Press: Svenska pressreleaser: 19 Juni 2011
KMR

KRIMINALVÅRDENS BISARRA ADHD-UTREDNING ANMÄLD TILL JUSTITIEDEPARTEMENTET
2011-06-19


Det är troligen den mest bisarra statliga utredningen någonsin. En utredning som återupplivar myten om kriminalitet som en ärftlig skada i hjärnan, och som kräver att 25 till 45 procent av landets fångar ska få amfetamin. Den är nu anmäld till justitiedepartementet.

År 2008 anslog justitiedepartementet 200 000 kronor till ett utvärderingsprojekt av behandlingen av fångar med amfetaminpreparatet Concerta (främst för Norrtälje). En extern utredare tillsattes av Kriminalvården med uppdrag om uppföljning och redovisning.

Kriminalvården skulle lämna den slutliga utvärderingen till justitiedepartementet före den 1 april 2011. Det har man inte gjort. Kanske har man insett att den nedan beskrivna utvärderingen, med dess vilda spekulationer, inte ens skulle få godkänt på grundskolenivå.

Utredaren, hälsoekonomen Ingvar Nilsson, med ett exakt definierat uppdrag omvandlade detta till ett propagandaprojekt om kriminalitet som en ärftlig skada i hjärnan – här kallad ADHD – där 25 till 45 procent av landets 7000 fångar led av ”tillståndet” och skulle behandlas med amfetamin. Han berättade att han tagit på sig de ”neuropsykiatriska glasögonen” (hans egna ord) och plötsligt sett detta: ”Det sitter med andra ord mellan 2000 och 3000 personer intagna med ett medicinskt obehandlat neuropsykiatriskt funktionshinder…”

Han höjde sig från ekonom till psykiatriker och hävdade att kriminalitet hade ärftliga, biologiska grunder och att den brottsliga banan för vissa började redan i lågstadiet.

MEN – det fanns bot. Amfetaminpreparatet Concerta skulle rädda samhället.

Ekonomipsykiatriker Nilsson slog några slag på kalkylatorn och vips skulle samhället tjäna ”miljardbelopp” på att ge kriminella amfetamin. Men de som verkligen skulle tjäna på Nilssons förslag var förstås tillverkaren av Concerta, läkemedelsbolaget Janssen-Cilag. Av den anledningen fick Kriminalvårdens utredare en framträdande roll vid läkemedelsföretagets PR-jippo under Almedalsveckan 2010, där Nilsson i filmpresentation, understödd av proffslobbyisten Anders Milton själv, fick berätta om de oerhörda samhällsvinster som utskrivningen av amfetamin till fångar skulle ge.

Gör man en genomgång av den ”vetenskap” och de ”studier” som ligger till grund för Nilssons ”slutsatser” finner man en ny ”Gillberg-historia” med förstörda dokument (utredaren förstörde så gott som allt material som hans studie grundade sig på - vilket JO starkt kritiserade). Se KMR:s pressmeddelande: Kriminalvården vill ge amfetamin trots ny strimlad ADHD-forskning – ytterst allvarlig JO-kritik, http://www.kmr.nu/pressrel_2008_05_13.htm

Och det är denna spökstudie som ligger till grund för de amfetaminprojekt som nu pågår i landet.

Ekonompsykiatriker Nilsson slår på trumman, i sin till Kriminalvården inlämnade utvärdering Bättre sent än aldrig, för ”medicinsk behandling” som han hävdar gör fantastisk nytta. Det är en ”förutsättning” för att lösa de intagnas problem. Då nämner han inte med ett ord de allvarliga biverkningarna som finns, inte heller att preparaten inte är godkända för kriminella och missbrukare.

Skribenten Janne Larsson har gjort en omfattande granskning av detta projekt. Han hänvisar till att EU-kommissionen i sitt beslut om amfetaminpreparat från maj 2009 bland annat skrev:

”Psykiatriska biverkningar av särskilt intresse i samband med metylfenidat som rapporterats från kliniska prövningar innefattade aggression, våldsamt beteende, psykos, mani, retlighet och suicidalitet. Där sådan fanns antydde informationen om förloppet efter det att läkemedlet satts ut att metylfenidat möjligen utgör en orsaksfaktor i utvecklingen av allvarliga psykiatriska sjukdomar.”

Det är sedan länge väl dokumenterat att amfetamin är en mycket våldsframkallande drog. Denna drog skall man alltså ge Sveriges fångar under och efter fängelsevistelsen. Och den dos som fångarna kan få skulle skicka vilken människa som helst till akuten om han eller hon tog den för första gången. Så till exempel skriver missbruksläkare Johan Franck ut 180 mg Concerta till fångar i det så kallade Hågaprojektet, och rekommenderar till och med doser på 300 mg (!)

Det finns inga uppföljningsresultat för någon enda fånge i amfetaminprojektet. Det hindrade inte hälsoekonom Nilsson från att framträda redan på Läkarstämman 2009 och säga: ”Projektet har varit mycket framgångsrikt och samhällsekonomiskt extremt lönsamt”.

Hur han kan göra det utan några uppföljningsresultat övergår allt förstånd. Det som möjligen kan vara värre är att media unisont upprepar Nilssons ord om det framgångsrika projektet. Och om möjligt än värre är att politiker i riksdagen framför myter om utskrivningen av amfetamin som om de vore en bevisad sanning.

 

Läs anmälan till justitiedepartementet av detta bisarra projekt:
http://jannel.se/ADHDJustitiedepKRIM.pdf

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2011 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.