Press: Svenska pressreleaser: 6 Oktober 2012
KMR

IN MEMORIAM: PROFESSOR EMERITUS THOMAS SZASZ, FÖRKÄMPE FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER INOM PSYKIATRIN
2012-10-05


Thomas Szasz

Thomas Szasz, känd som en av de främsta förkämparna för mänskliga rättigheter samt medgrundare av KMR, har avlidit vid 92 års ålder. Szasz var den förste som argumenterade mot psykiatrins sjukdomsbegrepp av mental störning. Han hävdade att det som bäst var en metafor utan patologisk grund – att det inte finns några bevis för sjukdom eller andra organiska fel som kan förklara mental störning.

Professor emeritus i psykiatri, Thomas Szasz skrev över tusen artiklar och mer än 35 böcker i ämnet, och är en av de mest publicerade psykiatrikerna i världen. Hans första bok ”The Myth of Mental Illness” (Mental sjukdom en myt), satte psykiatrins grunder i gungning när den publicerades för mer än 50 år sedan. Den startade den globala psykiatrireform som kom till Sverige först i början på 1990-talet. Szasz skrev:

”När metaforer misstas för verklighet och sedan används för sociala ändamål, då har vi skapandet av myter. Jag vidmakthåller att begreppen mental hälsa och mental sjukdom är mytologiska begrepp, vilka använts strategiskt för att förespråka vissa sociala intressen och hålla tillbaka andra, på samma sätt som nationella och religiösa myter har använts i det förflutna.”

Szazs tog upp psykiatrins ”heliga ko” schizofreni och menade att hur udda och illa folk än betedde sig så var det ingen sjukdom. Han kallade det deras ”heliga ko” därför att de schizofrena rättfärdigade de psykiatriska teorierna, behandlingen och i synnerhet missbruken och framförallt gav de säkra inkomster. Han skrev:
”Om man talar med Gud så ber man; om Gud talar till en så är man schizofren. Om man talar med de döda är man spiritualist; om de döda talar till en är man schizofren.”

I en av hans många böcker, ”The Manufacture of Madness”, jämför han nutidens tendens att definiera stört beteende som mental sjukdom med 1700-talets tendens att anklaga kättare för häxeri.

Senare skrev han ”The Therapeutic State” där han kritiserar alliansen mellan staten och psykiatrin som ett medel för social kontroll, där oönskade handlingar, tankar och känslor trycks ner (”behandlas”) genom pseudomedicinska åtgärder. Psykiatri ÄR politik – inget annat än politik, hävdade Szasz och krävde att psykiatrin, likt religionen, måste skiljas från staten. Ingen skall kunna påtvingas behandling av något slag, medicinering eller elchocker, mot sin vilja. Och ingen som inte begått någon kriminell handling skall kunna låsas in.

”Fastän vi kanske inte vet det, har vi, i våra dagar, blivit vittnen till födelsen av den Terapeutiska staten. Detta är kanske den huvudsakliga konsekvensen av psykiatri som en institution för social kontroll. När jag använder termen Terapeutisk stat, använder jag den ironiskt, den är terapeutisk för folket som låser in, som utför terapin, den är inte terapeutisk för offren, för patienterna”

Thomas Szasz var trots sin skarpa kritik av psykiatrin dock aldrig del av ”antipsykiatri-rörelsen” som han närmast förlöjligade. Han tog även avstånd från psykiatriker Laing som grundade denna rörelse, vilken aldrig fick ordentligt fotfäste utan bara levde kvar som en idé.

Thomas Szasz var professor emeritus i psykiatri vid New York State University, Adjunct Scholar vid Cato Institute, Lifetime Fellow vid American Psychiatric Association, Fellow vid International Academy of Forensic Psychiatry
Association; en lång lista med utbildningar och utnämningar, som talar för sig själv. Alla psykiatriker, psykologer och socialarbetare värda namnet vet vem Szasz är.

För den övriga världen var han känd som den främsta försvararen av mänskliga rättigheter inom mentalhälsovården och den främsta kritikern av psykiatrin och dess grymma och våldsamma utövningar, en briljant debattör och talare. Till dem som hade privilegiet att arbeta tillsammans med honom var han spirituell, charmig, karismatiskt och orädd. Men mest av allt var han en försvarare av personlig frihet. Som Professor Richard E. Vatz från Towson Universitet uttryckte det:

”Thomas S. Szasz har ihärdigt försvarat de humanistiska värdena och den personliga självbestämmanderätten mot alla som avsåg att inskränka på den mänskliga friheten.”

Medgrundare av KMR
Dr Szasz´s allians med CCHR/KMR (Citizens Commission on Human Rights) formades av ur denna grundläggande filosofi. Han inte bara skrev och talade om användningen av påtvingad psykiatri, han representerade personligen dess offer. År 1969 talade han som ombud för en ungersk flykting, Victor Gyory, som hade blivit ofrivilligt tvångsintagen på en psykiatrisk institution, avklädd naken, hållen isolerad mot sin vilja, och tvingad att genomgå elchocksbehandling. Szasz konstaterade att det enbart var Gyorys oförmåga att tala engelska som hade resulterat i att psykiatrikerna hade etiketterat honom som schizofren. Szasz vittnesmål ledde till att sjukhusdirektören frigav Gyory, vilket resulterade i ett prejudicerande fall och som var en seger mot tvångsintagningar och psykiatrisk tvångsvård. Han var en av grundarna av CCHR tillsammans med Scientologi-kyrkan 1969 som en övervakare över mentalhälsovården, vilket blev Kommittén för Mänskliga Rättigheter – KMR år 1972 i Sverige.

Om sin allians med CCHR/KMR, sa Szasz:

”De var då den enda organisationen, och det är fortfarande den enda organisationen, som aktivt har försökt befria mentalpatienter som var inspärrade på mentalsjukhus och som det inte var något fel med, som inte hade begått några brott, som ville komma ut från sjukhuset. Och för mig var detta en mycket värdefull sak att göra, det är fortfarande en mycket värdefull sak att göra. KMR är värd all vår aktning. Det är den
organisation som för första gången i
mänsklighetens historia har organiserat en
politisk, socialt och internationellt
betydelsefull rörelse som bekämpar psykiatrin.
Detta har aldrig tidigare hänt i
mänsklighetens historia.”

”CCHR/KMR har bidragit till att mer än 150 lagar och reformer blivit antagna världen över vilka skyddar individer för grymma och påtvingade utövningar.”
– FN specialrapport, 1986

För oss inom KMR har det varit en ära och ett privilegium att få ha arbetat tillsammans med Thomas Szasz i mer än 40 år och kommer att fortsätta hans arv av att kämpa mot grymma och påtvingade psykiatriska utövningar tills personlig frihet och mänskliga rättigheter i området för mental hälsa har blivit etablerat för alla.

Dr Thomas Szasz föddes 15 april 1920 i Budapest och avled 8 september 2012 i USA.

 

Vad andra har att säga om Thomas Szasz:
Professor Thomas Szasz, ikonisk frihetskämpe, pionjär i kampen mot tvångsmässig psykiatri och medgrundare av CCHR/KMR har avlidit vid en ålder av 92 år. Ansedd av många lärda män och akademiker för att vara psykiatrins mest auktoritära kritiker. Dr. Szasz författade hundratals artiklar och mer än 35 böcker i ämnet, den första var ”The Myth of Mental Illness” (Mental sjukdom en myt), en bok som satte psykiatrins grunder i gungning när den publicerades för mer än 50 år sedan.
Los Angeles, California (PRWEB) 12 September, 2012.

”Szasz är en briljant debattör … han kan förvandla ett ämne så mörkt och dystert som vansinne och dess sociala sammanhang till en bok som är extraordinärt underhållande.”
–  The New York Times Book Review


”Dr Szasz har gjort ett reellt bidrag genom att uppmärksamma oss på existerande och potentiella övergrepp av mänskliga rättigheter inom mentalhälsovården, på brister i skyddet som ges patienter i mentalinstitutioner samt faror av övertro på psykiatriska expertåsikter av domare och jurys.”
- Arthur J. Goldberg, Former Associate Justice of the Supreme Court of the United States.


"Ingen attackerar slappt tänkande och dumheter ens med halva den precision och entusiasm som Thomas Szasz gjorde."
– John Leo, social vetenskapsredaktör för U.S. News & World Report

I årtionden har Thomas Szasz offentligt utmanat överdrifterna som fördunklar orsakerna. Boken ”Medicineringen av vardagslivet” erbjuder ett inget-nonsens perspektiv på de förhärskande dogmerna. Det är bara genom en klar vision som intelligenta val kan göras. Nyttig läsning för alla professionella inom hälsovårdens område och alla de som är utsatta för deras aningslösa fördomar.
– Jeffrey K. Zeig, PH.D., Director, The Milton Erickson Foundation

 

http://www.cchrint.org/2012/09/11/inmemoriamdrthomasszaszcchrcofounder/

http://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/medicine-obituaries/9551378/Dr-Thomas-Szasz.html#


Copyright © 2012 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.