Press: Svenska pressreleaser: 12 juni 2007
KMR

FLER ÄN 100 000 BARN HAR TILLFRISKNAT FRÅN ADHD
2007-06-12


Långt färre barn "har ADHD" än vad man tidigare trott. Det är slutsatsen i en av de största undersökningar av barns "psykiska hälsa" som någonsin gjorts i Norden. Och ledare för undersökningen var till för inte så länge sedan ingen mindre än psykiatriprofessor Christopher Gillberg.

När Björn Kadesjö skrev Socialstyrelsens bok "ADHD hos barn och vuxna" kunde man i hans manuskript läsa: "Man kan sammanfatta de svenska studierna med att närmare 10 % av alla barn i 6-7-årsåldern har DAMP eller ADHD av olika svårighetsgrad." Christopher Gillberg kom i sin numera strimlade undersökning fram till att 7,1 % av alla barn "hade DAMP", och han skrev: "En försiktig slutsats är att DAMP och ADHD tillsammans drabbar ungefär ett av tio barn."

Det är alltså mycket goda nyheter när man nu i Norge, i den största och mest omfattande undersökningen i Norden, kommit fram till att under 2 % av alla barn i åldrarna 8-10 år "har ADHD".

Omräknat till svenska förhållanden innebär det att över 100 000 barn skulle ha tillfrisknat. Visst är det fantastiskt. Dessa barn för vilka en eländig framtid fylld av kriminalitet och drogmissbruk målats upp har inte längre en kronisk störning i hjärnan, som ADHD tänks vara. De behöver inte utsättas för "standardbehandling" med amfetamin - med alla de skadliga effekter denna drog har på de växande barnen.

Undersökningen, som gått under namnet "Barn i Bergen", omfattade alla 9430 barnen i årskurs 2-4 i Bergen. Christopher Gillberg var under flera år ledare för projektet, men avgick med buller och bång i samband med domarna mot honom för förstörandet av forskningsmaterial.  (Se CHRISTOPHER GILLBERG NEDMONTERAD I NORGE. FN VARNAR FÖR AMFETAMINÖKNING. 51 DOG AV ADHD-MEDICIN, http://www.kmr.nu/pressrel_2006_03_02.htm ) Trots att Gillberg avgått står han som medförfattare till den studie om projektet som nu publicerats.

På projektets hemsida finns länkar till den media som följt. Bergens tidning hade rubriken "Færre enn to prosent av alle barn har ADHD" när man skrev om undersökningen den 21 maj. Norsk TV rapporterade den 21 maj: "Det er langt færre barn som har ADHD enn det man har trodd."  

Det här är ett resultat som inte passar anhörigföreningen Attention, som, med ekonomiskt stöd av läkemedelsindustrin, de företag som tillverkar amfetamin, bygger hela sin verksamhet på att långt fler barn ska ha diagnoser och psykiatriska droger. I en vinklad undersökning som presenterades med ett pressmeddelande fredagen den 7 juni har man i princip bett LÄRARE att direkt diagnosticera barn med olika problem som "neuropsykiatriskt störda". Man kräver att det ska bli obligatoriskt för lärare att ta till sig den neuropsykiatriska synen på barns problem. Man refererar också till den undersökning som Riksrevisionen gjorde år 2006, som då föranledde föreningen Attention att gå ut med ett pressmeddelande med rubriken Skolan sviker ADHD-barn.

Hur många barn och vuxna som Attention direkt vill ge en ADHD-diagonos framgick i det pressmeddelande man gav ut tillsamman med läkemedelsbolaget Janssen-Cilag år 2005: 50 000 barn och 240 000 vuxna skulle ha en ADHD-diagnos. 5 procent av alla barn hade ADHD skrev Attention, och tillade, "men siffran är sannolikt större". I den undersökning av Riksrevisionen, som Attention hyllar, kom man fram till att antalet elever i den svenska skolan som har en "varaktig begränsning" i sin förmåga "på grund av sjukdom eller skada" uppgick till 46 000. Vad Attention inte berättar är att Riksrevisionen senare fått be om ursäkt för denna usla och manipulerade undersökning. Styrelsen för Riksrevisionen har inte varit glada över att finna hur undersökningen egentligen gick till. Läs hela historien i skribenten Janne Larssons minutiösa genomgång av saken, i artikeln Kritik av Riksrevisionens manipulerade rapport om elever med "funktionshinder" http://jannel.se/Riksrevisionen.funktionshinder.pdf

Samtidigt som nya varningar för mycket allvarliga skador från ADHD-droger ges ut, såsom psykoser, hallucinationer och hjärtskador, kräver läkemedelsbolag, psykiatriker och föreningen Attention att tiotusentals barn och vuxna sätts på dessa droger.

Man kräver att ofantliga resurser ska avdelas för att hitta alla dem som påstås ha kroniska störningar i hjärnans funktion - trots att man vet ADHD-diagnosen egentligen är en bluff. Det finns inte i något enskilt fall ett uppmätt fel i hjärnan hos dem som får beteckningen ADHD.

Men undersökningen i Norge har nu rimligen räddat över 100 000 svenska barn från att få en ADHD-beteckning och utsättas för drogbehandling. Skattebetalarnas pengar kan satsas på verklig hjälp till barnen i stället för att slösas på psykiatrins och läkemedelsbolagens destruktiva stämplar och skadliga droger.

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.

För mer information gå till KMRs hemsida: www.kmr.nu
För ytterligare information: 08-83 85 18
Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2,
124 21 Bandhagen


  

Copyright © 2007 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.