Press: Svenska pressreleaser: 2 mars 2006
KMR

 

Stockholm 2 mars 2006

CHRISTOPHER GILLBERG NEDMONTERAD I NORGE. FN VARNAR FÖR AMFETAMINÖKNING. 51 DOG AV ADHD MEDICIN.


Nu bekräftas det som Kommittén för Mänskliga Rättigheter (KMR) sagt under lång tid: Många barn har dött av amfetaminbehandling, många har drabbats av allvarliga skador.
Men psykiatriker och läkemedelsbolag fortsätter att ljuga för allmänheten – man påstår att amfetamin är ”säkert och effektivt”. De har till och med jämfört det med kaffe.
I början av februari i år släppte det amerikanska läkemedelsverket (FDA) den för allmänheten tidigare hemlighållna rapporten om amfetaminpreparat, dödsfall och livshotande skadeverkningar.
I denna kunde man läsa om 51 rapporter om dödsfall sedan 1999 vid behandling med amfetaminpreparat (som Ritalina och Concerta). Man kunde läsa om 25 dödsfall från hjärtskador och 54 rapporter om allvarliga hjärtskador.
Och man ska veta att experter bedömer att bara 1-10 procent av alla allvarliga skadeverkningar rapporteras till läkemedelsmyndigheterna. Det faktiska antalet dödsfall och skadeverkningar är alltså minst 10 gånger så stort. Vi på KMR har fått rapporter om minst 186 barn som dött i USA - för över fem år sedan! Jämförelsen med kaffe förefaller då närmast som ett hån när den används för att tona ner de allvarliga riskerna.

Den expertkommitté (utan psykiatriker) under FDA som gick igenom rapporten rekommenderade att allvarligast tänkbara varningstext genast måste införas för alla amfetaminpreparat. Läkaren och hjärtspecialisten Steven Nissen i FDA-kommittén sade:
”Det här är medel vars användning gått helt ur kontroll, som har allvarliga kardiovaskulära konsekvenser [effekter på hjärta och blodkärl]. Vi står inför en potentiell hälsokris för allmänheten. Jag anser att patienter och familjer måste göras medvetna om dessa problem.”

Nissan noterade också att andra till Ritalina närliggande centralstimulantia förbjudits på grund av de kardiovaskulära skador de åstadkom.

Peter Gross, ordförande i kommittén, sade att skälet till de rekommenderade varningarna var:
”Nummer 1: på grund av det allvarliga i skadeverkningarna – de plötsliga dödsfallen. Nummer 2: det finns en känsla av att diagnosen ADHD ställs när den inte borde ställas.”

Dr. David Graham, Medical Officer vid FDA sade:
”Antalet personer inlagda på sjukhus på grund av hjärtarytmier gjorde oss verkligen förvånade. Arytmi antas vara steg på vägen mot plötslig, oförklarlig död.”

Man ansåg att de kardiovaskulära riskerna från ADHD-mediciner kunde vara jämförbara med riskerna för det indragna preparatet Vioxx.

Men i Sverige är Läkemedelsverkets och Socialstyrelsens verksamhet i området styrd av psykiatriker som bygger sina karriärer på utskrivning av psykiatriska droger till barn; psykiatriker som nu och alltid tidigare hävdat att dessa droger är ”säkra och effektiva”. Alla dessa psykiatriker har finansiella kopplingar till läkemedelsbolag som tillverkar de psykiatriska drogerna de förespråkar.

Ledande förespråkare för psykiatriska droger till barn i den neuropsykiatriska sekt som leds av den nu dömde och fallne Christopher Gillberg, med anhängarna Björn Kadesjö, Lars-Olof Janols, Gunilla Thernlund, Anne-Liis von Knorring och Lars Hellgren (på Socialstyrelsen) har sett till att tusentals svenska barn satts på amfetamin, spritt falsk information om drogernas ”positiva effekter”, negligerat alla allvarliga skadeverkningar och, tillsammans med tjänstemän på Läkemedelsverket, saboterat rapporteringen av skadeverkningar. Tidigare skulle årliga rapporter om skadeverkningar av amfetamin för varje enskilt barn lämnas in – Läkemedelsverket har nu avskaffat detta krav. De skyddar uppenbarligen andras intressen än barnens.GILLBERG HAR ORSAKAT NORGES HÖGA FÖRBRUKNING
Gillberg har en central roll inom barnpsykiatrin i Norge. Under flera år har han lett ett nationellt projekt vid namn ”Barn i Bergen-projektet”. Hans inblandning i den norska barnpsykiatrin har lett till att FN:s kontrollorgan för narkotika i Wien igår gick ut med en varning för den våldsamma ökningen av amfetamin till barn. På tio år - den tid Gillberg varit verksam i Norge - har skett en tiodubbling av användningen av amfetaminpreparat till unga barn och Norge är nu det land i Europa som har högst förbrukning. Chefen för FN:s kontrollorgan, Giesela Wieser, intervjuades i norska TV 2 i måndags:
– Norge är det det land i Europa som följer USA:s utveckling och har den högsta förbrukningen av ADHD-mediciner. Och det bekymrar oss. För ett stort antal människor som blir berörda av detta problem så är det den enklaste, snabbaste och billigaste lösningen. Men om det är den rätta lösningen är en helt annan sak, sade Giesela Wieser i TV.

Se artikeln ifrån norska TV2 ”FN bekymret over Norge”:
http://pub.tv2.no/nettavisen/side2/helse/article570614.ece


GILLBERG NEDMONTERAD
Hon menade vidare att det används som en lättvindig lösning på ett komplext problem. 8 av 10 barn medicineras utan andra lösningar eller åtgärder. Uppståndelsens runt Gillbergs påstådda forskningsfusk, samt att han dömts två gånger i Sverige, senast i Hovrätten, för att han vägrade lämna ut sitt forskningsmaterial, har gjort att man dragit öronen åt sig i Norge. Flera tidningsartiklar har ifrågasatt Gillbergs ledande roll och kompetens. Detta orsakade att Gillberg återigen fick ett utbrott och sade upp sig som ledare för det nationella Barn i Bergen-projektet.

Se artikeln ifrån Rana Blad ”Omstridt forsker mister posisjon”:
http://www.ranablad.no/Innenriks/helse/article1969248.eceNYTT SJÄLVMORDSMEDEL
Som ett hån mot alla dödsfall försöker man istället introducera ett om möjligt ännu värre preparat som ersättning för amfetamin/Ritalina. Det är Eli Lillys medicin för ADHD, Strattera. Det är ett misslyckat antidepressivt medel som inte föll väl ut i undersökningarna. Man ”recyklade” det istället för användning till ADHD-barn med slogan ”amfetaminfri ADHD-medicin”.

Papper som skribenten Jan Larsson tagit ut via kammarrätten i Sverige från Läkemedelsverket visar att Strattera framkallat 20 självmord samt 130 fall av självmordsbenägenhet – på en månad! Dokumenten som ursprungligen kommer från brittiska läkemedelsverket, MHRA, visar även 766 fall av hjärtattacker och 172 fall av leverskador.

Hur lång tid ska det ta innan svenska myndigheter berättar sanningen om de dödliga effekterna av amfetaminpreparaten och andra medel för ADHD? Hur lång tid ska det ta innan psykiatriker förbjuds skriva ut dessa dessa droger till normala barn utan någon fysisk eller kemisk abnormitet?

 


Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården. För mer information gå till: www.cchr.org

För ytterligare information: 08-83 85 18
Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2, 124 21 Bandhagen

 


Copyright © 2006 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.