Press: Svenska pressreleaser: 21 December 2013
KMR

TOPPSYKIATRIKER SOM SKREV UT HÄSTDOSER RITALIN FÖRLORAR FÖRSKRIVNINGSRÄTTEN
2013-12-21

Den kände ADHD-psykiatrikern Odd Auglænd skrev ut hästdoser Ritalin under lång tid till förövaren av de värsta våldtäkterna någonsin i Norge. Han såg också till att många andra missbrukare fick dessa skyhöga doser, med katastrofala resultat. Men nu är det slut, norska tillsynsmyndigheter har dragit in Auglænds rätt att skriva ut centralstimulantia. Nu är det dags med en upprensning bland motsvarande svenska psykiatriker med samma extrema behandlingsideologi.

Norska Helsetilsynet (motsvarar Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO) drog den 20 december in ADHD-psykiatrikern Odd Auglænds rätt att skriva ut centralstimulantia (Ritalin, Concerta, amfetamin). Man tar speciellt upp Auglænds förskrivning till den man som begått vad som beskrivits som de värsta våldtäkterna någonsin i Norge, där förövaren drogade ner fem kvinnor och filmade övergreppen. Han dömdes till 17 års fängelse.
http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/voldtektsofferets-mor-raser-mot-overlegen-som-skrev-ut-ritalin-til-overgriperen-4155480.html#.UrV7dcqA2Uk

Man skriver i beslutet till Auglænd att det är ”bevisat att de grova övergreppen han hade begått mot flera kvinnor under flera år, hade skett under påverkan av mediciner som han fått av dig samt illegala preparat”.

Auglænds förskrivning av skyhöga doser centralstimulantia (Ritalin, Concerta, amfetamin) sägs i beslutet vara ”ett uttryck för bristande facklig insikt”, då dessa doser ”sannolikt kommer att öka patientens oro, och öka risken för felanvändning och/eller missbruk”. Och att ”sannolikheten också är stor för att patienten kan få biverkningar som irritabilitet, psykisk obalans och psykos”.

Man kan se att psykiatriker Auglænd förutom att förse förövaren av de grova våldtäkterna med ”medicin” skrivit ut höga doser till andra missbrukare ”med ADHD”, trots att han känt till deras aktiva missbruk, och till och med vetat om att patienter sålde den utskrivna narkotikan vidare. Det framgår att flera av patienterna drabbats av psykoser, fått kraftigt förhöjt blodtryck och begått brott – men Auglænd fortsatte trots det ”behandlingen”.

Den norska tillsynsmyndigheten klargör att ”pågående narkotikamissbruk ska vara en kontraindikation” för utskrivning av centralstimulantia – alltså får inte göras! Man skriver:

”För det första är det väl dokumenterat genom flera studier att behandling med centralstimulerande medel vid ADHD med pågående narkotikamissbruk inte har effekt på varken ADHD-symtomen eller narkotikaberoendet. För det andra kommer risken för en farlig överförbrukning och felanvändning att vara stor i denna grupp, i tillägg till ökad risk för vidareförsäljning. Behandlingen kommer alltså att vara utan nytta, och i tillägg till det att vara riskfylld.”

Vi ska också veta att psykiatriker Auglænd, som nu förlorat rätten att skriva ut ”ADHD-medicin”, inte är vem som helst. Han är en av dem som sett till att driva förskrivningen av centralstimulantia till vuxna i höjden. Han gav tidigt ”akademisk tyngd” åt marknadsföringen av icke godkänd centralstimulantia för vuxna när läkemedelsbolaget Janssen (tillverkare av Concerta) kallade till presskonferens.
http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/05/B3/C7/wkr0010.pdf

Han har tillsammans med sina svenska kollegor Ylva Ginsberg, Per Woxler, Niels Guldberg, Eva Lindström och Eija Maahr varit inblandad i Janssens studier av Concerta på vuxna. De studier som skulle leda till att Concerta godkändes för vuxna, men ledde till att preparatet blev underkänt för just vuxna. Ett av skälen till underkännandet var den våldsframkallande effekten av drogen.
http://www.kmr.nu/pressrel_2013_01_11-annu-ett-vansinnesdad-pa-adhd-drogen-concerta.htm

Vi ska också veta att de doser som Helsetilsynet i Auglænds fall ser som ”oförsvarliga”, ”utan nytta”, ”riskfyllda” och ”ett uttryck för bristande facklig insikt” är, som det står ”mycket höga doser, runt 240 mg metylfenidat [Ritalin, Concerta] dagligen”.

Och vi kommer till situationen i Sverige där psykiatriker med samma extrema behandlingsideologi som Auglænd sitter i Kriminalvårdens vetenskapliga råd, och som experter åt Läkemedelsverket och SBU.  Vi har alltså en situation där förskrivningen av hästdoser våldsframkallande narkotika pushas av Sveriges mest inflytelserika psykiatriker.

Läkemedelsverkets vetenskapliga råd, Lars von Knorring, inkallade i mars 2010 vad han kallade ”specialsakkunniga” till Läkemedelsverket. von Knorring beskrev i brev att missbrukare ”kräver höga doser [amfetamin]”. Med ”kräver” lär han nog ha menat ”behöver” även om ”begär” varit mer passande i sammanhanget. På mötet berättade de inkallade ”experterna” (Per Woxler, Bo Söderpalm och Johan Franck) att man bör skriva ut följande doser (Ritalin, Concerta) till missbrukare: ”I normalfallet ej över 300 mg, men vissa individer har behov av högre doser.”

Vi säger det igen: I Norge har alltså förskrivningen av 240 mg Ritalin, Concerta betraktats som ”oförsvarlig”, ”utan nytta”, ”riskfylld” och ”ett uttryck för bristande facklig insikt”.

I Sverige sitter toppsykiatriker med hästdoser amfetamin som behandlingsideologi som experter åt Läkemedelsverket, SBU och Socialstyrelsen.

KMR har tidigare uppmärksammat Socialstyrelsen och politiker på att man på psykiatriker Johan Francks klinik i Stockholm skrivit ut 490 mg (!) Ritalin till en man under ett halvårs tid – med ett katastrofalt resultat. Vi vet också att det här är långtifrån ett isolerat fall. Ingen brydde sig.
http://www.kmr.nu/pressrel_2012_06_24-karolinska-delar-ut-dodliga-doser-amfetamin.htm

Berörda politiker rekommenderas nu varmt att sätta sig in i det norska fallet.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2013 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.