Press: Svenska pressreleaser: 23 November 2012
KMR

GRÖN MENTALHÄLSOVÅRD - ALTERNATIVET TILL DEN GIFTIGA PSYKIATRIN
2012-11-23


Psykiatrins lösning på psykiska problem är giftiga droger som enligt officella källor kan orsaka mani, hallucinationer, förvärrad depression, ångest vanföreställningar, leverskador, självmord, hjärtattack, stroke, blodklumpar, kraftig viktökning, diabetes, plötslig död och mycket, mycket mer. Dvs. just de saker de påstås hjälpa mot.

Om ett företag misstänks släppa ut farliga kemikalier i naturen kopplas alla möjliga instanser in. Psykiatrin får dock stoppa giftiga kemikalier direkt i munnen på folk utan åtgärder. Psykiatrin erkänner själva att de inte vet orsaken till mental sjukdom eller störning – och att de inte kan bota patienter. Det står till och med i deras diagnoshandbok DSM. Bara livslång medicinering med skadliga kemikalier återstår – som inte botar något, bara döljer symtomen. Till enorma kostnader. Och under frodas problemen.

Psykiatrin får inga resultat. Trots att samhället ger dem mångmiljardbelopp varje år. Ändå kräver de mer pga. att de inte får resultat! Ingen kur, ingen framgång, ingen bot, bara offer. En ny modell för mentalhälsovård måste få träda fram där patienten med besvär behandlas med värdighet och respekt utan gifter – och där den botar.

Inom Grön mentalhälsovård behandlar man inte symtom med starka, personlighetsförändrande, beroendeframkallande, giftiga psykofarmaka. Man gör först och främst en ordentlig medicinsk undersökning och hittar grundproblemet, därefter behandlar man detta med korrekt medicin och näring. Funktionsmedicinen och många andra grenar inom medicinen har fastställt att över 90 procent av alla psykiska problem bottnar i en FYSISK orsak.

Genita Petralli är författare till boken såväl som konceptet Green Mental Health Care. Hon är utbildad näringsbiokemist och utbildad i neurokemisk rehabilitering. Hon är flitig föreläsare och grundare till två rehabiliteringshem. Här berättar hon hur man kan hjälpa människor genom att hitta orsaken till deras psykiska problem – som inte alltid sitter i huvudet.

-------------

"Allt psykiatrin erbjuder idag är giftiga droger maskerade som medicin för problem när det gäller mental hälsa. Majoriteten av människor vill helt enkelt bli bra. De går till psykiatrin för att bli bra och vet inte att deras droger inte gör dem bra, att de faktiskt skadar processen att bli bra. Man behöver inte finna sig i det. Det finns något som heter grön mentalhälsa, man behöver inte vara beroende av droger som förkortar ens liv med 20 år och som gör en sjuk och reducerar livskvalitén. Finn dig inte i det.

Tyvärr ger de flesta psykiatriker idag helt enkelt en diagnos baserad på symtom och en drog. Det är ungefär som att en lampa tänds på instrumentpanelen och man går till bilmekanikern som sätter ett plåster över den och skickar iväg en.

Tråkigt nog har människor blivit tränade att tro att när de har ångest eller depression så sitter allt i huvudet och det är inte sant. I den absoluta majoriteten av fallen så är det någon toxicitet i omgivningen, pesticider, tungmetaller, sköldkörtelproblem, din mat, kemisk överkänslighet, allergier. Det är många, många, många saker idag som skadar kroppen och sinnet.

Går man till en psykiatriker får man 99 gånger av 100 en diagnos och drog på mindre än 30 minuter – utan kroppsundersökning överhuvudtaget. Denna pseudomedicinska modell skapar långt mer problem än den löser.

Hjärnan är ett rapportsystem för de endokrina körtlarna. De endokrina körtlarna producerar alla kemikalier och hormoner som hjärnan behöver för att fungera bra.

För att ge några exempel på hur ett fysiskt problem i kroppen kan komma att manifesteras som mentala symtom. Låg sköldkörtelaktivitet kan orsaka depression. Hypoglykemica, lågt blodsocker, kombinerat med utmattade binjurekörtlar kommer att orsaka humörväxlingar och känsloutbrott. Låg magnesiumhalt ger överaktiva barn. Får man kraftiga psykiatriska droger på detta förvärras problemen – mångfaldigt.

När kroppen uttrycker symtom så visar det att någon organfunktion inte är korrekt. Det är antingen något som saknas som behövs eller det är något som skadar den, såsom ett gift.

Människor är förgiftade idag, extremt förgiftade. Nyligen har de gjorts en medicinsk studie på gravida kvinnor. Vid förlossningen tog man ett par centimeter av navelsträngen – man bör då komma ihåg att gravida kvinnor är typiskt nog de som tar hand om sig själva – det fanns i genomsnitt över 300 giftiga kemikalier i navelsträngen.

Environmental Working Group utförde nyligen en studie över skolor i Kalifornien. De fann 430 neurotoxiska och cancerframkallande ämnen, bara i de tre vanligaste rengöringsmedlen skolorna använde. När neurotoxiskt gift kommer in i kroppen så börjar det att döda celler i hjärnan och nervsystemet. När tillräckligt många celler dödats så blir det full vävnadsskada och det är vid den tidpunkten man börjar uppleva faktiska symtom.

Man kan se skadan som skett i form av cellupplösning i ett mikroskop. Man kan se cellen fullständigt upplöst i närvaron av dessa neurotoxiner.

Man kan inte hantera ångest genom att gå till en läkare, till en psykiatriker som kommer att ge ett piller som kommer att orsaka mer giftighet, mer skada i kroppen.

Varje enstaka psykiatrisk drog orsakar skada på hjärnan och nervsystemet.
Termen kemisk lobotomi är inte bara en term, det är ett faktiskt tillstånd. Vid lobotomi använder man en kniv för att dela på vävnad, för att skära av kommunikationen mellan celler och handlingscentra i hjärnan. Dessa droger gör samma sak på ett kemiskt sätt.

Vad en person behöver känna till som slutar med en psykiatrisk drog är att man inte kan sluta själv.

Varje gång man ger någon en receptbelagd medicin som påverkar hjärnan, en antidepressiv eller ångestbekämpande medicin, psykofarmaka av vilket slag som helst, kommer man att orsaka abstinens i andra änden därför att man skapar förändringar i hjärnan. Hjärnan kommer att justera sig, så när man tar bort den medicinen så måste hjärnan återjustera sig igen. Och om man gör det snabbt kommer man få allvarliga abstinensbesvär.

Man behöver bli övervakad och man behöver jobba med utövare som vet vad de sysslar med. Det är detox, bioreparation och sedan underhåll. Det är en botande modell. Vi har blivit av med grundorsaken, vi har blivit av med skadorna från drogen, vi har kommit över avtändningsfasen och genom att använda tillskott på ett passande sätt genom testning så kan vi göra övergången mycket bekväm. Alla dessa saker kan bli framgångsrikt botade och fullbordade och man är väl på väg till hälsa och välmående.

Gröna upp kroppen, gröna upp sinnet. Detta är grön mentalhälsovård. Samma gifter som förstör vår biosfär förstör våra kroppar. Vi behöver skapa grön mentalhälsa, skapa en strategi för grön mentalhälsa. Det är inte beroendeframkallande – och det är ogiftigt.

http://www.shangrilabiospa.com/videos/award_acceptance_speech.mp4

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2012 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.