Press: Svenska pressreleaser: 22 December 2012
KMR

MATS REIMERS OCH SHIRES JULKLAPP: RENT AMFETAMIN TILL BARNEN
2012-12-22

Vyvanse

Nu ger köpta forskare och läkemedelsbolaget Shire barnen i Sverige en kraftigt beroendeframkallande julklapp: det första helt rena amfetaminet, Vyvanse. I Sverige har den "oberoende" kolumnisten i Dagens Medicin och barnläkaren Mats Reimer haft en avgörande roll i lanseringen. För att underlätta försäljningen har han fört en kampanj med temat: "Skolhälsovård måste till stor del vara skolpsykiatri."

KMR har tidigare berättat om hur lanseringen gått till. Nu har Shire lyckats få flera läkemedelsmyndigheter i Europa att godkänna amfetaminet – däribland Sverige. Godkännandet handlar om mångmiljonbelopp. Mats Reimer får säkert en bit av kakan som tack för hjälpen.
http://www.kmr.nu/pressrel_2012_08_24-dagens-medicins-mats-reimer-lanserar-amfetamin-for-lakemedelsbolag.htm

Läkemedelsbolaget har riktat sin ansökan till de länder där man vet att det finns välvilliga myndighetsrepresentanter, som ser bolagen som sina egentliga kunder, och som gärna vill få ut mer amfetaminpreparat på marknaden – som Sverige. Däremot har man valt bort länder som vill se andra lösningar på barns problem än narkotika, som Frankrike (där utskrivningen av ADHD-droger är långt mycket mindre än i Sverige).

I ett läge där 7 % av alla pojkar (10-14) på Gotland får psykostimulantia, och där nästan lika många får det i Uppsala län, godkänner nu Läkemedelsverket det första rena amfetaminet Vyvanse (i Europa, Elvanse). Än fler pojkar ska tyglas i skolan, nu med än starkare medel.

Nu öser bolaget ut pressmeddelanden i vilka de köpta forskarna berättar de vanliga lögnerna: att Vyvanse inte är särskilt beroendeframkallande, att det är en "säker och effektiv" medicin, att pillret gör barnen så lugna och koncentrerade.

De köpta forskarna berättar också att drogen kan vara "speciellt tilltalande" (specifically appealing) för vuxna, även om den inte är godkänd för vuxna (!) Vi kan alltså se fram mot att den medicinska skandalen i Sverige, där 30 000 vuxna får droger av det slag som i hemliga utredningar fått underkännande i Europa, blir än värre.

Bakgrunden till Läkemedelsverkets korruptionsladdade agerande i fallet Vyvanse och andra liknande ärenden kan läsas i KMR:s pressmeddelande "Läkemedelsverket måste reformeras" http://www.kmr.nu/pressrel_2012_11_19-lakemedlsverket-maste-reformeras.htm

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2012 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.