Press: Svenska pressreleaser: 20 Juni 2013
KMR

SOCIALSTYRELSEN KRÄVER BÄTTRE PSYKIATRI
2013-06-20

En ny undersökning som Socialstyrelsen presenterar idag visar att psykiatrin kostar samhället 70 miljarder årligen. Det uttryckes inte så, man kallar det ”utgifter för vård och omsorg av psykisk ohälsa” men alla vet att psykiatrin inte kan bota och inte har några resultat, därav de enorma kostnaderna.

” Den som drabbas av psykisk sjukdom löper en ökad risk att dö i förtid, att få sämre fysik, att få problem i relationer och att tappa fotfästet på arbetsmarknaden med ekonomisk utsatthet som följd,” skriver Lars-Erik Holm, generaldirektör på Socialstyrelsen i DN (1) i samband med den första samlade utvärderingen av hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens insatser mot psykisk sjukdom.

Artikeln är en balansgång mellan att inte trampa psykiatrin på tårna och samtidigt kräva resultat.

För individen kan psykiska problem bli en personlig känslomässig  och ekonomisk konkurs. För samhället likaså. 70 miljarder kostar psykvården samhället idag på grund av att psykiatrin inte kan prestera resultat, enligt utvärderingen. För tio år sedan kostade psykiatrin 50 miljarder. 40 procent av alla sjukskrivningar idag beror på psykiska orsaker och majoriteten av förtidspensioneringar bland unga är psykrelaterade.

Psykiatrin håller på att åderlåta samhället – men kräver – och får ännu mer pengar. Av någon mycket märklig anledning tycks myndigheterna inom sjukvården tro att bara psykiatrin får mer pengar så kommer det att lösa sig. Det har aldrig löst sig – de har mer pengar hela tiden och problemen bara ökar ju mer pengar de får.

Ett exempel är behandlingen av depressioner.
” Var tredje patient som vårdas för depression återkommer inom sex månader. I landstingen i Västmanland, Gotland och Norrbotten är siffran än högre, där skrivs fyra av tio patienter in i slutenvården igen inom ett halvår,” skriver Socialstyrelsens GD. Märkligt är väl då att på Gotland har man satsat mycket hårt på psykiatrin.

Och dödligheten inom psykiatrin är hög.
” Utvärderingen visar vidare att personer med psykisk sjukdom löper en avsevärt högre risk att dö i förtid i hjärt-kärlsjukdomar, stroke och diabetes. Kroppsliga sjukdomar som behandlas framgångsrikt i den övriga befolkningen kan om de drabbar en kvinna eller man med en allvarlig psykisk störning leda till att hon dör 15 år i förtid, medan hans liv kan förkortas 20 år.”

Och man vill gärna satsa mer pengar på detta fallfärdiga ruckel.
” Regeringen har de senaste åren satsat 3,7 miljarder för att minska den psykiska ohälsan. I fjol förstärktes den satsningen med 870 miljoner kronor årligen under fyra år.”

Och detta har haft, och kommer att ha, samma effekt som att kasta bensin på elden. Tyvärr måste man nog konstatera, kommer de med psykiska besvär inte få någon hjälp i fortsättningen heller. Pengarna kommer att försvinna i ett stort svart hål. Regeringen satsar hellre pengar på psykiatrin än på de psyksjuka!

Satsa på alternativa behandlingar istället och lägg ner psykiatrin! Det kan inte bli sämre vad man än gör.

(1) http://www.dn.se/debatt/socialstyrelsen-kraver-battre-vard-for-psyksjuka/

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2013 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.