Press: Svenska pressreleaser: 30 Januari 2011
KMR

LANDETS FRÄMSTE ELCHOCKARE FÅR SVIDANDE KRITIK AV SOCIALSTYRELSEN
2011-01-30


Håkan Odeberg

Anmälningsärendet som involverat Sveriges meste elchockare, psykiatriker Håkan Odeberg, har nu avgjorts. Socialstyrelsens tillsynsenhet ger honom svidande kritik och drar i praktiken in hans häfte om patientinformation om ECT, samtidigt som de fastställer att ECT ger kvarstående minnesstörningar. Odeberg har varit den drivande kraften bakom det höga antalet ECT-behandlingar i Sverige.

Anmälningsärendet gällde bland annat Odebergs ”behandlingsresultat” med en patient som efter 38 elchocker ”i princip inte [kom] ihåg något av sitt liv före ECT”. Sveriges meste elchockare fick snabbt och i skymundan sluta (fick sparken) på Karolinska sjukhuset Huddinge när den här historien blev känd, och kunde officiellt inte höras av Socialstyrelsen.

Och den av honom skrivna och mest använda patientinformationen om elchocker: ”ECT (elbehandling)”, kan nu läggas i papperstuggen. Den måste skrotas på alla kliniker där den används. Socialstyrelsen har officiellt förklarat att den är passé. Det var också den Josefsson tog upp i Uppdrag granskning. Varpå Odeberg, nu själv chockad, flydde upp till Norrland. I anmälningsärendet framkommer också att en hel läkarkår förlitat sig på vad två ålderstigna professorer, Ottosson och d’Elia, påstått under alla år – att ECT inte framkallar kvarstående minnesstörningar.

I patientinformationen skriver Odeberg: ”I forskning har man inte kunnat visa kvarstående minnesstörning längre än några månader efter ECT.” Han skriver vidare: ”Förebyggande underhålls-ECT har också visat sig vara mycket effektivt. Det finns ingen övre gräns för hur många behandlingar som kan ges.”

Men Socialstyrelsens tillsynsenhet, som alltså fått ta hand om fallet med en person som efter 38 elchocker fått sitt minne helt utplånat, konstaterar nu:

    ”I redovisad patientinformation (ECT en skrift av Håkan Odeberg) anges dels att minnesstörningar inte kunnat påvisas länge än några månader efter avslutad behandling, dels att förebyggande underhållsbehandling med ECT har visat sig vara mycket effektivt. Socialstyrelsen framhåller att kvarstående minnesstörningar förekommer samt att kunskapsunderlaget för underhållsbehandling med ECT är ofullständigt.”

Tillsynsenheten säger med andra ord att Odeberg har fullständigt fel. Man konstaterar också att denna felaktiga patientinformation nu ersatts av annan information som berättar fakta om minnesskador.

KMR kräver att all ECT under tvång omedelbart upphör och att inga barn får elchockas.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2011 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.