Press: Svenska pressreleaser: 29 Juni 2014

KMR

Almedalen: Psykiatrin fungerar inte till enorma kostnader

2014-06-29

Under Almedalsveckan delar KMR ut 5000 ex av tidningen ”mänskliga rättigheter” till politiker, berörda organisationer och enskilda. Vi vill rikta uppmärksamheten på att psykiatrin faktiskt inte har några resultat – det bara låter så. Men ändå spenderar staten och kommunerna miljardbelopp på psykiatrin.

En undersökning som Socialstyrelsen presenterade år 2013 visar att psykiatrin kostar samhället 70 miljarder årligen. Det uttrycktes inte riktigt så, man kallade det ”utgifter för vård och omsorg av psykisk ohälsa” men alla vet att psykiatrin inte kan bota och inte har några resultat, därav de enorma kostnaderna.

”Den som drabbas av psykisk sjukdom löper en ökad risk att dö i förtid, att få sämre fysik, att få problem i relationer och att tappa fotfästet på arbetsmarknaden med ekonomisk utsatthet som följd”, skriver Lars-Erik Holm, generaldirektör på Socialstyrelsen i DN (2013-06-20) i samband med den första samlade utvärderingen av hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens insatser mot psykisk sjukdom.

Artikeln är en balansgång mellan att inte trampa psykiatrin på tårna och samtidigt kräva resultat. 70 miljarder kostar psykvården samhället idag på grund av att psykiatrin inte kan prestera resultat, enligt utvärderingen. För tio år sedan kostade psykiatrin 50 miljarder.

Och med de pengarna tycker man att vi borde se bättre resultat – eller åtminstone några resultat – men det förhåller sig faktiskt tvärtom. De psykiska ”sjukdomarna” ökar bara. 40 procent av alla sjukskrivningar idag har psykiska orsaker och majoriteten av förtidspensioneringar bland unga är psykrelaterade.

Försäkringskassans GD är starkt bekymrad. ”Det är ett samhällsproblem”, säger han till SVT. På fem år kommer kostnaderna att öka med fem miljarder, främst p.g.a. de frikostigt utdelade psykiatriska diagnoserna – närmare hundratusen per år – utan bot.

Psykiatrin håller på att åderlåta samhället – men kräver – och får ännu mer pengar. Av någon mycket märklig anledning tycks myndigheterna inom sjukvården tro att bara psykiatrin får mer pengar så kommer problemen att lösa sig. Det har aldrig löst sig – de har fått mer pengar hela tiden och problemen bara ökar ju mer pengar de får.

Vad beror detta på?

Professor Peter Gøtzsche, ordförande för nordiska Cochrane-institutet, hävdar att psykiatrin är rent kriminell; att en enda psykiatrisk medicin dödat över 200??000 människor; att de uppför sig långt värre än den organiserade maffian och Hells Angels. De psykiatriska läkemedelsbolagen har fått böta över 100 miljarder kronor – ändå fortsätter de med sin kriminella verksamhet. Han säger:

”Om det verkligen var sant att psykiatriska mediciner hjälpte ... då borde vi se antalet personer som får förtidspension, och som inte kan arbeta, gå ner. Men vad har vi sett – det motsatta.”

Den Pulitzer-nominerade journalisten Robert Whitaker besökte Stockholm i april i år för en föredragsserie. Han är en av USA:s mest kända kritiker av psykiatrin och har skrivit flera böcker i ämnet. I sin senaste bok Pillerparadoxen hävdar han att psykofarmaka gör mer skada än nytta och att den i själva verket orsakar de symtom man försöker bota.

Han visar att ytterst få blir bra med hjälp av psykiatrin. Tvärtom blir samhället allt sjukare ju mer psykiatri det blir. Statistiker visar att förtidspensioneringar och sjukskrivningar av psykiska orsaker ökar över hela västvärlden ju mer psykofarmaka som sätts in.

Dåvarande landshövding Bo Holmberg uttalade sig i tyska tidningen Stern 10 jan 2004 efter sin fru, Anna Lindhs död:

”Jag anser att det i Sverige finns två samhällsfientliga saker: Motorcykelgängen och nazisterna är det ena, psykiatrin det andra.”

Läs mer i tidningen (PDF)

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten