Press: Svenska pressreleaser: 6 Juni 2014

KMR

Socialstyrelsens ADHD-experter lät bli att rapportera hundratals ”intolerabla biverkningar”

2014-06-06

Det skulle ha blivit hundratals biverkningsrapporter om skador från ADHD-droger, men Socialstyrelsens experter rapporterade inte en enda till Läkemedelsverkets biverkningsregister.

Enligt gällande regler (LVFS 2012:14) ska sjukvårdspersonal ”snarast rapportera samtliga misstänkta biverkningar av läkemedel till Läkemedelsverket”. Vikten av denna rapportering framgår klart om man känner till att det främst är från inrapporterade biverkningsrapporter som Läkemedelsverket gör sina ”säkerhetsuppföljningar”.

Men som KMR tidigare rapporterat följer inte psykiatriker de regler som gäller, vilket gör biverkningsregistret till ett fullständigt otillförlitligt instrument för uppföljning av skador från psykofarmaka.

Två av de psykiatriker som skriver ut mest amfetamin i landet är, enligt data från Läkemedelsverkets licensavdelning, psykiatrikerna Eleonore Rydén och Bo Söderpalm. Rent kortverkande amfetamin, som Metamina, får inte skrivas ut i Sverige utan licensgodkännande av Läkemedelsverket i varje enskilt fall. Rydén och Söderpalm har tillsammans i ett hundratal fall under enbart 2012 till Läkemedelsverkets licensavdelning begärt att få skriva ut det kraftfullaste amfetaminet Metamina i hög dos. De har angett att det inte räckte/gav för svåra biverkningar med höga doser Concerta eller Ritalin (metylfenidat) och att det nu var dags för höga – faktiskt ofta skyhöga – doser rent kortverkande amfetamin (Metamina).

I inget av dessa fall, med ofta ”intolerabla biverkningar”, har Rydén och Söderpalm enligt Läkemedelsverket under 2012 inlämnat en biverkningsrapport till biverkningsregistret – i strid med gällande förordning. Inte heller för 2013 har en enda biverkningsrapport inlämnats.

Vad som gör det extra allvarligt är att både Eleonore Rydén och Bo Söderpalm sitter i Socialstyrelsens expertgrupp som, enligt regeringsuppdrag, snart ska lämna rekommendationer om under vilka ”förutsättningar är det relevant att erbjuda en person med ADHD läkemedelsbehandling”. Man sammanställer som del av utredningen data om effekter och skadeverkningar av ADHD-droger.

Och tänk, när expertgruppen då hör sig för med Läkemedelsverkets biverkningsregister kommer man att finna att runt 50 rapporter om skador från ADHD-droger inkommit till registret årligen de sista två åren. Slutsatsen i expertgruppen blir att det var ett ganska lågt antal och att rapporter om inkomna biverkningar inte ökat trots ökad förskrivning.

Samtidigt som två av experterna själva skapat denna frånvaro av skadeverkningar genom att undanhålla hundratals rapporter om ”intolerabla biverkningar” från biverkningsregistret!

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten