Press: Svenska pressreleaser: 5 Februari 2011
KMR

LÅNGT ÖVER HÄLFTEN AV ALLA FALL MED ADHD KAN HA KOSTANKNYTNING
2011-02-05


Doris Rapp Video

Nu bekräftar världens mest ansedda läkartidskrift, Lancet, vad KMR sagt i över 20 år, att mer än hälften av de barn som får beteckningen ADHD i själva verket kan uppvisa överkänslighets- eller allergireaktioner. De har inget i psykiatrin att göra. Varje medicinskt kunnig och ärlig person förstår att överkänslighetsreaktioner inte ska hanteras med narkotika.

KMR har regelbundet sedan slutet av 1980-talet berättat om hur usel kosthållning och tillsatsämnen kan leda till beteendeproblem. 20 år senare bekräftar ”etablerade experter” saken. Som SvD skriver: ”För första gången ställer sig denna väletablerade skolmedicinska skrift [Lancet] bakom den kontroversiella uppfattningen att ADHD har samband med vad vi får i oss genom maten. Det är åsikter som hittills enbart hävdats inom den alternativa medicinen utan stöd från etablerade experter.”

I videos har en av USA:s ledande allergiläkare dr Doris Rapp visat hur barn blir monster när det utsätts för vissa ämnen som de är känsliga för och hur de lugnar ner sig på några minuter när de får en allergimedicin mot detta. http://www.kmr.nu/pressrel_2009_10_16.htm

Till saken hör att den ledande forskaren i gruppen (Jan Buitelaar) är en av Europas ledande psykiatriker, med många tidigare uppdrag för läkemedelsindustrin. Han är dessutom chefredaktör för den stora barnpsykiatriska tidskriften European Child & Adolescent Psychiatry, grundad av bland annat Christopher Gillberg. Det är med andra ord ingen risk att resultaten av det studerade kostbytet skulle vara överdrivna. Det måste i stället ha varit stora svårigheter för Buitelaar att acceptera resultatet. Än värre måste det vara för Björn Kadesjö, Socialstyrelsens vetenskapliga råd, som vigt sitt liv åt amfetaminbehandling av barn. Han säger i SvD att han inte ”tror” på detta. Så låter en sann ”vetenskapsman”.

Vi har nu alltså i världens ledande medicinska tidskrift, av en ledande forskningsgrupp, fått veta att det som kallas ADHD i, som forskarna säger, långt över hälften av fallen (64 %) kan vara ”framkallat av mat” (”induced by food”). Dessutom får vi nu, från att under flera decennier fått höra att beteendet är ”genetiskt”, och att det orsakas av ”en biokemisk störning i hjärnan”, veta att i dessa 64 % av fallen är det så att ”ADHD uppfyller kriterierna för hypersensitivitet enligt allerginomenklatur”. Det bisarra i att ge barn med hypersensitivitet mot viss mat, starkt toxiska och beroendeframkallande amfetaminpreparat, bör stå klart för alla.

Det krav som framförs av forskarna är enligt SvD: ”Ändrad kost borde därför testas på alla drabbade.” Forskarna skriver själva i artikeln: ”Vår studie visar avsevärd effekt av ett reducerat intag av livsmedel i en icke utvald grupp av barn med ADHD … vi anser att kostintervention bör beaktas för alla barn med ADHD”.

Detta bör i praktiken innebära att alla barn med beteendeproblem, som inte löser sig med enkla sociala och pedagogiska metoder, ska skickas till experter på allergi- och överkänslighetsreaktioner – inte till psykiatrin. Vi krävde det av ledande ADHD-psykiatriker redan i början av 1990-talet. ”Det är inbyggt i intagningssystemet”, blev svaret. ”Gör ni det då?” frågade vi. ”Nej!”, blev svaret.

Idag får 50 000 barn, ungdomar och vuxna ADHD-droger i Sverige. Utifrån resultatet av denna studie får 32 000 av dessa drogerna för allergiproblem.

KMR begär nu att Socialstyrelsen som ett första steg omedelbart vidtar den enkla åtgärden att kräva en omläggning av kosten, innan något enda barn placeras på ADHD-droger.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2011 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.