Press: Svenska pressreleaser: 30 Maj 2014

KMR

Nu varnar också BUP för missbruk av ADHD-droger

2014-05-30

Det tog tid, men nu inser också företrädare för Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), att deras utskrivning av ADHD-droger leder till allvarliga missbruksproblem.

Vi har länge matats med idén att den narkotika som skrivs ut till barn ”med ADHD”, är något helt annat än den illegala narkotika som säljs. Föräldrar har från psykiatrin fått ”fakta” berättade om ”Ingen risk för beroende eller missbruk” (Agneta Hellström, ADHD-center Stockholm).

Men polisen i de regioner (Gotland, Gävleborg) där det skrivs ut mest narkotika till ungdomar har flera gånger larmat om det nya missbruket av legaliserad narkotika, som Concerta och Ritalin. Narkotikapolisen har i sin tidskrift beskrivit problemet. Läkemedelskommittén på Gotland har beskrivit vad som blivit följden av den skyhöga utskrivningen av narkotika på ön. http://www.kmr.nu/pressrel_2013_03_23-adhd-droger-och-nu-kommer-missbruket.htm

På nätet har berättelserna sedan länge spritts om det allvarliga missbruk bland ungdomar som psykiatrikers förskrivning av Concerta och Ritalin lett till http://jannel.se/concrit.Apr2010.pdf

Och nu är vi till sist vid den punkt där Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) börjar inse vad förskrivningen leder till. I ett brev till Socialstyrelsen berättar företrädare för BUP i Småland att man måste göra något åt den alarmerande scenen. Man skriver att ”vi [ser] en ökning av missbruk- och beroendeproblematik i takt med att vår förskrivning av centralstimulantia ökar”. Man skriver om ungdomar som ”vill ha sitt recept långt tidigare än det gamla har tagit slut”, som ”’tappar bort’ sina piller”. Man skriver om att ”vissa patienter begär ofta dosökningar” och man misstänker att pillren ”går till försäljning, missbruk eller delas med andra ’behövande’”. Man skriver också: ”De ungdomar som får denna medicin riskerar också att få påtryckningar från personer i missbrukskretsar som kan locka med pengar och eller ’kompisskap’ för att komma åt dessa piller.”

KMR gratulerar till insikterna och ser fram mot att Socialstyrelsen slutar blunda för vad den explosionsartade förskrivningen av ADHD-droger leder till.


Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten