Press: Svenska pressreleaser: 28 Oktober 2011
KMR

374 PSYKIATRISKA DIAGNOSER ... INGEN VETENSKAP … INGEN BOT! NU AVSLÖJAS BEDRÄGERIET!
2011-10-28


dsm

Här kommer den chockerande sanningen om psykiatrins mest fantastiska bedrägeri. En dokumentärfilm som kommer att förpassa psykiatrin dit den hör hemma, till ett museum för skräckinjagande metoder. Det finns ingen som helst vetenskap bakom psykiatrin. Psykiatrins diagnoser har röstats fram genom handuppräckning. Psykiatrin är idag en industri som omsätter 330 miljarder dollar!

Den är 943 sidor lång och innehåller 374 psykiska "störningar". Störningar såsom "shoppingsjukan", "trotssjukan", "storätarsjukan" "hudkliarsjukan" och en mängd andra fantastiska "diagnoser" som alla skall botas med droger.

Den är grunden för diagnostisering av alla psykiska störningar och används över hela världen.

Och trots att den väger mindre än tre kilo har den kommit att påverka alla delar av vårt moderna samhälle: våra myndigheter, våra domstolar, våra skolor och definitivt våra media.

Genom att använda den kan psykiatriker påtvinga neddrogning, omhänderta normala barn och till och med beröva människor sin personliga frihet.

Det handlar om psykiatrins diagnosbibel Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) och är den motor som driver den psykiatriska industrin som omsätter 330 miljarder dollar om året.

Men finns det några bevis, någon vetenskap, som ligger till grund för DSM? Eller är det inget mer än en utstuderad bluff som baserats på falsk vetenskap? I DSM står det uttryckligen att man inte vet orsakerna till psykiska sjukdomar och störningar. Man erkänner också att man inte kan bota psykiska störningar och sjukdomar. Det enda som återstår är därmed livslång nerdrogning med kraftfulla, ytterst skadliga och extremt dyra psykdroger. Det säljs psykdroger för 80 miljarder dollar per år. 100 miljoner människor använder psykdroger, varmed 20 miljoner är barn. Och värre kommer det att bli, med den nya upplagan av DSM.

Från skaparna av de flerfaldigt belönade dokumentärfilmerna Mördande vinst, Marknadsföring av vansinne och Dödlig utgång kommer den chockerande sanningen om psykiatrins mest fantastiska bedrägeri.

Se den på: http://se.cchr.org
eller beställ på DVD. Sätt in 159 kr (inkl frakt) på PG 10001-6
avisera: info.kmr@telia.com

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2011 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.