Press: Svenska pressreleaser: 15 September 2012
KMR

UNDERSÖKNINGAR VISAR ATT RITALINA/CONCERTA ÄR STARKARE ÄN KOKAIN OCH KAN SKADA HJÄRNAN.
2012-09-15


Det är ingen nyhet att Ritalina även i små doser är starkare än kokain och, enligt en studie på Karolinska Institutet, också kan framkalla skadliga förändringar i hjärnan, men varningarna har inte tagits på allvar. Forskarna var dock allvarligt oroade.
– Vi hade inte väntat oss detta. Studien visar att påståendet att Ritalina skulle vara en svag stimulantia är helt fel, sade en ledande forskare.

Redan i början på 2000-talet publicerades dessa varningar. Sedan var det tyst – helt tyst.
Amfetamin används för att dämpa stökiga barn – inte bota något. I Sverige får runt 25 000 barn amfetamin och lika många vuxna och i USA har 10,4 miljoner skolbarn diagnosen ADHD och majoriteten får amfetamin, plus miljoner i övriga länder. Tiotals miljoner barn har växt upp med drogen under årens lopp. Allt fler ställer sig nu frågan vad detta kan få för konsekvenser på en växande hjärna.

En uppseendeväckande rapport som publicerats i JAMA, Journal of American Medical Association, en av världens främsta läkartidningar, visar att det amfetamin-identiska ämnet Ritalina, även i låga doser, är starkare än kokain och att långvarigt användande ger bestående hjärnskador.(1) Aftonbladet som skrev föredömligt om den amerikanska studien och alternativa behandlingar på två sidor påpekade att amfetamin kan ge hallucinationer, självmordstendenser och ett zombieliknande tillstånd hos barn.(2)

Forskaren, Nora Volkov, vid Brookhaven National Laboratory, som räknas som ledande inom avbildning av hjärnskador efter droger, blev "chockad utav helvete" (Sic) när hon såg resultaten, berättade hon för Washington Post, och "forskningen visar helt klart att påståendet att Ritalina är ett svagt stimulantia är fullständigt felaktigt." PET-scanning av hjärnan visar även att Ritalina är starkare än kokain och ännu mer beroendeframkallande.

I över 25 år har KMR varnat för amfetaminbehandlingen av barn. Redan i mitten på 1990-talet hävdade vi att missbrukare inte kan känna skillnad på kokain och amfetamin - att de var så gott som identiska droger. Nu visar forskning att amfetamin till och med kan var ännu farligare än kokain för små barn. Vilken mamma skulle ge sina barn "små doser av kokain" för en påhittad "sjukdom" som enligt de flesta seriösa forskare inte har någon som helst biologisk orsak – som alltså inte ens existerar. Däremot är det ingen som förnekar att det finns stökiga barn, men orsakerna är vad debatten borde handla om – och framförallt behandlingen med amfetamin. Barn har ingen "amfetaminbrist".

En av KMR:s konsultläkare, barnneurologen Fred Baughman, som är starkt kritisk mot ADHD-diagnosen med den obligatoriska amfetaminbehandlingen, uttalade sig i Washington Posts inflytelserika specialtidning Insight Magazine: "Normala barn blir nerdrogade på exakt samma sätt som genom Cali- och Medellinkartellerna, fast här under sken av medicinering som ska hjälpa - med det medicinska samfundet som aktörer."

Fred Baughman, som är en välkänd barnneurolog i USA och som själv upptäckt verkliga och påvisbara neurologiska sjukdomar, hävdar att det inte finns någon biologisk grund för ADHD och säger rakt på sak: "ADHD är en lönsam uppfinning avsedd att fylla läkemedelsbolagens fickor. Läkemedelsbolagen tjänar många miljarder på att producera upp till 25 ton amfetamin per år till skolbarnen." Det är förmodligen det dubbla idag. Om polisen skulle beslagta 50 ton amfetamin eller kokain skulle det bli förstasidesrubriker över hela världen.

Svensk undersökning
En svensk undersökning bekräftade den amerikanska rapporten. Undersökningen som till och med presenterades i Dagens Medicin visar att även låga doser av amfetamin kan ge skador och förändringar i hjärnan. Bland annat påverkas minne, inlärning och uppmärksamhet – ironiskt nog de funktioner drogen påstås hjälpa. Neurobiologen och medicine doktor Rochellys Diaz-Heijts vid Karolinska Institutet som stod bakom forskningen sade: "Centralstimulerande medel kan ge långvariga förändringar i hjärnan hos barn."

Forskarna i bägge undersökningarna ansåg att amfetamin kan skada hjärnan hos barn som håller på att utvecklas.

Två undersökningar som presenterats i Journal of Safety in Medicine visar att amfetaminbehandling kan ge svåra biverkningar, bl.a. hämmande av växten och hur det påverkar en ej färdigutvecklad hjärna återstår att se.(3) En senare undersökning i samma tidskrift visade att centralstimulantia orsakar högt blodtryck och oregelbunden hjärtverksamhet och forskarna ville införa krav på starkare begränsningar för utskrivning av amfetamin till barn. (4)

1986 gick professor Gillberg ut i radions Vetandets värld och sade: "Ritalina är det minst farliga av all barnpsykofarmaka." Han påstod vidare att det inte finns några skaderapporter från USA. Bara året innan hade dock en forskare i USA dömts till fängelse och dryga böter för forskarfusk. Forskaren låg bakom den "brist på skadeverkningar" som Gillberg hänvisade till, då han hade producerat majoriteten av allt det "positiva" material om amfetaminbehandlingen. Faktum är att det var den första forskaren i USA som dömts till fängelse för forskarfusk.

Det finns en mängd fungerande alternativa metoder för att hjälpa dessa barn utan att ge dem narkotika: massage, akupunktur, zonterapi, homeopati, kostomläggning, fettsyror, kosttillskott, en strukturerad vardag, bort med socker och för mycket TV och datortittande, kan göra underverk. I synnerhet kostomläggning har visat sig fungera utmärkt, och det finns det seriösa studier på. Vanligt magnesium lugnar ner barn långt bättre än någon drog – utan biverkningar.

I USA är det minst 400 barn som dött efter att ha fått psykiatriska droger av något slag, och det var siffror som är minst tio år gamla. Man får nu ställa sig frågan om det inte är dags att avsluta detta gigantiska experiment på våra barn, och ställa de ansvariga psykiatrikerna till svars.

(1) JAMA, 22/29 augusti, 2001 – Vol 286, No 8, s. 905
(2) Aftonbladet, 2001-09-10 Barn får farliga mediciner.
(3) http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM197208032870503
(4) http://psychrights.org/research/Digest/ADHD/NEJMADHDrugsandCardiovasculaRisk.htm

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2012 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.