Press: Svenska pressreleaser: 22 Juli 2011
KMR

ALTERNATIVEN TILL PSYKIATRIN
2011-07-22


Alternativ till psykiatrin

Vi har sett en lång rad missförhållanden inom psykiatrin i de föregående 12 kapitlen ur KMR:s DVD "Marknadsföring av vansinne". Nu kommer vi till det sista kapitlet. Om nu psykiatrin inte fungerar, vilket den tyvärr inte gör, vilka är alternativen?

Psykiatrikerna och deras psykofarmaka har en mycket lång och väldokumenterad historia av misslyckande, och de har kritiserats och angripits genom myndigheters varningar, lagstiftning och tiotusentals rättsprocesser i långt över ett sekel.

Till och med psykiatrikerna själva erkänner att de inte har några botemedel för psykiska sjukdomar.

Men det finns faktiskt hundratals fungerande alternativ, föga kända på grund av psykiatrikernas inflytande och den makt som finns i läkemedelsföretagens pengar. Och dessa alternativ kan till och med hjälpa de personer som har de allvarligaste psykiska problemen.

Intressant nog så finns det bakom de flesta psykiatriska problem en oupptäckt och obehandlad fysisk sjukdom. Officiella undersökningar visar att upp till 80 procent av alla psykiska besvär bottnar i, eller förvärras av, fysiska besvär av någon form. Och när de har botats har även det ”psykiska problemet” hanterats.

Men på grund av det starka inflytande som psykiatriker och läkemedelsföretag har över resten av det medicinska fältet, upplyses patienterna sällan om detta.

För att skydda dig själv, dina vänner och anhöriga, insistera på en fullständig information om de föreslagna behandlingar: en redogörelse för alla risker och fördelar med den, en redogörelse för andra behandlingar, vilka alternativ som finns och vad som kan hända om man inte göra något alls.

Nästa DVD som kommer att sändas i kapitelform är KMR:s senaste och heter ”Dödlig utgång”. Den handlar om åtta modiga mödrars kamp mot psykiatrin och Big Pharma efter att ha sett sina barn gått under genom psykiatrins droger. En mycket gripande, men också mycket inspirerande film, som visar att det går att göra något åt det.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2011 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.