Press: Svenska pressreleaser: 2 Augusti 2013
KMR

ADHD-DROGER: TILL SYNES KORTSIKTIG POSITIV EFFEKT, MEN MED OBEHAGLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER
2013-08-02

Kokain har beskrivits som det perfekta medlet för att utlösa hjärtinfarkt, eftersom även kortsiktigt intag leder till högt blodtryck, stelhet i aortan och förtjockning av hjärtväggen, och där kan man göra jämförelsen med Ritalina, som både till kemisk struktur och effekt liknar kokain – enligt flera studier. Och då har vi bara tagit upp en aspekt. Den andra aspekten är att det fördummar barnen.

När ett nytt läkemedel skall godkännas får läkemedelsföretagen grönt ljus till marknaden på grundval av kortsiktiga studier som övertygar myndigheterna om läkemedlets positiva effekt. Det förfarandet har både en bra och en dålig sida. Om medicinen är bra, är det ju bra att få ut den på marknaden så snart som möjligt, så att patienter kan dra nytta av den. Å andra sidan, om medicinen faktiskt uppvisar negativa biverkningar vid långvarig användning, så blir dessa inte upptäckta vid korttidsstudier av läkemedlet och patienter kan därför i slutändan i värsta fall betala en hög medicinsk kostnad för påskyndat godkännande.

ADHD-mediciner är tyvärr en bluff av värsta slag när det gäller godkännandeprocessen för läkemedel, eftersom dessa kraftfulla stimulantia både kan sparka igång ett inaktivt barn och hantera ett hyperaktivt barns störda tvångsbeteende. Därför är den första bilden efter påbörjad ADHD-medicinering skenbart förbättrad koncentration (egentligen ett drogfixerat tillstånd, som missbrukarna kallar att ”punda”) och ”normaliserat” beteende. Det får föräldrarna att tro att ”medicinen” är bra. Den andra saken är att utsättande av preparatet (när biverkningarna visar sig) ger abstinensbesvär, varvid föräldrarna förstärks i tron att preparatet verkligen är nödvändigt. Man låser sig i moment 22.

Det har bara gjorts ett fåtal långtidsstudier av ADHD-droger trots att de använts i över 50 år. De långtidsundersökningar som gjorts har varit negativa. Den senaste, en stor kanadensisk undersökning, visade på klar försämring av skolprestationer plus emotionella problem. (1)

Kraftig stimulans och kroppsfrämmande ämnen som ADHD-droger, kortsluter även ett antal normala processer i kroppen och kan därför orsaka irreparabla skador, och tar också till viss del kontroll över personen. Det framgår av en australisk studie, en av de största, av långsiktiga effekter av ADHD-droger (2), som särskilt framhäver:

1.) Försämring i skolan: ADHD-diagnostiserade och medicinerade barn har 10,5 gånger förhöjd risk att hamna under genomsnittet i sin klass.

2.) Långsiktiga skador på det kardiovaskulära systemet: Den mest anmärkningsvärda observationen i studien var sambandet mellan medicinering med centralstimulantia och diastoliskt blodtryck (det lägre av de två tal som anges vid blodtrycksmätning), som ökade med 10 enheter (10 mm Hg).

Dessutom visade studien att långvarig användning av centralstimulerande preparat inte är något botemedel för ADHD-symptom. Det är helt enkelt omöjligt att upprätthålla den första "positiva" effekten av ADHD-drogen i sig genom att öka dosen. Man kan inte permanent medicinera barn till bättre skolprestationer, det kan ödelägga deras hälsa och disponera dem till att bli verkliga missbrukare.

Med funna långtidsskador på det kardiovaskulära systemet på grund av ADHD-droger, som påminner om skador från kokainintag, underbyggs det obestridliga faktumet ytterligare, att Ritalina, kemiskt sett, är en variant av kokain.

Det finns starka skäl för föräldrar att noga överväga att utsätta sina barn för farliga ADHD-droger utan positiv effekt på lång sikt. De verkliga orsakerna till det som kallas ADHD-symptom ligger ofta i kost, miljögifter, mobbning eller annan påverkan barnen utsätts för.

ADHD-droger maskerar symtomen vilket får de underliggande orsakerna att förvärras, i tillägg till de kraftiga biverkningarna barnen utsätts för.

Kanske vi borde sluta ändra på barnens beteende med narkotiska preparat och se över vårt eget.


1.http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/kommitten_for_manskliga_rattigheter/pressrelease/view/laangtidsstudie-visar-adhd-droger-ger-saemre-skolprestationer-888531

2.http://www.health.wa.gov.au/publications/documents/MICADHD_Raine_ADHD_Study_report_022010.pdf

http://speedupsitstill.com/dangerous-drugs

http://speedupsitstill.com/stephen-colberts-endorsement-australian-research-shows-adhd-smart-drugs-dumb-claim

http://www.thestar.com/news/canada/2012/09/26/side_effects_of_adhd_drugs_shock_parents.html

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2013 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.