Press: Svenska pressreleaser: 3 April 2011
KMR

BELÄGRAD AV POLIS NÄR HON VÄGRADE GE SIN DOTTER PSYKDROGER
2011-04-03


Belägring

Polisstaten som bäst. En mamma från Detroit vägrade ge sin dotter psykdroger. Barnomsorgen tillkallade polis som belägrade hennes hus i tio timmar. Även i Sverige finns det tendenser som visar på tvångsnerdrogning av barn mot förälders vilja.

DETROIT 28 MARS -- Child Protective Service i Detroit bestämde sig för att omhändertaga dottern då mamman vägrade ge henne antipsykotikan Risperdal. De anklagade mamman för barnmisshandel!
Risperdal har dokumenterade biverkningar med cancer, tumörer, stroke, blodklumpningar, diabetes, blödningar, arytmi och plötslig död.
http://www.onlinelawyersource.com/risperdal/death.html
Mamman ansåg alltså att hon skyddade barnet från misshandel när hon vägrade ge henne Risperdal. Så tyckte inte myndigheterna som, när hon vägrade öppna dörren och släppa in dem, istället för lite sunt förnuft, övertalning och diplomati, tillkallade polis.
Den 56-åriga mamman tog då till yttersta förvaret, åberopade 1:st Amendment, hämtade en pistol och avfyrade ett skott för att skrämmas. Det gör man inte ostraffat i USA längre. 10 timmar senare, med SWAT-team och armerade polisbilar, släpades kvinnan ut ur huset och arresterades. Dottern omhändertogs för obligatorisk nerdrogning med Risperdal.
Detta är inte första gången barn omhändertas från föräldrar som vägrar ge barnen psykdroger, men det är nog första gången polisstyrka med SWAT-team sätts in.
Anhöriga försökte förklara att mamman gjorde detta med omsorg om barnet i första hand. Hon hade sett att barnet försämrats kraftigt när hon fick psykdroger och ville inte ge henne mer. Hon ville vänja av dottern drogerna och göra henne normal igen, berättade pappan. Domaren lyssnade inte på detta utan fastställde 500 000 dollar i borgen. No mercy.

Och även om detta scenario förmodligen aldrig kommer att inträffa i Sverige finns det tendenser som visar att myndigheterna även här vill förbigå föräldrarna i beslut om att ge barn starka psykiatriska droger. http://www.kmr.nu/pressrel_2009_12_01.htm

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2011 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.