstexterna i medlens officiella produktresumé. Ett antal av de personer som tagit livet av sig har också drabbats av maniska eller hypomaniska tillstånd - skapade av "medicinen"; tillstånd som också är officiellt erkända, och som kan leda till självmord.

Vi kan här även finna anledningar till vansinnesdåden i samhället. Nästan alla hade fått psykiatrisk behandling, dvs. psykofarmaka. I så gott som alla skolskjutningar i USA har gärningsmännen använt psykofarmaka. Och här kan man verkligen prata om maniska tillstånd - framkallade av de psykiatriska drogerna, inte av TV-tittande eller vad personerna åt till frukost. Här finner vi de verkliga anledningarna till vansinnesdåd. Många av gärningsmännen säger det själva: de blev tokiga av medicinerna. Det kan bli ännu värre om man plötsligt slutar med dem; abstinenssymtomen kan bli fruktansvärda.

Går det att hitta hanteringen av akatisi eller andra farliga reaktioner som antidepressiva och neuroleptika ger upphov till i Socialstyrelsens utredning? Har man öppnat ögonen och utrett om självmordet var en konsekvens av de olidliga tillstånd som de antidepressiva medlen och neuroleptikan orsakat? Har man kritiserat de ansvariga läkarna för att i stället för att identifiera tillståndet som skapat av "medicinen" skyllt på "den underliggande sjukdomen" och ÖKAT dosen - med ett slutgiltigt katastrofalt resultat som följd?

Har man undersökt om läkarna informerat om det kända faktum att "medicinen" kan ge självmordsbenägenhet och att många andra skadliga effekter kan orsakas av denna? Och - eftersom det inte bara är farligt att börja med antidepressiva medel eller neuroleptika - har man undersökt om läkarna informerat patienten och anhöriga om de allvarliga abstinenssymtom som kan uppträda när man försöker sluta med pillren? Har man överhuvudtaget läst de officiella internationella varningarna?

Frågorna är retoriska, svaren kan förväntas vara ett enhetligt - nej.

Varje självmord skall leda till en haverikommission säger Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet. Den ansvariga psykiatriska experten på Socialstyrelsen, Helena Silfverhielm, säger att Lex Maria-systemet ska ge "ökad kunskap".

Det skulle det verkligen kunna göra. Men då måste man först vara villig att titta.

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMRs hemsida: www.kmr.nu
För ytterligare information: 08-83 85 18
Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2
124 21 Bandhagen


  

Copyright © 2007 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.