Press: Svenska pressreleaser: 24 Juni 2011
KMR

MASSMARKNADSFÖRINGEN AV LÄKEMEDEL MAN ALDRIG MÄRKTE
2011-06-24


Massmarknadsföring

Om man vet vad man ska leta efter, ser man dolda kampanjer för marknadsföring av läkemedel praktiskt taget överallt.

Många av dessa kampanjer finansieras av läkemedelsindustrins frontgrupper och leds av psykiatriker men utger sig för att vara medkännande patientstödgrupper. De flesta vattnas flitigt av läkemedelsbolagen med miljonbelopp. De används därefter som villiga annonspelare för att förespråka deras piller.

Av alla dessa program så är en av de mest framgångsrika den till synes välmenande kampanjen med screeningen (testning) för psykiska sjukdomar; den använder generella psykiatriska frågeformulär för att diagnostisera alldagliga tillstånd i livet som till exempel nedstämdhet, nervositet och tillfällig ensamhet. Man fångar lätt upp nya unga kunder som skall gå på psykdroger hela livet ut. Det är rena fiskafänget – och fångsten är bra.

Man har till och med föreslagit lagar i USA som gör att ALLA skolungdomar skall testas. Det sprider sig lätt till andra länder. Under förespegling av att vara ”självmordsförebyggande” riktar sig denna testning till tonåringar. Men statistiker visar att det inte finns någon självmordsepidemi bland tonåringar i USA. Faktum är att under det gångna årtiondet har självmordsfrekvensen bland amerikanska tonåringar faktiskt gått ner med 25%.

Men vad viktigare är, deltagare var mer benägna att överväga självmord som en lösning på ett problem efter att ha deltagit i testningen än de var före testningen.

Än så länge har testningskampanjer begränsats till dem som frivilligt deltar.

Men hur blir det om och när screeningen blir obligatoriskt? Se nästa video 1 juli.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2011 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.