Press: Svenska pressreleaser: 23 December 2013
KMR

AMFETAMIN – MATS REIMERS, PSYKIATRIKER HENRIK PELLINGS OCH SHIRES JULKLAPP TILL BARNEN
2013-12-23

Lagom till jul berättar nu läkemedelsbolaget Shire att svenska barn för första gången kan få rent amfetamin (Elvanse) helt gratis – som medicin. Bolaget får ”akademisk tyngd” i sin marknadsföring av psykiatriker Henrik Pelling och DM:s ”oberoende” kolumnist Mats Reimer.

I Dagens Medicin driver den ”oberoende” kolumnisten och barnläkaren Mats Reimer en hätsk kampanj mot allt vad alternativmedicin heter. Vad vi inte kan läsa om på DM:s sidor är hur han som ”Principal Investigator” i läkemedelsbolaget Shires svenska studier av Elvanse (i USA Vyvanse) haft avgörande betydelse i bolagets lansering av amfetaminet. Lika hårt som Reimer slår mot alternativmedicin lika hårt slår han för en ökad psykiatrisering av landets skolelever. I sin krönika i Dagens Medicin förklarar han: ”Skolhälsovård måste till stor del vara skolpsykiatri.”

I ett pressmeddelande från den 19 december berättar nu Shire om julklappen till barnen. TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) har godkänt att skattebetalarna ska stå för kostnaden, 9 000-12 000 om året per barn. Nu finns det inga hinder för att köra ut amfetaminet på bred front. Vinster på hundratals miljoner hägrar. Missbruket kommer att sprida sig som en löpeld – som i USA, där Shires amfetamin Adderall och Vyvanse skapat en nationell katastrof.

Man får i marknadsföringen i Sverige hjälp av ingen mindre än den kände psykiatrikern Henrik Pelling, som i pressmeddelandet hyllar amfetaminet Elvanse som ”mycket välkommet”. Man ska då veta att Pelling, förutom att han är ”oberoende expert” åt Läkemedelsverket, också är direkt ansvarig för att Gotland och Uppsala län har en extremt hög utskrivning av centralstimulantia till barn och vuxna. På Gotland får nu 7 procent av alla pojkar 10-14 år narkotika i form av Concerta/Ritalin. Det som inte fick hända – att förskrivningen skulle gå helt ur kontroll – är en realitet på Gotland och i Uppsala län just nu.

Alltför många tycks fortfarande vara omedvetna om den extrema inre miljöförstöring som drabbar de barn och vuxna som får dessa toxiska preparat ofta över lång tid. Bedrägerierna om att amfetaminpreparaten, för barn med beteckningen ADHD, är som insulin för diabetiker, är avslöjade för länge sedan – det är ett giftigt ämne som barnen får.

Kanske kan de som ännu är omedvetna om denna allvarliga inre miljöförstöring förstå allvaret i saken om de läser om den senaste miljökatastrofen: Bruket/missbruket av centralstimulantia (ADHD-preparat) har nu nått sådana nivåer på Gotland att forskare hittar höga värden av dessa narkotikapreparat i avloppsvattnet. http://www.helagotland.se/nyheter/default.aspx?articleid=9231683 Vi har tidigare läst om hur fiskar fått ett aggressivt beteende av de droger som går ut i sjöarna. Det är ingen ljus framtid för fiskbeståndet om psykiatriker och läkemedelsbolag nu också pumpar ut våldsframkallande centralstimulantia i vattnet.

Barnen och fiskarna förtjänar bättre julklappar än den inre och yttre miljöförstöring som Shire erbjuder.

Till den som hänför data om den psykiatriska läkemedelsindustrins agerande – och det av de inhyrda psykiatriska opinionsledarna – till kategorin ”konspirationsteorier” kan det vara bra att veta att läkemedelsindustrin nu ligger i den absoluta bedrägeritoppen – man har övertagit platsen från vapenindustrin. [1] En informativ genomgång av hur läkemedelsbolagen agerar finns i det amerikanska justitiedepartementets åtal mot GlaxoSmithKline, som förra året ledde till att bolaget fick betala svindlande 20 miljarder kronor i böter. [2] Nyligen har också Johnson & Johnson (Janssen), tillverkaren av ADHD-drogen Concerta, fått betala 14 miljarder kronor, främst för bolagets bedrägliga verksamhet runt neuroleptikan Risperdal. [3]

[1] http://www.citizen.org/hrg1924
[2] http://www.justice.gov/opa/pr/2012/July/12-civ-842.html
[3] http://www.justice.gov/opa/pr/2013/November/13-ag-1170.html

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2013 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.