Press: Svenska pressreleaser: 14 Januari 2011
KMR

DE VERKLIGA FÖRÖVARNA BAKOM DET SANSLÖSA VÅLDET
2011-01-14


Tidningsrubriker

Det sanslösa våldet har fått sin förklaring i och med den senaste undersökningen i PLoS, plus en tidigare, om psykiatrins droger som utlösande faktor. Mannen i Rödeby i Blekinge som sköt ihjäl en tonåring och skadade en annan; och nu mannen från Orust som tog livet av sin dotter är själva offer. Den verkliga förövaren är psykiatrin och dess droger och det är på tiden att media för fram detta.

Mannen i Rödeby hade natten innan dådet tagit antipsykotika ”för att lugna ner sig”. Det var uppenbarligen inte så lyckat. Det han tog var antipsykotikan Zeldox. Tittar man på skadeverkningar för Zeldox så hittar man att de kan orsaka en extrem inre rastlöshet, en upplevelse av att man ”måste krypa ur skinnet” – ett tillstånd som kallas för akatisi. Detta av psykmediciner orsakade tillstånd anses ligga bakom många vansinnesdåd och självmord.

När det gäller pappan som tog livet av sin dotter och planerat slå ihjäl sambon så har nu en anmälan gjorts till Socialstyrelsen i Göteborg enligt nedan om den psykofarmakautlösta psykos som ledde till mordet på ett 2-årigt barn. Den ger en annan bild av orsakerna än vad media presenterat:


Till Socialstyrelsens tillsynsenhet Göteborg

Den 48-årige mannen från Orust tog livet av sin 2-åriga dotter i vad som ter sig vara en psykofarmakautlöst psykos. Mannen beskrevs i domen som ”snäll och omtänksam”, han hade ingen historia av våldsbenägenhet, hade ”aldrig varit hotfull eller våldsam”.

Enligt vad som framkommer i förundersökningen hade mannen fem veckor före mordet fått den tyngsta av psykiatriska preparat Zyprexa, inte mot ett psykotiskt tillstånd utan: ”till natten mot oro och ångest”. Zyprexa ger enligt FASS, som VANLIG biverkan ”akatisi”, ”tillståndet är en relativt vanlig biverkan vid behandling med neuroleptika”.

Mannnen fick dessutom tre veckor före mordet Flunitrazepam – mer känt under varunamnet Rohypnol – ”till natten dagligen för sömn”. Flunitrazepam kan enligt FASS skapa ”excitationstillstånd, aggressivitet, hallucinationer, insomnia och mardrömmar”.

Samtidigt med att mannen fick Flunitrazepam fick han också det antidepressiva medlet Citalopram – mer känt under varunamnet Cipramil – ”dagligen mot depression”. Citalopram ger enligt FASS som VANLIG biverkning ”agitation” (ett starkt upprymt tillstånd förknippat med våldshandlingar); som mindre vanlig biverkning ”aggression, depersonalisation, hallucinationer”. Flunitrazepam förstärker enligt FASS effekterna av Zyprexa och Citalopram.

Och fem veckor efter det att mannen fick Zyprexa, tre veckor efter det att han fick Flunitrazepam och Citalopram, tog han i ett förvirringstillstånd livet av sin två-åriga dotter.

I rättshandlingarna kan man vidare läsa att mannen säger att han var ”så oerhört uppe i varv och nervös” (jfr ovan om akatisi). Den natt han tog livet av dottern upplevde han det som att ”tiden gick baklänges”, ”jag gick väl in i sånt här psykostillstånd”. Det framgår också att mannen vaknar upp efter dådet, ”det kommer upp tankar om att det här har ju verkligen hänt”.

Man kan också läsa att mannen, av det antidepressiva medlet Citalopram, veckorna innan blev ”alldeles nipprig och kunde inte sitta still jag for bara runt som en skållad råtta” (jfr ovan om akatisi).

Mannen fick Zyprexa utskrivet vid den psykiatriska kliniken på Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL). Ulf Almqvist, chefläkare har den 16 november meddelat: ”Det pågår för närvarande en händelseanalys på psykiatriska kliniken angående detta ärende. Med utgångspunkt från den tas sedan beslut om Lex Maria-anmälan ska göras.”

Mannen fick Cipramil och Flunitrazepam utskrivet vid Henåns vårdcentral. Verksamhetschefen Eva Norman på Carema Vårdcentral Henån, hänvisar till Johan Lidén, verksamhetschef för den psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Henån, för ytterligare information. Lidén har dock inte svarat på om någon utredning gjorts eller om en Lex Maria-anmälan inlämnats.

Det ter sig från förundersökningen som att mannen fått psykiatriska preparat utanför gällande indikation. De skadeverkningar (se ovan) som mannen fått från de psykiatriska preparaten har inte tagits på allvar. De agiterade tillstånd, framkallade av preparaten, som tydligt framkommer i förundersökningen har inte hanterats i tid, de har i stället förvärrats, vilket till slut lett till den tragiska döden för den 2-åriga dottern.

Referens kan vidare göras till Herxheimer/Healy Antidepressants and Violence: Problems at the Interface of Medicine and Law, http://www.plosmedicine.org/article/info:doi/10.1371/journal.pmed.0030372 Referens kan också göras till den nyligen publicerade studien Prescription Drugs Associated with Reports of Violence Towards Others av Moore/Furberg/Glennmullen http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0015337

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2011 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.