Press: Svenska pressreleaser: 20 Maj 2012
KMR

ETT BROTT AV SKOLOR MED UTPRESSNING OM ADHD-DIAGNOSER
2012-05-20


Piller skola

Skolor utövar utpressning mot föräldrarna med ADHD-diagnoser. Men nu har Skolverket satt ner foten. Det är ett brott av skolor att kräva ADHD-stämpel och psykofarmaka, som ett villkor för att ge barnen extra hjälp och resurser. Psykiatriker håller på att omvandla skolor till mentalhälsokliniker.

Nu står det klart, att det som KMR länge varnat för, är ett faktum även i Sverige: skolan har på många håll blivit en psykklinik. Föräldrar har fått veta att deras barn behöver en psykiatrisk diagnos och "medicin" för att få hjälp. Om de inte går med på att remittera barnet till Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP) så blir det inga extra resurser.

En ny undersökning av Lärarnas tidning bekräftar att en fjärdedel, 25 procent, av tusen tillfrågade lärare säger att det krävs en diagnos för att det ska bli några extrapengar.
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2012/05/16/diagnoser-kravs-fa-extra-stod

När P4 Kronoberg nyligen frågade föräldrar om ADHD-diagnosticeringen framkom följande: "… många, otäckt många, berättade om kampen att slippa en diagnos. I dessa samtal var det flera som berättade om hur skolan krävde att barnen skulle utredas för ADHD, medan allt föräldrarna ville var att barnen skulle få stöd i skolan. Av personal. Inte av medicin."
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=106&grupp=15875&artikel=5083527 )

"Otäckt många" föräldrar vill alltså att deras barn skulle "slippa en diagnos". De har hamnat i en utpressningsliknande situation när de bara vill att barnen ska få extra hjälp. Av skolan har de då fått beskedet att det krävs en ADHD-utredning för det. Väl tillbaka från utredningen har barnen ofta en ADHD-stämpel med vidhängande amfetaminpreparat med sig. Nu kan skolan få extra pengar, och nu kan barnets beteende tyglas med Concerta/Ritalin. Utpressningsgreppet mot föräldrar har lyckats.

Det här förstärks av att lärare i Sverige de sista åren blivit utsatta för olika kurser i neuropsykiatrisk diagnostik, där de också fått höra om hur bra det är med "medicin" (narkotika) för barnen. När dessa lärare tar på sig de "neuropsykiatriska glasögonen" ser de sedan barn med ADHD överallt. Pedagogiska, organisatoriska, etiska, sociala, näringsmässiga – alla problem runt barnen förvandlas till en "osynlig störning" i det enskilda barnets hjärna. Och så får vi, precis som i USA, en situation där lärare trycker på för att barnen ska föras över till psykiatriska utredningar, där lärare blir de främsta "remitterarna".

Det är otäckt likt "minnesterapeuterna" på 90-talet där lärarna efter "utbildning" av kringresande psykologer eller psykiatriker såg sexuella övergrepp på barn av föräldrar överallt. Barnen kom bara inte ihåg det! Rena häxjakten startade på föräldrar där barn omhändertogs på bara misstanken. KMR jobbade heltid med många fall där barnen rycktes från föräldrarna direkt efter att lärare och socialarbetare hade varit på "utbildning". Nu ser vi liknande masshysteri i skolorna när lärarna efter utbildning i "neuropsykiatri" av kringresande psykiatriker tar på sig de neuropsykiatriska glasögonen och plötsligt märker att barnen har "ADHD" när de inte kan följa med i undervisningen och koncentrera sig.

Men nu har Skolverket fått nog. Man har tydligt och bestämt sagt att skolors agerande i den här riktningen är emot lagen – det är med andra ord brottsligt. Nu kan föräldrar som utsätts för det diagnostiska utpressningsgreppet slå tillbaka, i full vetskap om att de har lagen på sin sida.

Föräldrar kan förklara för de skolrepresentanter, för de psykiatriskt drillade skolläkare och sköterskor som trycker på om remiss till BUP, att de vill att barnen ska få hjälp i klassrummen med sina skolproblem. Att de vill att deras barn ska få extra stöd så att de kan nå målen för undervisningen. Att de inte accepterar permanent segregation (överföring till "diagnosklasser") eller narkotika som "lösningar" för sina barn.

Om inte skolan lyssnar och förstår kan föräldrarna spela upp det här stycket där undervisningsrådet Staffan Engström från Skolverket förklarar vad som gäller (intervju i Radio Kronoberg, april 2012).
http://www.kmr.nu/ljud/staffan_engstrom.mov

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2012 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.