Press: Svenska pressreleaser: 19 Oktober 2012
KMR

SOCIALSTYRELSEN VILL MÖRKLÄGGA DATA OM ANTIDEPRESSIVA OCH SJÄLVMORD
2012-10-19


Piller

Socialstyrelsen och psykiatriker vill ta bort skyldigheten att Lex Maria-anmäla begångna självmord. Det här betyder att vi i framtiden aldrig kommer att få veta den psykofarmakologiska bakgrunden till de självmord som skett i anslutning till vårdkontakt. Alltför obekväma data har framkommit – det är dags för mörkläggning.

De obekväma data som framkommit är att en mycket stor andel av dem som begått självmord fick behandling med psykofarmaka, främst antidepressiva medel. De var således inte, som psykiatriker och läkemedelsbolag fört fram i två decennier, "underbehandlade".

I en unik undersökning visade det sig nämligen att i 86 % av alla självmord som anmälts enligt Lex Maria, alltså vid vårdkontakt, så hade psykiatriska droger använts innan självmordet. I hela 77 % av alla Lex Maria-fall hade antidepressiva medel (63 %) och/eller antipsykotika använts.

Det tragiska, ofrånkomliga faktumet är att en stor majoritet av dem som begår självmord i Sverige idag har fått en lång och omfattande behandling med psykofarmaka - främst antidepressiva medel - innan självmordet.

Vad som också är tragiskt är att Socialstyrelsen ALDRIG utnyttjat de uppgifter man kunnat få via Lex Maria-anmälningarna till att undersöka vilken behandling personerna fick före självmordet.

Den unika rapporten om behandlingsbakgrunden vid självmord i Sverige har i stället tagits fram av skribenten Janne Larsson, och kan läsas här http://jannel.se/psyksuicid2007.pdf

Det är bara i Sverige det gått att få fram dessa viktiga uppgifter. Nu vill Socialstyrelsen och psykiatrin ta bort den möjligheten.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2012 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.