Press: Svenska pressreleaser: 20 Maj 2011
KMR

SPEKULATION I SJUKDOMAR – HUR MAN GÖR FRISKA MÄNNISKOR SJUKA
2011-05-20


Man övertygar människor om att de har en psykisk störning eller sjukdom som måste behandlas, baserat på blyghet, svettning, rädsla, mobbning, arbetslöshet, shopping eller svårighet att koncentrera sig på korsordet. Man startar upp en anhörigförening och sponsrar den så att de får uttala sig om den nya sjukdomen som plötsligt blir en ”folksjukdom”. Och glöm inte – det obligatoriska pillret.

Det kallas Disease Mongering (sjukdoms-skapande) vilket enligt en expert i ämnet definieras som att övertyga i praktiken friska människor om att de är sjuka, eller en aning sjuka människor om att de är mycket sjuka.

Psykiatriker känner till detta. Läkemedelsföretagen känner till detta. Annonschefer världen över känner också till detta. Media får hela tiden färdigskrivna artiklar med en ”ny” sjukdom, ett offer, en expert som uttalar sig – och de lilla obligatoriska pillret som skall rädda de sjuka. När det är nyhetstorka publicerar de dem oavkortat – som de kommer från läkemedelsbolagen. Löpsedel och allt. Färdigskrivna. Vi ser det nästan varje vecka. Media hjälper till.

Spekulation i sjukdomar är en mycket framgångsrik strategi som förvandlar vanliga situationer i livet till psykiatriska sjukdomstillstånd, och får folk från alla delar av samhället att oroa sig över den senaste ”psykiska störningen” – och kräva att de får ett piller. Det är närmast smittsamt.

Och enligt en marknadsföringsguru: ”Ingen terapeutisk kategori går lättare att profilera än området för ångest och depression, i och med att sjukdomen sällan baserar sig på mätbara fysiska symptom…”

Förr i tiden ansågs 100 människor på miljonen ha en depression, idag är det hundratusen på miljonen. En tusenfaldig ökning. Det fungerar med andra ord. Psykiatriker och läkemedelsföretag har lagt beslag på en lukrativ marknad som drar in över 150 000 dollar i minuten.

Men hur säkra är de medel som psykiatrikerna skriver ut som behandling?  Se kommande video 27 maj.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2011 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.