Press: Svenska pressreleaser: 22 september 2009
KMR

VÄRLDSUNIK UNDERSÖKNING: PSYKOFARMAKA BAKOM MAJORITETEN AV ALLA SJÄLVMORD.
2009-09-22


flicka

En ny och världsunik undersökning visar att 77 procent av alla kvinnor i Sverige som begick självmord 2007 hade behandlats med psykofarmaka innan självmordet. Det minsta man kan säga är att psykofarmakan inte fungerade. Frågan måste också ställas i vilken grad den bidragit till eller framkallat självmordet.

Uppgifterna kommer från tre olika instanser:

  • Dels från Socialstyrelsens Epidemiologiska center om alla begångna självmord i Sverige år 2007 och vilken psykofarmakologisk behandling som getts innan självmordet.
  • Dels från de regionala rättsmedicinska enheterna om förekomst av psykofarmaka i blodet hos dem som begått självmord år 2007.
  • Dessutom från Socialstyrelsens regionala tillsynsenheter om den psykofarmakologiska behandlingen för alla självmordsfall som anmälts enligt Lex Maria för år 2007. Lex Maria gäller de personer som begått självmord i samband med vårdkontakt eller under fyra veckor därefter.

Alla uppgifter kommer från officiella källor. Vem som helst kan verifiera dem, och det borde vara Socialstyrelsens självklara plikt att ge full offentlighet åt denna information - vilket man dock vid förfrågan förklarat att man inte tänker göra.

Resultatet visade att 1126 säkra självmord begicks år 2007 i Sverige, (325 kvinnor, 801 män). Av dessa personer hade 724 (64 %) fått någon form av psykofarmaka inom ett år före självmordet. Av de 325 kvinnorna hade 250 (77 %) fått psykofarmaka; för de 801 männen var siffran 474 (59 %).

Av de 325 kvinnorna hade 196 (60 %) fått antidepressiva medel. Antidepressiva (SSRI-) medel ges vid depressioner med självmordsbenägenhet utifrån den marknadsförda idén att medlen har en skyddande effekt mot självmord.

För den grupp självmord 2007 som anmälts per Lex Maria, där personerna begått självmord i samband med vårdkontakt eller strax därefter, gällde att hela 86 % av fallen hade fått psykofarmaka inom ett år före självmordet. I 77 % av dessa Lex Maria-fall - hade personerna fått behandling med antidepressiva medel och/eller neuroleptika.

Av det ovanstående kan man dra slutsatsen att en överväldigande majoritet av dem som begått självmord i Sverige 2007 behandlats med psykofarmaka, främst antidepressiva medel, under året före och i samband med självmordet.

Detta är en världsunik undersökning, som baseras på de omfattande register som finns i Sverige. Det finns dock andra undersökningar som också pekar i denna riktning. KMR i USA gjorde en mycket noggrann undersökning av befintliga data om självmord i internationella register. Det uppskattades att 63 000 personer begått självmord efter användning av psykofarmaka.

Hela rapporten på http://jannel.se/psyksuicid2007.pdf

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2, 124 21 Bandhagen


  

Copyright © 2009 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.