Press: Svenska pressreleaser: 8 December 2012
KMR

SKALLMÄTNING TILLBAKA I GÖKBOET
2012-12-08


Skallmätning av huvudskak

Nu ska psykiatrin via privata konsulter mäta skallarna på Sveriges elever för ADHD. Med kameror som mäter huvudrörelser låtsas man ha ett "objektivt test" för de påstådda hjärndefekterna. Och så kan de förkriminella barnen tidigt identifieras och ges amfetamin.

SvD Näringsliv berättar stolt om att det svenska företaget Qbtech AB nu fått ok att använda sitt "ADHD-test" också på vuxna i USA. Företaget berättar att man ser fram mot stora vinster på "ADHD-marknaden" och att det här också kan användas i marknadsföringen i Sverige. På sin hemsida berättar man för läkare om vikten av ett Qb-test för det "finansiella resultatet".

Vad man inte skriver i SvD-artikeln och i andra marknadsföringsartiklar är att idéerna om det "objektiva ADHD-testet" bara är en moderniserad form av den gamla skallmätningsideologin – med alla dess pseudovetenskapliga påståenden och rasbiologiska grund.

Med skallmätning, enligt dr Cecare Lombrosos teorier från 1800-talet, trodde man sig kunna bedöma människors egenskaper. Genom brist på symmetri, huvudets litenhet, det överdrivna ansiktet kunde man diagnosticera den inre avvikelsen och slå fast att man hade med en förbrytartyp att göra. Det var en påstått "objektiv mätmetod". Brott hade vid den tiden biologiska orsaker. Nu gäller det mätning av huvudskakningar.

För den som missat saken har vi genom ADHD-ideologin fått en renässans för idéerna om brottslighet som en ärftlig, biologisk åkomma – som det gäller att identifiera tidigt. 40 procent av alla kriminella har ADHD rapporterar tidningars "vetenskapsreportrar" glatt. Kriminalitet sägs i denna ideologi inte ha något med sociala förhållanden eller andra faktorer att göra. Den är ärftlig, punkt slut, och det gäller att "identifiera" de förkriminella barnen tidigt – och sätta in "behandling" – så tidigt som möjligt.

Propagandan om tidig identifiering av de påstått ärftliga hjärndefekterna är som ett eko av Lombrosos ord, att det gäller att "skilja dem i tid från deras bättre rustade kamrater och styra dem mot karriärer mer lämpade för deras temperament".

Och här kommer QB-testet (Quantified Behavioral Test) in i bilden. Med en kamera registreras barnens huvudrörelser när de gör ett enkelt datortest. De "digitaliserade rörelserna" skickas till företaget Qbtech AB där de jämförs med en normgrupps rörelser. Tillbaka kommer data som "ger tydliga och objektiva resultat på alla tre huvudsakliga(!) ADHD-symtom". Allt enligt företagets presentationsmaterial.

Och här kommer också ADHD-företag, som Cereb AB, in i bilden. Det företag som Smålandsposten, i artikeln "Det var som ett skämt", kunde berätta gjorde "snabbutredningar" på barn till ett pris av runt 45 000 kronor styck. Landstinget i Kronobergs län hade köpt 100 utredningar av företaget, och alltså lagt ut runt 5 000 000 kronor för dessa "utredningar". Cerebs VD psykiatriker Gunnar Jakobsson förklarade för tidningen att man förut hade lagt alldeles för lång tid på ADHD-utredningar. De kunde göras snabbt enligt Jakobsson, som dessutom hade mage att säga att företagets utredningar hade "stöd i den forskning som finns kring utredningar av ADHD". http://www.smp.se/nyheter/inblick/det-var-som-ett-skamt(3221310).gm

Också Stockholms läns landsting har "upphandlat" ADHD-diagnoser av Cereb AB och lagt ut mångmiljonbelopp på utredningarna. Till Aftonbladet lät VD Jakobsson hälsa att man kunde dra igenom en utredning och börja med behandlingen snabbt eftersom man hade "spetskompetens".
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13804275.ab

Tjänster och gentjänster
Till låtsaskompentensen räknas också det Qb-test som Cereb AB använder för att öka på sitt patientflöde och göra vägen till amfetaminutdelningen kortare. Och för att betala tillbaka rekommenderar i sin tur Qb-tech AB personer att ta testet på Cereb AB.

Och inte nog med att man genom att mäta ett ytterligare beteende – huvudrörelser – och från det låtsas att man sett kroniska defekter i hjärnan, man låtsas också att testet på ett "objektivt sätt" mäter behandlingseffekten. Alltså barnet får amfetamin och håller huvudet mer still – en väl fungerande "behandling".

Som KMR tidigare berättat har Kriminalvårdens f.d. generaldirektör Lars Nylén och den medicinske chefen, psykiatriker Lars Håkan Nilsson (tidigare ansvarig för metadon-/subutexprogrammet i Uppsala), hyllat QB-testet i ett brev till justitiedepartementet. De berättar (2011) att man till åtta anstalter och för en halv miljon av skattebetalarnas pengar ska registrera fångarnas huvudrörelser. "Det är ett sätt att objektivera (sic!) en undersökning" får vi veta. De säger också att man med hjälp av det "objektiverande testet" kan sköta inställningen av mängden amfetamin som fångarna får!

I sitt presentationsmaterial skriver företaget Qbtech AB – vilket upprepas av den avgångna generaldirektören i hans årsberättelse: "Verktyget är godkänt av Läkemedelsverket." Det låter pampigt, men är inte sant. En undersökning av saken visar att det "objektiva test" som enligt Kriminalvården skulle getts godkännande av Läkemedelsverket i själva verket bara är en registrerad lågriskprodukt i klass I, underavdelningen produkter utan mätfunktion.

Det kommer att bli långa köer till den uppiffade skallmätningsutrustningen när de påstådda 40 procenten fångar "med ADHD" ska "objektiveras".

Och när alla förkriminella barn ska identifieras.

Cecare Lombroso, skallmätningens fader, skulle le.


Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2012 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.