Press: Svenska pressreleaser: 28 Oktober 2012
KMR

FLER SVENSKA DÖDSFALL AV METADON OCH SUBUTEX ÄN AV HEROIN
2012-10-28


Samtidigt som drogpropagandisterna Björn Fries och Björn Johnson hånar Folkhälsoinstitutets drogfria lösningar visar en ny rapport att fler nu dör av "läkemedlen" metadon och Subutex än av heroin i Sverige. Drogpropagandisternas lösningar har lett till att den narkotikarelaterade dödligheten i Sverige ligger på en rekordnivå.

Nu finns data om narkotikadödligheten i Sverige för år 2011. I den nya rapporten från Karolinska Institutet och Folkhälsoinstitutet finns för första gången också uppgifter om hur många som dött av "läkemedlet" Subutex (buprenorfin).

Och vi har fått den situation som KMR varnat för i många år: Fler dör nu av ersättningsdrogerna metadon och Subutex än av heroin. Den lösning som drogpropagandisterna kört ut under flera år – där utbyggd "behandling" med ersättningsdroger skulle rädda liv – har lett till rekordhög narkotikarelaterad dödlighet. Och medan de tragiska dödsfallen från heroin ligger på en relativt stabil nivå skjuter dödsfallen från metadon och Subutex i höjden.

I den nya rapporten "Utvecklingen av akuta narkotikarelaterade dödsfall 1994-2011", där alltså också dödsfall från Subutex finns redovisade (även retroaktivt), kan vi läsa att de sammantagna dödsfallen från Subutex/metadon för åren 2010-2011 för första gången översteg antalet dödsfall från heroin.

263 dödsfall kopplades till heroin de sista två åren, medan dödsfallen från Subutex/metadon var 305. Dödsfallen från metadon har ökat med 80 procent sedan 2007 (från 48 till 86), medan dödsfallen från Subutex ökat med otroliga 200 procent (från 22 till 66).

De sista tio åren (2002-2011) har narkotikadödligheten i Sverige ökat 45 procent, en ökning som uteslutande kan tillskrivas de ökade dödsfallen från Subutex, metadon och Fentanyl.

I massmedia angriper drogförespråkare som Björn Fries, Björn Johnson, Bengt Svensson och Börje Olsson den svenska restriktiva narkotikapolitiken. Man ger sig på de program som erbjuder drogfria lösningar. I vetenskapsradion fick "drogexperten" professor Börje Olsson helt oemotsagd propagera för ersättningsdroger med orden: "Ett väl utformat Subutex- Metadonprogram får ner dödligheten till nästan noll." Nu vet vi fakta. Det har aldrig funnits "Ett väl utformat Subutex- Metadonprogram..." och kommer aldrig att finnas.

Efter riksdagsman William Petzälls tragiska död (från en överdos av den psykiatriska drogen Iktorivil) mobiliserade drogpropagandisterna och krävde att massor av missbrukare skulle få metadon och Subutex snabbt. Socialdepartementet lyssnade och tillsatte en utredning om att förbättra "tillgängligheten" för ersättningsdrogerna.

Att 614 personer (!) dött de sista fem åren av just Subutex och metadon betydde plötsligt ingenting.

Se Folkhälsoinstitutets hemsida för information http://www.fhi.se/Statistik-uppfoljning/Narkotikarelaterade-dodsfall/

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2012 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.