Press: Svenska pressreleaser: 13 mars 2010
KMR

PSYKIATRINS HEMLIGA AGENDA. SKULLE SKAPA EN VÄRLDSREGERING.
2010-03-13


Menniger kennedy


Redan under 1940-talet lade den internationella psykiatrin fram sin agenda. Man skulle skapa en världsregering med psykiatrin i topp. De skulle agera som femtekolonnare och ”styra och övervaka politiska aktiviteter”. De skulle infiltrera alla sektorer av samhället, juridik, skola, kyrka och medicin. Planen var att skapa en ”världsmedborgare” genom att utplåna religion, familjetradition och moral.

Idéerna om ett psykiatrin som en politisk maktfaktor har funnits länge inom psykiatrin. David Ingvar krävde i SvD på 1980-talet en ”Rikspsykiater” som skulle stå över alla politiker. År 2007 hävdade psykiatriprofessor Wolfgang Rutz i Uppsala att ”alla politiska beslut borde föregås av psykiatriska konsekvensanalyser”. Men dessa planer uppstod redan på 1940-talet.

Psykiatrin har på mindre än ett århundrade genomsyrat samhället i en global omfattning, och det har inte skett av en slump. Klara, utarbetade och uttalade planer fanns redan på 1930-40-talet för att skapa en världsregering med hjälp av psykiatrin – som skulle agera som ett slags ”överjag” till regeringarna. Den 18 juni 1940 håller psykiatriker John Rawling Rees tal till Nation Council for Mental Hygien i London om hur detta skulle ske:

”Vi har gjort ett framgångsrikt angrepp på ett antal yrkeskårer. De som är lättast att angripa är naturligtvis lärarkåren och kyrkan, de svåraste är juridiken och medicinen ... Om vi ska infiltrera andra människors yrkesmässiga och sociala aktiviteter, tror jag att vi måste imitera de totalitära staterna och organisera någon slags femtekolonnverksamhet.”

De var naturligtvis medvetna om det extremt dåliga rykte som psykiatrin hade under denna tid. Allt måste därför ske i smyg. Med hjälp av beteendevetare såsom Pavlov, Skinner och Watson skulle människan dompteras och bringas under kontroll. Man skulle gå via skolorna i första hand. Den nya ”världsmedborgaren” skulle där odlas fram, sakta, generation efter generation. Skolan togs över av psykologer och psykiatriker – först i USA. Det fanns ett tag mer beteendevetare, psykologer, kuratorer etc. än lärare i skolan.

Alva Myrdal tog över psykologiseringen av skolan till Sverige. Barbro Westerholm (fp) är en av dem som för traditionen vidare med sitt engagemang idag i den obskyra föreningen Sfph – psykföreningen som förespråkade rashygien. Syftet med Sfph är:

”Vi arbetar i bakgrunden som idégivare och riktar in oss på nyckelpersoner, på dem som jobbar i vården, barnomsorgen och skolan.”

Man skulle alltså i smyg, sakta odla fram en ny ”världsmedborgare”. Hur detta skulle gå till berättar John Rawling Rees, då en av världens mest kända psykiatriker under 1940-talet och en av grundarna till det psykiatriska världssamfundet (WFMH):

”Principerna för mental hälsa kan inte framhävas med framgång i ett samhälle där det inte finns en progressiv acceptans av ett världsmedborgarskap. Världsmedborgarskap kan spridas vitt och brett bland allt folk genom tillämpandet av mentalhälsoprinciperna.”

Vid stiftandet av WFMH höll G. Brock Chisholm, en av medgrundarna (även en av grundarna till WHO), ett inledningstal (inspelat och publicerat – i begränsad upplaga) som klart lade fram de strategiska planerna:

”För att uppnå en världsregering är det nödvändigt att från människor sinne avlägsna deras individualitet, lojalitet för familjetraditioner, patriotism och religiösa dogmer.”

Man skulle alltså inrikta sig på att spräcka kärnfamiljen, traditioner, religion och andliga värden. Men också moralen ansågs vara förkastlig enligt Chisholm:

”Vad är det för grundläggande störning som vi inte vet någonting om men som existerar i varje civilisation? Den enda psykologiska kraft som kan framkalla dessa perversiteter är moral, begreppen rätt och fel. Omtolkningen och till sist utplånandet av begreppen om rätt och fel är de eftersatta målen för praktiskt taget all psykoterapi ... Om släktet skall befrias från dess förlamande börda av gott och ont så måste det vara psykiatrikerna som tar första steget.”

Och det ser ut som de är på väg att uppnå sina mål. Att de inte kan bota psykiskt störda människor tycks på intet sett vara störande för deras planer. Så länge de kan få mer resurser från politikerna – och det tycks inte vara några större problem. Vem styr vem?

Läs mer i kapitlet ”Den hemliga agendan” ur boken ”Välkommen Du Sköna Nya Psykiatriska Värld”:

http://www.kmr.nu/pdf/den-hemliga-agendan.pdf

 


Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten


  

Copyright © 2010 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.