Press: Svenska pressreleaser: 5 april 2009
KMR

STÖRSTA ADHD-STUDIENS 8-ÅRSUPPFÖLJNING: SLUTGILTIGA BEVIS FÖR ATT AMFETAMINBEHANDLING ÄR INEFFEKTIV OCH SKADLIG
2009-04-05


pojkeDen största långtidsuppföljningen (3, 6 och 8 år) av amfetaminbehandling av barn "med ADHD" har slagit bort ALLA argument för att ge barn dessa piller: Det går inte bättre för barnen (ingen positiv effekt) och de får mängder av allvarliga skador.

De främsta - eller värsta - förespråkarna för amfetaminbehandling av barn internationellt har nu gett ut 8-årsuppföljningen av MTA-studien, den största och längsta studien inom detta område som någonsin gjorts. Projektet skulle bevisa att amfetaminpreparat var "säkra och effektiva" att ge till barn "med ADHD".

Men forskarna har i sin 6- och 8-årsuppföljning tvingats medge motsatsen, att pillren INTE HAR NÅGRA POSITIVA EFFEKTER, att "det inte gick bättre för de barn som fortfarande tog medicin efter 6 och 8 år än det gick för deras icke-medicinerade kamrater, trots en 41-procentig ökning i den genomsnittliga totala dagsdosen, vilket inte ger stöd åt att fortsatt medicinbehandling är hälsosam". (The MTA at 8 years: Prospective follow-up of children treated for combined type ADHD in the multisite study. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. Online ahead of print March 2009.)

Det här bekräftar vad man tidigare publicerat i sin 3-årsuppföljning. Denna visade enligt en av forskarna (Pelham): "Det finns inget som indikerar att medicin är bättre än inget alls i ett längre perspektiv." (Se vidare om detta och om de allvarliga skadorna som ADHD-drogerna ger i KMRs pressrelease från november 2007 http://www.kmr.nu/pressrel_2007_11_13.htm )

Det står nu också klart att man undanhållit de negativa resultaten från allmänhet och läkare i många år. Däremot var man väldigt snabba med att få ut de första "positiva resultaten" år 1998-1999 - de resultat som ligger till grund för Socialstyrelsens skrift ADHD hos barn och vuxna (2002).

Vår egen Christopher Gillberg skrev tillsammans med barnpsykiatrins "gudfader" Joseph Biederman år 2003 att den psykofarmaka som användes "visat sig vara mycket effektiv för långtidskontrollen av kärnsymtom [vid ADHD]" ("…pharmacotherapy which has been shown to be highly effective for the long-term control of core symptoms"). Vi vet alltså nu att det inte var sant.

Mer än 15 000 barn får ADHD-droger i Sverige. Och de får det trots att det är slutgiltigt bevisat att pillren inte gör att det går bättre för dem, och utsätter dem för många allvarliga skador.Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 2, 124 21 Bandhagen


  

Copyright © 2008 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.