Press: Svenska pressreleaser: 22 April 2011
KMR

MARKNADSFÖRING TILL LÄKARE – DET ENKLA FÖRSÄLJNINGSTRICKET
2011-04-22


Hur lyckades psykiatriker och läkemedelsföretag övertyga miljontals medicinska läkare att skriva ut deras kraftiga psykofarmaka till över hundra miljoner människor om året? Psykofarmaka som inte är bättre än placebo, dock med dödliga biverkningar.

Undervisning, eller indoktrinering, av läkare börjar redan vid läkarhögskolorna och fortsätter sedan vid medicinska konferenser – konferenser som oftast betalas av läkemedelsföretag. Därefter tillkommer fortbildning som alltid sköts och betalas av läkemedelsbolagen.

Respektabla facktidskrifter publicerar studier som skrivits av läkemedelsföretagens spökskrivare men tillskrivs framstående psykiatriker, som får betalt för att sätta sina namn under dem.

Biverkningar, inte sällan dödliga sådana göms undan eller manipuleras bort i studierna som publiceras. Dåliga studier sållas bort och enbart positiva sådana, om än ett fåtal relativt sett, lyfts fram.

Läkemedelsindustrin spenderar i dagsläget 145 miljarder kronor om året på marknadsföring till läkare för att höja antalet recept – häpnadsväckande nog utgör detta hela 90  procent av dess marknadsföringsbudget.

Följden har blivit att yrkesfolk inom sjukvården ordinerar psykofarmaka, försäkrade av ”experterna” inom detta område – psykiatrikerna – att medlen är säkra och nödvändiga.

Men psykiatriker och läkemedelsföretag insåg tidigt att det inte räckte med att enbart rikta sig till läkare.

Hur kunde man nå målgruppen – de slutliga konsumenterna – och få dem att locka dem till läkarmottagningen och få dem att kräva dessa medel? Det var så man lyckades med denna mångmiljardindustri som kostar omkring 60 000 liv om året.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2011 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.