Press: Svenska pressreleaser: 24 Maj 2013
KMR

ADHD-EXPERTER: ETT ÅRS BEHANDLING MED ADHD-DROGER SKAPAR SKADLIGA FÖRÄNDRINGAR I HJÄRNAN
2013-05-24

cocaine brain

Nu har de främsta "ADHD-experterna" internationellt bevisat vad kritiker sagt i alla år: ADHD-droger skapar skadliga förändringar i hjärnan. Den nya forskningen visar att vuxna med en ADHD-diagnos hade normal hjärnaktivitet till att börja med, men fick tydliga skadliga hjärnförändringar efter ett års behandling med metylfenidat (Ritalin, Concerta).

Det är en av ADHD-diagnosens "fäder", professor James Swanson, och en av de främsta experterna på scanning av hjärnan, Nora Volkow, som presenterat de avslöjande rönen.

Forskningsresultaten publicerades nyligen i artikeln "Long-Term Stimulant Treatment Affects Brain Dopamine Transporter Level in Patients with Attention Deficit Hyperactive Disorder", i den medicinska tidskriften PLOS ONE.

·  Forskarna undersökte med PET-scanning de kroniska effekterna (ett år) av metylfenidat på 18 tidigare omedicinerade vuxna personer med en ADHD-diagnos;

·  Man jämförde resultaten med en kontrollgrupp på 11 vuxna, utan ADHD-diagnos, som alltså inte fick metylfenidat;

·  Det fanns inga skillnader i "dopaminförsörjningen" mellan den omedicinerade ADHD-gruppen och kontrollgruppen, till att börja med. Som forskarna säger i artikeln: "The comparison of DAT [Dopamin Transporter] availability between groups (ADHD vs. Controls) for the baseline scan did not differ").

·  Däremot fanns det mycket tydliga skillnader hos ADHD-gruppen efter att denna fått metylfenidat i ett år; men inga skillnader hos kontrollgruppen efter motsvarande tid. Som forskarna skrev: "Twelve months of methylphenidate treatment increased striatal dopamine transporter availability in ADHD (caudate, putamen and ventral striatum: +24%, p, 0.01); whereas there were no changes in control subjects retested at 12-month interval."

Det unika med denna forskning är att den gjordes på vuxna med en ADHD-diagnos, som inte tidigare fått ADHD-droger (Concerta, Ritalin, Strattera). Så gott som alla tidigare studier, från vilka spekulationer och färgglada bilder på "ADHD-hjärnor" presenterats, har gjorts på personer som får eller fått psykostimulantia. Man har med andra ord i dessa studier mätt effekterna av drogerna och presenterat det som bilden av en "ADHD-hjärna".

När man nu vågat sig på att göra PET-scanning på omedicinerade vuxna med ADHD-diagnos, fann man inga skillnader i värden mellan dessa och en kontrollgrupp. Däremot fann man mycket tydliga skillnader när personerna med ADHD-diagnos fått behandling med metylfenidat i ett års tid. Man kan säga att drogerna skapade det tillstånd i hjärnan som psykiatriker sade sig bota med drogerna.

Vi har här tydliga bevis för att kroppens reaktion på det toxiska ämnet (metylfenidat) är att försöka motverka det skadliga angreppet. Ritalin/Concerta ökar mängden dopamin genom att blockera återupptaget ("by blocking the dopamine transporter (DAT)"); kroppens reaktion blir, som forskarna uttrycker det "upregulation of dopamine transporter availability", som när medicineringen avbryts leder till en till en sänkning i "dopaminförsörjningen". Som forskarna skriver: "We hypothesize that the increased DAT availability is a compensation for the pharmacologic occupancy of DAT (estimated to be greater than 50%) and the increased elevations in synaptic DA."

I denna unika undersökning av de kroniska effekterna av metylfenidat har man alltså funnit att drogen åstadkommer skador på dopaminregleringen hos personer med ADHD-diagnos, hos vilka man, innan "medicineringen" inleddes, funnit normala funktioner.

Artikeln: "Long-Term Stimulant Treatment Affects Brain Dopamine Transporter Level in Patients with Attention Deficit Hyperactive Disorder" publicerad i PLOS ONE den 15 maj 2013, http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0063023

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2013 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.