Press: Svenska pressreleaser: 10 September 2011
KMR

PSYKIATRIKERNA EN UTROTNINGSHOTAD ART
2011-09-10


stängda dörrar

En serie artiklar på senare tid visar att något är på gång inom psykiatrin på hög nivå vad det gäller själva psykiatrins existens. Man ser stängda dörrar i framtiden.

En artikel är skriven av psykiatriker Heinz Katsching från universitetet i Wien, psykiatrins vagga. Katsching är veteran och har skrivit en lång huvudartikel i Journal of World Psychiatric Association (1) med titeln “Are psychiatrists an endangered species?

Och ja, svaret är att psykiatrins existens är hotad på grund av ett antal faktorer som han tar upp i den nio sidor långa artikeln. En stor anledning är att ”tilltron till psykiatrins resultat avtar. En ytterligare utmaning till psykiatrins existens är närvaron av undergrupper med utmanande ideologier, en situation som är ansvarig för psykiatrins oklara rollprofil. Utmaningar från utsidan inkluderar ökande kritik från patienter och vårdare, intrånget av andra yrken inom psykiatrins traditionella kompetensområde samt psykiatrins låga status inom medicinen rent allmänt. Studier visar att nedgången av rekryteringar inom psykiatrin, som observerats i många länder, kan relateras till problem som uppstår från dessa utmaningar.”

Katsching fortsätter med att nämna att ”giltigheten i psykiatrins diagnostiska definitions och klassificeringssystem blir mer och mer ifrågasatt” och tar upp problemet med två parallella diagnossystem (DSM och ICD) vilket inte bara skapar kritik utifrån, utan även inifrån.

Talesätten ”en diagnos för varje psykiatriker” och ”fråga tre psykiatriker och du får fyra svar” visar splittringen inom psykiatrin och indelningen i så många fack och riktningar, varav få kan hålla eniga. Det finns biologisk-, social-, rätts- och neuropsykiatri förutom de terapeutiska grenarna och även inom dessa går åsikterna isär. Det där med vetenskap är mest en schimär, i första hand avsett för att kunna debitera försäkringsbolagen pengar.

Ett annat stort problem är att de psykiatriska drogerna, främst antidepressiva, inte fungerar och inte är bättre än placebo, vilket ifrågasätter dess användning överhuvudtaget.

Bakgrunden till att drogerna fortfarande finns är att läkemedelsbolagen tillsammans med psykiatrikerna enbart publicerade ett fåtal positiva studier. När man så gjorde en meta-analys år 2008 (en genomgång av så gott som alla studier som gjorts) fick man även fram alla artiklar som skickats in till amerikanska FDA, även de negativa som inte publicerades, och då framkom en helt annan bild. De antidepressiva medlen var inte ett dugg bättre än placebo, alltså sockerpiller, men med extremt besvärande biverkningar. Man hade med andra ord duperat en hel värld i decennier.

Till det kommer de finansiella relationerna mellan psykiatriker och läkemedelsbolag, såväl som alla spökskrivna artiklar i medicinska tidskrifter vilket gjort att hela professionens trovärdighet har ifrågasatts kraftigt. Faktum är att psykiatrin som yrkesgrupp har stigmatiserats på samma sätt som sina patienter – de har i själva verket ständigt ifrågasatts och kritiserats ända sedan psykiatrins födelse för 200 år sedan.

Heinz Katsching kommer till slutsatsen: ”Det är oklart huruvida psykiatrin kommer att överleva som en enhetlig medicinsk disciplin.” Artikeln passerade verkligen inte ouppmärksammad. Ledande psykiatriker från WPAs ordförande och ner fortsatte diskussionen genom att hävda att de förmodligen inte skulle komma att dö ut inom de närmsta åren…

(1) WPA, World Psychiatry OFFICIAL JOURNAL OF THE WORLD PSYCHIATRIC ASSOCIATION (WPA) Volume 9, Number 1 February 2010

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2011 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.